Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Biologiset ja toksiiniaseet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html DA html DE html EL html EN html FR html NL html PT html FI
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Biologiset ja toksiiniaseet

Joulukuun 12. ja 13. päivänä 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen strategian, joka koskee erityisesti biologisten ja toksiiniaseiden torjuntaa. Yhteistä toimintaa koskevassa asiakirjassa vahvistetaan EU:n tuki biologisten ja toksiiniaseiden kieltosopimukselle ja asetetaan tavoitteeksi edistää sen maailmanlaajuista täytäntöönpanoa ja avustaa sopimusvaltioita sen täytäntöönpanossa.

ASIAKIRJA

Neuvoston yhteinen toiminta 2006/184/YUTP, 27 päivältä helmikuuta 2006, biologisten aseiden kieltosopimuksen tukemiseksi joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian puitteissa [EUVL L 65, 7.3.2006].

TIIVISTELMÄ

Biologisten ja toksiiniaseiden kieltosopimus (kieltosopimus) (EN) allekirjoitettiin yhtä aikaa Moskovassa, Washingtonissa ja Lontoossa 10. huhtikuuta 1972, ja se tuli voimaan 26. maaliskuuta 1975. Kieltosopimuksessa kielletään sen tyyppisten tai sellaisten määrien mikrobien tai muiden biologisten agenssien, joita ei voida pitää oikeutettuina ennaltaehkäiseviin, suojaaviin ja muihin rauhanomaisiin tarkoituksiin nähden, kehittäminen, tuotanto, varastointi, hankkiminen tai säilyttäminen.

Kesäkuuhun 2005 mennessä kieltosopimuksen oli allekirjoittanut 171 maata, joista 155 hallitusta oli ratifioinut sen (EN).

Joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian III luvussa todetaan kieltosopimuksen merkitys ja tarve löytää tapoja, joilla voidaan vahvistaa kieltosopimuksen sääntöjen täytäntöönpanon avoimuus.

Tätä varten EU hyväksyi toimintasuunnitelman, jonka tarkoituksena on herättää uudelleen kiinnostus luottamusta lisääviin toimiin ja tehostaa niiden käyttöä. Tietojenvaihto vuosikertomusten avulla edellyttää luottamusta lisäävien toimien soveltamista. Mainitussa asiakirjassa EU haluaa myös parantaa YK:n 15 vuotta vanhaa tutkintamekanismia, jota käytetään biologisten ja toksiiniaseiden oletetun käytön tutkimuksiin.

EU tukee biologisten ja toksiiniaseiden kieltosopimusta edistämällä seuraavien kahden tavoitteen toteutumista:

  • edistetään kieltosopimuksen maailmanlaajuista täytäntöönpanoa
  • avustetaan sopimusvaltioita kieltosopimuksen täytäntöönpanossa.

EU tukee kahta, yhteisen toiminnan liitteessä yksityiskohtaisesti kuvattua hanketta:

  • Kieltosopimuksen maailmanlaajuisen täytäntöönpanon edistäminen: Järjestetään alueellisia ja osa-alueellisia workshop-kokoontumisia kieltosopimuksen osapuolten määrän lisäämiseksi. Hankkeen toteutuksesta vastaa EU:n puheenjohtajavaltio, jota avustaa YUTP:n korkea edustaja.
  • Sopimusvaltioiden avustaminen:Järjestetään konferensseja ja vierailuja sekä toimitetaan tarvittaessa kieltosopimuksen käännös sopimusvaltioille, jotta nämä pystyvät panemaan kieltosopimuksen täytäntöön maassaan. Tavoitteena on varmistaa, että kieltosopimuksen velvoitteet saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä. Hankkeiden teknisestä täytäntöönpanosta vastaa Genevessä sijaitseva The Graduate Institute of International Studies (EN) (FR).

Toiminnan täytäntöönpanon arvioitu kokonaiskesto on 1,5 vuotta ja arvioidut kokonaiskustannukset 867 000 euroa.

Taustaa

Hyväksyttyään yhteisen toiminnan EU tarkasti näkemyksensä ja antoi yhteisen kannan biologisten aseiden kieltosopimuksen tarkistuskonferenssista vuonna 2006. Yhteisessä kannassa korostetaan vielä kerran, että EU:n tavoitteena on lujittaa edelleen yleissopimusta bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämiseksi ja niiden hävittämiseksi (biologisten aseiden kieltosopimus).

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Yhteinen toiminta 2007/184/YUTP

27.2.2006

-

EUVL L 65, 7.3.2006

See also

Lisätietoja löytyy EU:n neuvoston sivustolta (EN).

Viimeisin päivitys 08.10.2007

Top