Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Julkisuuden henkilöiden eurooppalainen suojeluverkosto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Julkisuuden henkilöiden eurooppalainen suojeluverkosto

1) TAVOITE

Parantaa poliisiyhteistyötä julkisuuden henkilöiden jäsenvaltioihin tekemien vierailujen yhteydessä perustamalla yhteysviranomaisten verkosto.

2) EHDOTUS

Espanjan kuningaskunnan aloite julkisuuden henkilöiden eurooppalaisen suojeluverkoston perustamisesta [EYVL C 42, 15.2.2002].

3) TIIVISTELMÄ

Sekä jäsenvaltioiden että unionin ulkopuolisten valtioiden julkisuuden henkilöiden liikkuminen unionin alueella on moninkertaistunut, minkä vuoksi EU suunnittelee suojajärjestelmän perustamista. EU:ssa ei nykyisin ole olemassa minkäänlaista yhteistä lainsäädäntöä eikä käsikirjaa sovellettavista käytännöistä. Neuvosto antoi 6. joulukuuta 2001 suosituksen yhteisen asteikon määrittämiseksi Euroopan unionissa vieraileviin julkisuuden henkilöihin kohdistuvan uhan arviointia varten. Ottaen huomioon eräisiin julkisuuden henkilöihin kohdistuvan terrorismin uhan neuvosto on pyytänyt jäsenvaltioita tehostamaan tietojenvaihtoa perustamatta kuitenkaan uusia institutionaalisia rakenteita (EYVL C 356, 14.12.2001).

Poliisiyhteistyötä Euroopan unionissa on parannettava määrittelemällä mm.

  • julkisuuden henkilön käsite ja hänen mukanaan liikkuvien aseistettujen ja aseistamattomien henkilöiden enimmäismäärä
  • yhteydet protokollayksiköihin, lehdistöön ja ensiapuyksiköihin
  • tietojenvaihtotavat ja teknisten laitteiden käyttö.

Edellä mainitun aloitteen tavoitteena on perustaa yhteyspisteiden verkosto, jonka puheenjohtajana toimii EU:n puheenjohtajavaltio. Kunkin jäsenvaltion on nimettävä yhteyspisteeksi sellainen kansallisten poliisivoimien yksikkö, joka on toimivaltainen julkisuuden henkilöiden suojelun alalla.

Komissio, Europol ja ehdokasmaat voivat nimetä oman yhteyspisteensä.

Verkoston tavoitteena on

  • vaihtaa tietoja, virkamiehiä ja hyviä käytäntöjä
  • perustaa tietokanta.

Toteuttaakseen edellä mainitut tavoitteensa verkoston on mm. tehtävä yhteistyötä muiden poliisiyksiköiden kanssa, laadittava yhteisiä toimintatapoja ja yksinkertaistettava menettelyjä.

Neuvosto arvioi verkoston toimintaa kahden vuoden kuluttua sen perustamisesta.

4) menettely

Kuulemismenettely CNS/2002/0801 Aloite on toimitettu Euroopan parlamentin käsiteltäväksi 29. tammikuuta 2002.

Viimeisin päivitys 20.03.2002

Top