Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen

Joukkotuhoaseiden leviämisen vastainen EU:n strategia

SÄÄDÖS

Joukkotuhoaseiden leviämisen vastainen EU:n strategia, 12.12.2003 (asiakirja 15708/03 - ei julkaistu EUVL:ssä)

TIIVISTELMÄ

Joukkotuhoaseiden leviäminen on yksi EU:n suurimmista turvallisuushaasteista. EU:n laatiman strategian tavoitteena on rajoittaa ja lopettaa ohjelmia, joilla joukkotuhoaseita kehitetään ja levitetään eri maihin ympäri maailmaa.

STRATEGIAN TARKOITUS

Strategian tarkoituksena on estää, ehkäistä, pysäyttää ja mahdollisuuksien mukaan lopettaa joukkotuhoaseiden levittämisohjelmat maailmanlaajuisesti. Strategian perusperiaatteet ovat olleet siitä lähtien, kun se laadittiin vuonna 2003, muun muassa seuraavat:

Kansainvälisten asesulkumekanismien vahvistaminen ja monenvälisten sopimusten sisältämien sääntöjen rikkomukset havaitsevien järjestelmien parantaminen.

Alueellisen ja kansainvälisen vakauden edistäminen vahvistamalla ohjelmia, joilla edistetään aseidenriisuntaa, ja asesulkutavoitteen sisällyttäminen kaikkiin poliittisiin, diplomaattisiin ja taloudellisiin EU-toimiin.

Tiivis yhteistyö avainkumppaneiden, kuten Yhdysvaltojen, Venäjän ja NATOn, sekä osallistuvien kolmansien maiden kanssa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Euroopan unionin neuvosto seuraa jatkuvasti strategian edistymistä ja kerää edistymistä koskevia kertomuksia kuuden kuukauden välein.

Strategian täytäntöönpano tapahtuu muun muassa seuraavanlaisten hankkeiden ja toimien kautta:

EU:n tuki Haagin käytännesäännöstölle, jossa määritellään säännöt ballististen ohjusten leviämisen estämiselle (päätös 2014/913/YUTP)

EU hyväksyi vuonna 2008 uudet toimintalinjat joukkotuhoaseiden leviämisen torjumiseksi, joiden tarkoituksena on tehostaa strategiaa esimerkiksi lisäämällä tieteellisen ja akateemisen yhteisön sekä rahoituslaitosten tietoisuutta ja kehittämällä toimia, joilla estetään joukkotuhoaseita koskevan tiedon ja taitotiedon päätyminen vääriin käsiin.

TAUSTAA

EU:n toimet joukkotuhoaseiden leviämisen torjumiseksi.

Viimeisin päivitys: 24.09.2015

Top