Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kuluttajapolitiikkaa tukevien yhteisön toimien rahoitusta koskevat yleiset puitteet vuosille 2004-2007

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kuluttajapolitiikkaa tukevien yhteisön toimien rahoitusta koskevat yleiset puitteet vuosille 2004-2007

Euroopan unioni on vahvistanut kuluttajapolitiikan tueksi 81,8 miljoonan euron rahoituskehyksen vuosiksi

2004-2007. Kehyksestä rahoitetaan 19 toimea, jotka koskevat kuluttajien turvallisuuden suojelua (palvelut ja muut tuotteet kuin elintarvikkeet), kuluttajien taloudellisten ja oikeudellisten etujen suojelua, tiedotus- ja neuvontatoimien edistämistä sekä kuluttajajärjestöjen edistämistä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 20/2004/EY, tehty 8 päivänä joulukuuta 2003, kuluttajapolitiikkaa tukevien yhteisön toimien rahoitusta koskevista yleisistä puitteista vuosille 2004-2007. [Muutossäädökset]

TIIVISTELMÄ

Päätöksellä N:o 1926/2006/EY kumotaan päätös N:o 20/2004 31 päivästä joulukuuta 2006 lähtien (ks. jäljempänä).

Päätöksellä N:o 20/2004/EY korvattiin päätös N:o 283/1999/EY (jonka voimassaolo oli päättynyt vuonna 2003), ja siinä vahvistettiin nelivuotinen rahoituskehys. Tavoitteena oli luoda suora kytkös kuluttajapolitiikan tueksi rahoitettavien toimien ja vuosiksi 2000-2006 laaditun kuluttajapoliittisen strategian ensisijaisten tavoitteiden välille siten, että otetaan huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettava varainhoitoasetus.

Päätöksen mukaan oli tarkoitus rahoittaa vuosittain 81,8 miljoonalla eurolla (31. joulukuuta 2006 päättyvälle kaudelle oli varattu 60,6 miljoonaa euroa) yhteensä 19:ää kuluttajapolitiikan kehittämistoimea.

Rahoituskehykseen saattoivat osallistua Euroopan talousalueen maat sekä assosioituneet maat.

Uudesta rahoitusvälineestä vuosiksi 2004-2007 rahoitettiin esimerkiksi nopeaa varoitusjärjestelmää RAPEXia, kuluttajariitoja tuomioistuinten ulkopuolella ratkaisevien elinten verkkoa (EEJ-verkko) (ks. kohta "Asiaan liittyvät säädökset") ja erityishankkeita, jotka vastaavat yhteisön kuluttajapolitiikan tavoitteita ja painopistealueita.

Vuosibudjetti vastasi kuluttajapolitiikkaa tukeneille toimille edellisellä ajanjaksolla varattua vuosibudjettia.

Lisätietoja esitetään yhteisön kuluttajansuojatoimien rahoituskehystä vuosiksi 1999-2003 käsittelevällä SCADplus-sivustolla.

Päätös N:o 1926/2006/EY

Päätöksellä perustetaan kuluttajapolitiikkaa koskeva yhteisön uusi toimintaohjelma (kaudeksi 31. joulukuuta 2006-31. joulukuuta 2013), joka korvaa vuosien 2004-2007 yleisen rahoituskehyksen.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo - Voimassaolon päättymispäivä

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o 20/2004/EY [hyväksyminen: yhteispäätösmenettely COD/2003/0020]

12.1.200431.12.2006

-

EUVL L 5, 9.1.2004

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Päätös N:o°786/2004/EY

26.11.2004

-

EUVL L 138, 30.4.2004

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle päätöksessä N:o 20/2004/EY vahvistettujen kuluttajapolitiikkaa tukevien yhteisön toimien täytäntöönpanosta vuosina 2004-2005 [KOM(2006) 193 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä]. Kertomuksessa esitetään yksityiskohtaiset tiedot vuosiksi 2004 ja 2005 suunniteltujen kuluttajapolitiikkaa tukevien 19 toimen toteuttamiseen käytetyistä summista.

Tänä aikana jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön uusia koordinoituja markkinoiden valvontatoimia. Muut aloitteet koskevat kuluttajille suunnattuja tiedotus- ja valistustoimia.

Komission kertomus Euroopan parlamentille ja neuvostolle päätöksessä 283/1999/EY vahvistettujen yleisten puitteiden mukaisten, vuosina 2002-2003, toteutettujen kuluttajia koskevien yhteisön toimien täytäntöönpanosta ja arvioinnista [KOM(2005) 432 - Ei julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä].

Kertomuksessa tarkastellaan vuosina 2002-2003 toteutettuja kuluttajia koskevia toimia ja arvioidaan myös joitakin vuonna 2004 toteutettuja toimia.

Tuoreimpien toimien tavoitteena on lähinnä parantaa kuluttajan tietopohjaa. Tähän tähtääviä toimia on Euroopan kuluttajakeskusten verkoston (ECC-Net) perustaminen tammikuussa 2005, jolloin yhdistettiin EU-kuluttajaneuvontapisteiden verkosto ja tuomioistuinten ulkopuolisten riidanratkaisuelinten verkosto.

Kertomuksessa todetaan myös tarve tukea kuluttajajärjestöjä tehokkaammin ja vahvistaa niiden valmiuksia.

Viimeisin päivitys 05.03.2007

Top