Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurooppalainen neuvoa-antava kuluttajaryhmä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Eurooppalainen neuvoa-antava kuluttajaryhmä

Komissio voi kuulla eurooppalaista neuvoa-antavaa kuluttajaryhmää kaikista ongelmista, jotka liittyvät kuluttajien etujen suojeluun Euroopan unionissa (EU). Ryhmään kuuluu yksi kunkin jäsenvaltion kansallisia kuluttajajärjestöjä edustava jäsen ja yksi edustaja jokaisesta eurooppalaisesta kuluttajajärjestöstä. Ryhmä korvaa kuluttajakomitean.

SÄÄDÖS

Komission päätös, tehty 9 päivänä lokakuuta 2003, eurooppalaisen neuvoa-antavan kuluttajaryhmän perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Eurooppalainen neuvoa-antava kuluttajaryhmä edustaa Euroopan unionin (sekä liittymässä olevien maiden, kun niistä on tullut EU:n jäsenvaltioita) kuluttajia, ja komissio voi kuulla ryhmää ongelmista, jotka liittyvät kuluttajien etujen suojeluun yhteisön tasolla.

Kokoonpano

Ryhmään kuuluu:

  • yksi kunkin jäsenvaltion kansallisia kuluttajajärjestöjä edustava jäsen
  • yksi edustaja jokaisesta eurooppalaisesta kuluttajajärjestöstä.

Yksi tämän päätöksen uutuuksista verrattuna aiempiin päätöksiin on se, että eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen määritelmä yhdenmukaistetaan suhteessa muihin säädöksiin (ks. 2 artikla).

Lisäksi päätöksen myötä ryhmän työskentelyyn voidaan virallisesti kutsua mukaan muiden sellaisten järjestöjen edustajia, joiden pääasiallisiin tavoitteisiin kuuluu kuluttajien etujen edistäminen, ja asiantuntijoita.

Toimikausi

Ryhmän jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Tämän uuden päätöksen mukaan kansallisia järjestöjä edustavien jäsenten toimikausi voidaan uusia vain kerran. (Aiemmin jäsenten toimikauden uusimiselle ei ollut asetettu rajoituksia.)

Toiminta

Eurooppalainen neuvoa-antava kuluttajaryhmä kokoontuu yleensä neljä kertaa vuodessa. Sitä kuullaan aina kun komissio katsoo sen olevan tarpeen usein kirjallista menettelyä noudattaen ja toisinaan työryhmien kautta. Ryhmällä on keskeinen asema komission ja kentällä toimivien kuluttajajärjestöjen välisessä tietojenvaihdossa. Ryhmän kokouksissa puheenjohtajana on komission edustaja, ja komissio huolehtii ryhmän sihteeristön tehtävistä ja organisoi sen työt.

Ryhmä esittää vuosittain raportin toiminnastaan komission järjestämälle kuluttajajärjestöjen vuosikokoukselle.

Taustaa

Päätöksellä 2003/709/EY kumotaan 4. toukokuuta 2000 tehty päätös 2000/323/EY etenkin kuluttajajärjestöjen käsitteen yhdenmukaistamiseksi ja sen huomioon ottamiseksi, että ryhmän jäsenten lukumäärä kasvaa huomattavasti vuonna 2004, jolloin EU:hun liittyy 10 uutta jäsenvaltiota.

Kumotun päätöksen 2000/323/EY myötä jäsenten lukumäärää voitiin lisätä poistamalla aiemmin vahvistettu 20 jäsenen enimmäismäärä. Aiemmassa päätöksessä tehtiin mahdolliseksi kokoonpano, jossa on yksi edustaja jokaisesta eurooppalaisesta kuluttajajärjestöstä (tuolloin 5) ja yksi kunkin jäsenvaltion edustaja (15 edustajaa).

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2003/709/EY

9.10.2003

-

EUVL L 258, 10.10.2003

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Eurooppalaisen neuvoa-antavan kuluttajaryhmän uusi kokoonpano [EUVL C 150, 5.6.2004].Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 20/2004/EY, tehty 8 päivänä joulukuuta 2003, kuluttajapolitiikkaa tukevien yhteisön toimien rahoitusta koskevista yleisistä puitteista vuosille 2004--2007 [EUVL L 51, 9.1.2004].

See also

Lisätietoja neuvoa-antavasta ryhmästä on saatavilla terveys- ja kuluttaja-asioista vastaavan pääosaston verkkosivustolla (DE) (EN) (FR).

Viimeisin päivitys 26.05.2005

Top