Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Liikevaihtoverojen yhtenäistäminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Liikevaihtoverojen yhtenäistäminen

1) TAVOITE

Tavoitteena on luoda vähitellen yhteinen arvonlisäverojärjestelmä.

2) YHTEISÖN TOIMENPITEET

Ensimmäinen neuvoston direktiivi 67/227/ETY, annettu 11 päivänä huhtikuuta 1967, jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta.

Muutettu seuraavilla säädöksillä:

neuvoston direktiivi 69/463/ETY, annettu 9 päivänä joulukuuta 1969

neuvoston direktiivi 77/388/ETY, annettu 17 päivänä toukokuuta 1977.

3) SISÄLTÖ

Seuraavassa tekstissä tehdään yhteenveto yhteisen arvonlisäverojärjestelmän perustamiseen liittyvien direktiivien konsolidoinnista.

Kukin jäsenvaltio korvaa viimeistään 1. tammikuuta 1972 mennessä liikevaihtoverojärjestelmänsä yhteisellä arvonlisäverojärjestelmällä, joka ei edellytä verojen ja vapautusten samanaikaista yhdenmukaistamista.

Tämän yhteisen järjestelmän periaatteena on tasapuolisuus: jokaisessa jäsenvaltiossa samankaltaisiin tavaroihin ja palveluihin sovelletaan samanlaista verotusta tuotanto- ja jakeluketjun pituudesta riippumatta.

Yhteisen arvonlisäverojärjestelmän rakenteesta ja soveltamissäännöistä annetaan toinen direktiivi.

Toisen vaiheen aikana ja komission ennen 1. tammikuuta 1969 tekemästä ehdotuksesta neuvoston on määrättävä toimista, jotka koskevat tarkastuksista luopumista yhteisön sisäisillä tullirajoilla.

4) määräaika säädöksen täytäntöönpanolle jäsenvaltiossa

5) voimaantulopäivä (jos poikkeaa edellisen kohdan päivämäärästä)

6) viitteet

EYVL L 71, 14.4.1967EYVL L 320, 20.12.1969EYVL L 145, 23.5.1977

7) jatkotoimet

8) komission täytäntöönpanotoimet

Top