Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Erityistoimenpiteet terrorismin torjumiseksi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Erityistoimenpiteet terrorismin torjumiseksi

1) TAVOITE

Tavoitteena on vahvistaa poliisiyhteistyötä ja rikosoikeudellista yhteistyötä terrorismin ehkäisemiseksi ja torjumiseksi silloin, kun osallisena on neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP liitteessä lueteltuja henkilöitä, ryhmiä tai yhteisöjä.

2) ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2003/48/JAI, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, poliisiyhteistyön ja oikeudellisen yhteistyön erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP 4 artiklan mukaisesti [EYVL L 16, 22.1.2003].

3) TIIVISTELMÄ

Yhdysvalloissa tehtyjen terrori-iskujen johdosta jäsenvaltiot ovat useaan otteeseen (ylimääräisessä Eurooppa-neuvoston kokouksessa 21. syyskuuta 2001 ja Eurooppa-neuvoston kokouksessa 8. lokakuuta 2001) vahvistaneet päättäväisyytensä torjua terrorismia sen kaikissa muodoissa. Ne ovat muun muassa sitoutuneet vahvistamaan yhteistyötään terrorismintorjuntaan erikoistuneiden elimien, kuten Europolin, Eurojustin, poliisiviranomaisten jne. kanssa.

Neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP mukaan jäsenvaltiot toteuttavat erityistoimenpiteitä poliisiyhteistyön ja rikosoikeudellisen yhteistyön keinoin torjuakseen tehokkaasti terroritekoja.

Päätöksessä edellytetään, että jokaisen jäsenvaltion on nimettävä:

  • poliisiviranomaistensa piiristä erikoisyksikkö, jolla on oikeus saada ja kerätä tietoja poliisiviranomaisten suorittamasta rikostutkinnasta sellaisten terrorismirikosten osalta, joissa on osallisena neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP liitteessä mainittuja henkilöitä tai yhteisöjä
  • joko terrorismia käsittelevä kansallinen Eurojust-yhteyshenkilö tai toimivaltainen oikeusviranomainen tai muu toimivaltainen viranomainen, jolla on oikeus saada ja kerätä tietoja rikosoikeudellisista menettelyistä, jotka tapahtuvat oikeusviranomaisten johdolla ja joissa on osallisena neuvoston yhteisen kannan 2001/931/YUTP liitteessä mainittuja henkilöitä tai yhteisöjä.

Yllä mainitut tiedot (epäillyn henkilötiedot, tutkimuksen kohteena oleva toiminta jne.) toimitetaan myös Europolille ja Eurojustille.

Jäsenvaltiot sitoutuvat toteuttamaan tarvittavat toimenpiteet, jotta terrorismiin liittyvää keskinäistä oikeusapua ja tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa koskevat pyynnöt käsitellään kiireisinä ja ensisijaisina.

Jokaisen jäsenvaltion toimivaltaisilla viranomaisilla on tietyin ehdoin oltava mahdollisuus saada käyttöönsä toisen jäsenvaltion keräämiä asiakirjoja ja todisteita.

Säädetään mahdollisuudesta perustaa yhteisiä tutkintaryhmiä.

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Päätös 2003/48/JAI

23.1.2003

-

3) täytäntöönpanotoimet

5) jatkotoimet

Viimeisin päivitys 27.02.2003

Top