Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pakkauskokoja koskevan sääntelyn purkaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Pakkauskokoja koskevan sääntelyn purkaminen

Pakkauskokojen vapauttaminen edistää tavaroiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla. Direktiivin tavoitteena onkin poistaa mahdolliset kilpailun esteet ja helpottaa eurooppalaisten yritysten pääsyä Euroopan unionin (EU) eri maiden markkinoille.

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/45/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, valmiiksi pakattujen tuotteiden nimellismääristä sekä neuvoston direktiivien 75/106/ETY ja 80/232/ETY kumoamisesta ja neuvoston direktiivin 76/211/ETY muuttamisesta.

TIIVISTELMÄ

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää tai rajoittaa valmiiksi pakattujen tuotteiden ja valmispakkausten liikkeeseen laskemista Euroopan unionin (EU) sisämarkkinoilla.

Ne voivat kuitenkin edelleen määrätä liikkeeseenlaskua koskevia kiintiöitä maidon, voin, kuivattujen makaronituotteiden ja kahvin osalta 11. lokakuuta 2012 asti. Samoin ne valtiot, jotka määräävät kiintiöitä valkoisen sokerin osalta, voivat jatkaa niiden soveltamista 11. lokakuuta 2013 asti.

Erityistapaukset

Valmiiksi pakattujen viinin ja tislattujen alkoholijuomien (ks. liite) markkinoille saattamista on jaksotettu ja sille on määrätty kiintiöt. Direktiiviä ei sovelleta näihin luokkiin kuuluviin tuotteisiin, koska niitä myydään verovapaissa myymälöissä kulutettaviksi Euroopan unionin ulkopuolella.

Aerosoleissa on ilmoitettava astian kokonaisnimellistilavuuden lisäksi sisällön nimellistilavuus. Myös sisällön nimellispaino voidaan ilmoittaa.

Taustaa

Tällä direktiivillä kumotaan tiettyjen nesteiden pakkaamisesta valmispakkauksiin tilavuuden mukaan koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu direktiivi 75/106/ETY ja eräiden valmiiksi pakattujen tuotteiden nimellismäärien ja nimellistilavuuksien sallittuja valikoimia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annettu direktiivi 80/232/ETY.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2007/45/EY

11.10.2007

11.10.2008

EUVL L 247, 21.9.2007

See also

Viimeisin päivitys 21.10.2011

Top