Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Asiakirjojen väärentämisen torjunta: kuvantallennusjärjestelmä FADO

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Asiakirjojen väärentämisen torjunta: kuvantallennusjärjestelmä FADO

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Yhteinen toiminta 98/700/YOS eurooppalaisen kuvantallennusjärjestelmän perustamisesta

YHTEISEN TOIMINNAN TARKOITUS

Sillä perustetaan Euroopan unionin (EU) internettekniikkaan perustuva kuvantallennusjärjestelmä FADO (False and Authentic Documents Online). Järjestelmän avulla voidaan nopeasti jakaa EU-maiden välillä kuvia aidoista sekä täysin tai osittain väärennetyistä asiakirjoista laittoman maahanmuuton ja vilpillisten asiakirjojen käytön torjumiseksi.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Järjestelmä on monikielinen ja käyttäjäystävällinen, ja se perustuu erittäin täsmälliseen luokitukseen tietojen standardoinnin ja tietoturvan varmistamiseksi.
 • Kussakin EU-maassa on yksi keskusyksikkö, joka on yhteydessä EU:n neuvoston pääsihteeristöön, mutta jokaisella EU-maalla on mahdollisuus kehittää sisäistä tiedonsiirtoa varten oma kansallinen suojausjärjestelmä. EU-maassa sijaitsevan muun työaseman kuin kansallisen keskusyksikön ja pääsihteeristön keskipisteen välillä ei ole suoraa yhteyttä.
 • Tiedon saavuttua pääsihteeristöön se toimitetaan mahdollisimman nopeasti FADO-järjestelmään. Kukin EU-maa vastaa näiden tietojen lisäämisestä omaan kansalliseen järjestelmäänsä.
 • EU:n laajuisen järjestelmän perustaminen ei estä jäsenvaltioita kehittämästä ja käyttämästä omia kansallisia järjestelmiään, jotka täyttävät niiden rajavalvontaan ja asiakirjojen tarkastukseen liittyvät tarpeet.
 • Järjestelmä on erityisesti suunniteltu mahdollistamaan
  • alkuperäisen ja väärennetyn asiakirjan vertaamisen näytöllä
  • tietojen keräämisen keskitetysti väärennös- ja suojaustekniikoista
  • ristikkäiset viittaukset, jotta käyttäjät löytäisivät tiedon nopeasti
  • ilmoitusten lähettämisen tietystä väärästä asiakirjasta.
 • Etusijalle asetetaan EU-maista sekä sellaisista kolmansista maista peräisin olevat asiakirjat, joista tulee säännöllinen maahanmuuttajien virta.
 • Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti 1.12.2014 Euroopan komissiolle haluavansa osallistua yhteiseen toimintaan. Osallistuminen vahvistettiin komission päätöksellä 2014/858/EU.

MISTÄ ALKAEN YHTEISTÄ TOIMINTAA SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 10. joulukuuta 1998 alkaen.

TAUSTAA

Alkuperäisten ja väärennettyjen maahanmuuttoasiakirjojen, kuten passien, oleskelulupien ja viisumien, kasvavan määrän ja jatkuvasti kehittyvien väärennöstekniikoiden vuoksi on tärkeää, että välineet laittoman maahanmuuton ja väärennettyjen asiakirjojen torjumiseksi ovat ajan tasalla.

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Yhteinen toiminta 98/700/YOS 3 päivältä joulukuuta 1998, jonka neuvosto on hyväksynyt Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella eurooppalaisen kuvantallennusjärjestelmän (FADO) perustamisesta (EYVL L 333, 9.12.1998, s. 4–7)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2014/858/EU, annettu 1 päivänä joulukuuta 2014 Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ilmoituksesta, jonka mukaan se haluaa osallistua poliisiyhteistyön ja rikosasioissa tehtävän oikeudellisen yhteistyön alalla ennen Lissabonin sopimuksen voimaantuloa annettuihin, Schengenin säännöstöön kuulumattomiin unionin säädöksiin (acquis) (EUVL L 345, 1.12.2014, s. 6–9)

Viimeisin päivitys: 23.08.2016

Top