Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen ilmoittaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen ilmoittaminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 98/6/EY kuluttajille tarkoitettujen tuotteiden hintojen ilmoittamisen säännöistä

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivissä edellytetään myyntihinnan ja yksikköhinnan ilmoittamista selkeästi kaikissa kauppiaiden kuluttajille tarjoamissa tuotteissa

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Myyntihinta ja yksikköhinta on ilmoitettava kaikissa kauppiaiden kuluttajille tarjoamissa tuotteissa yksiselitteisellä, helposti tunnistettavalla ja selkeästi luettavalla tavalla. ”Yksiselitteisellä” tarkoitetaan direktiivissä lopullista hintaa arvonlisävero ja muut verot mukaan luettuina.

Jos yksikköhinta on sama kuin myyntihinta, sitä ei tarvitse ilmoittaa.

Euroopan unionin (EU) maat voivat kuitenkin päättää olla soveltamatta tätä sääntöä

  • palvelun suorittamisen yhteydessä myytäviin tuotteisiin
  • huutokauppamyyntiin sekä taide- ja antiikkiesineiden myyntiin.

Irtotavarana myytävien tuotteiden osalta on ilmoitettava vain yksikköhinta.

Mainoksessa, jossa mainitaan myyntihinta, on ilmoitettava myös yksikköhinta.

EU-maat voivat

  • olla soveltamatta tuotteiden yksikköhinnan ilmoittamisvelvollisuutta, jos on kyse tuotteista, joihin sovellettuna tällainen ilmoittaminen ei ole tarpeen tai se aiheuttaisi sekaannusta
  • laatia muiden kuin elintarvikkeiden osalta luettelon niistä tuotteista, joihin on edelleen sovellettava yksikköhinnan ilmoittamisvelvollisuutta.

Direktiivissä säädettiin siirtymäkaudesta, jonka aikana yksikköhinnan ilmoittamisvelvollisuutta ei sovellettu pienissä vähittäiskaupoissa muihin kuin irtotavarana myytäviin tuotteisiin.

EU-maiden on

  • toteutettava asiaankuuluvat toimenpiteet tiedottaakseen kaikille asianosaisille tämän lainsäädännön saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä
  • säädettävä ja ilmoitettava tämän direktiivin mukaisesti annettujen kansallisten säännösten rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista.

Kyseisellä direktiivillä kumottiin direktiivit 79/581/ETY (elintarvikkeiden hinnat ja 88/314/ETY (muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden hinnat) 18. maaliskuuta 2000 alkaen.

Vuonna 2006 Euroopan komissio julkaisi tiedonannon, jossa selvitettiin, kuinka EU-maat olivat onnistuneet direktiivin toimeenpanossa ja kuultiin asianomaisten näkemyksiä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 18. maaliskuuta 1998 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 18. maaliskuuta 2000 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/6/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, kuluttajansuojasta kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen ilmoittamisessa (EUVL L 80, 18.3.1998, s. 27–31)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto Neuvostolle ja Euroopan parlamentille Kuluttajansuojasta kuluttajille tarjottavien tuotteiden hintojen ilmoittamisessa 16 päivänä helmikuuta 1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1998/6/EY täytäntöönpano (KOM(2006) 325 lopull., 21.6.2006)

Viimeisin päivitys: 16.08.2016

Top