Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Täydellinen ydinkoekielto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html DA html DE html EN html FR html NL html PT html FI
Multilingual display
Text

Täydellinen ydinkoekielto

Joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisessa Euroopan unionin strategiassa tuetaan täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön (CTBTO) valmistelutoimikunnan toimia. Yhteisellä toiminnalla pyritään erityisesti parantamaan CTBTO:n monitorointi- ja todentamisvalmiuksia sekä operatiivista suorituskykyä.

ASIAKIRJA

Neuvoston yhteinen toiminta 2007/468/YUTP, hyväksytty 28 päivänä kesäkuuta 2007, täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön (CTBTO) valmistelutoimikunnan toimien tukemisesta sen monitorointi- ja todentamisvalmiuksien parantamiseksi ja joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä [EUVL L 176, 6.7.2007]

TIIVISTELMÄ

Vuonna 1996 hyväksytyn täydellisen ydinkoekieltosopimuksen (CTBT) (FR) allekirjoittajavaltiot (EN) ovat perustaneet valmistelutoimikunnan (EN). Valmistelutoimikunnan tavoitteena on valmistella täydellisen ydinkoekieltosopimuksen täytäntöönpanoa, kunnes saadaan perustettua täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestö (CTBTO).

EU:n joukkotuhoasestrategian (esdeenfr) tavoitteena on täydellisen ydinkoekieltosopimuksen varhainen voimaantulo. On tärkeää myös parantaa CTBTO:n monitorointi- ja todentamisvalmiuksia sekä operatiivista suorituskykyä. EU myöntää rahoitustukea täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön (CTBTO) valmistelutoimikunnan toimille.

EU tukee hankkeita, joilla on seuraavat tavoitteet:

  • Valmiuksien kehittäminen jalokaasujen monitoroinnissa ja todentamisessa. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että kansainvälisen monitorointijärjestelmän (International Monitoring System, IMS) asemista 90 prosenttia saadaan toimimaan vuoden 2008 alkuun mennessä. Lisäksi on nostettava sellaisten asemien toimintatasoa, jotka sopimuksen tullessa voimaan pystyvät monitoroimaan kyseeseen tulevan jalokaasun esiintymistä ilmakehässä. Nykyisin ainoastaan neljännes suunnitelluista asemista on toiminnassa tai rakenteilla.
  • Paikan päällä tehtäviä tarkastuksia koskevan, vuonna 2008 järjestettävän integroidun kenttäharjoituksen tukeminen. Ensimmäinen paikan päällä tehtäviä tarkastuksia koskeva suuren luokan integroitu kenttäharjoitus järjestetään syyskuussa 2008 Kazakstanissa. Tukea myönnetään liikenteelle, operatiivisten tukileirien perustamiseen ja arviointiseminaarin järjestämiseen.

EU:n puheenjohtajavaltio, jota avustaa neuvoston pääsihteeri, vastaa tämän yhteisen toiminnan täytäntöönpanosta, mutta mainittujen hankkeiden toteuttamisesta vastaa CTBTO:n valmistelutoimikunta.

Hankkeita varten on varattu 1 670 000 euroa ja ne on kuvattu yksityiskohtaisesti yhteisen toiminnan liitteessä.

Taustaa

Vuonna 2003 annetussa neuvoston päätöksessä (2003/567/YUTP) esitetään toimenpiteitä, joita EU voi toteuttaa täydellisen ydinkoekieltosopimuksen (CTBT) pikaisen voimaantulon edistämiseksi ja neuvoston yhteisen kannan 1999/533/YUTP täytäntöön panemiseksi.

Neuvosto hyväksyi vuonna 2006 yhteisen toiminnan 2006/243/YUTP täydellisen ydinkoekieltosopimuksen järjestön (CTBTO) valmistelutoimikunnan koulutusta ja todentamisvalmiuksia koskevien toimien tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä. Tämä yhteinen toiminta hyväksyttiin noin vuotta myöhemmin.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Yhteinen toiminta 2007/468/YUTP

28.6.2007

-

EUVL L 176, 6.7.2007

Viimeisin päivitys 27.09.2007

Top