Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kemialliset aseet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Kemialliset aseet

Joulukuun 12. ja 13. päivänä 2003 kokoontunut Eurooppa-neuvosto hyväksyi joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen strategian, joka koskee erityisesti kemiallisten aseiden torjuntaa. Tässä tarkasteltava yhteinen toiminta on jatkoa Euroopan unionin (EU) sitoumukselle tukea Kemiallisten aseiden kieltojärjestön (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) johtamia toimia. Yhteisessä toiminnassa määritellään myös seitsemän ensisijaista hanketta.

ASIAKIRJA

Neuvoston yhteinen toiminta 2007/185/YUTP, 19 päivältä maaliskuuta 2007, kemiallisten aseiden kieltojärjestön toimien tukemisesta joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen EU:n strategian täytäntöönpanon yhteydessä [Euroopan unionin virallinen lehti L 85, 19.3.2007].

TIIVISTELMÄ

Kemiallisten aseiden kieltosopimus (Chemical Weapons Convention, CWC) (EN) (ES) (FR) ja Kemiallisten aseiden kieltojärjestö (OPCW) (ES) (EN) (FR) ovat ratkaisevan tärkeitä maailmanlaajuiseen kemiallisista aseista luopumiseen tähtäävässä työssä.

Euroopan unioni tunnustaa tämän joukkotuhoaseiden leviämisen vastaisen strategiansa III luvussa ja sitoutuu edistämään kemiallisista aseista tehdyn kieltosopimuksen maailmanlaajuista noudattamista.

Yhteisen toiminnan tavoitteena on:

 • edistää kieltosopimuksen yleismaailmallista soveltamista
 • tukea sitä, että jäsenvaltiot panevat kieltosopimuksen täysimääräisesti täytäntöön
 • edistää kemian alan kansainvälistä yhteistyötä kieltosopimuksen täytäntöönpanoa täydentävänä toimenpiteenä
 • tukea kemianteollisuuden, kieltojärjestön ja kansallisten viranomaisten välisen yhteistyöverkoston luomista.

Yhteisön prioriteettien mukaisten kemiallisten aseiden kieltojärjestön hankkeiden tavoitteena on:

 • edistää kieltosopimuksen täytäntöönpanoa toteuttamalla alueellisia, osa-alueellisia ja kahdenvälisiä toimia, joilla pyritään lisäämään kieltojärjestön jäsenmäärää
 • antaa pitkäaikaista teknistä tukea sopimusvaltioille kansallisten viranomaisten perustamiseksi ja niiden toiminnan tehostamiseksi
 • vahvistaa sopimusvaltioiden kykyä reagoida ja kehittää avustus- ja suojeluohjelmia kemiallisia aseita vastaan
 • perustaa ilmainen tietokanta, jonka avulla kieltosopimukseen kuuluvat kemikaalit on helppo tunnistaa
 • vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä kieltosopimuksen täytäntöönpanemisen helpottamiseksi
 • tukea kieltojärjestön teollisuus- ja suojelufoorumin valmisteluja kieltojärjestön 10. vuosipäivän puitteissa
 • tukea vierailuja kemiallisten aseiden hävittämislaitoksiin ja/tai kemiallisten aseiden hävittämislaitosten rakennustyömaille.

Yhteisen toiminnan liitteessä luetellaan esitellään yksityiskohtaisesti EU:n kokonaan rahoittamat seitsemän hanketta, joiden kokonaiskustannukset ovat 1 700 000 euroa ja jotka Kemiallisten aseiden kieltojärjestö toteuttaa 18 kuukauden kuluessa.

Maailmanlaajuisten toimien tuensaajat ovat kemiallisten aseiden kieltosopimuksen ulkopuolisia maita (allekirjoittajavaltioita ja myös muita valtioita). Täytäntöönpanoon liittyvien toimien tuensaajat ovat kemiallisten aseiden kieltosopimuksen sopimusvaltioita, jotka eivät ole EU:n jäseniä.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Yhteinen toiminta 2007/185/YUTP

19.3.2007

-

EUVL L 85, 27.3.2007

Viimeisin päivitys 22.06.2007

Top