Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ydinlaitosten turvallisuus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ydinlaitosten turvallisuus

Euroopan unioni on julkaissut direktiivin, jonka tarkoitus on taata ydinlaitosten (ydinvoimalaitosten, rikastus- ja jälleenkäsittelylaitosten jne.) turvallisuus. Tarkoituksena on suojella väestöä ja työntekijöitä laitosten aiheuttamilta riskeiltä.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2009/71/Euratom, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2009, ydinlaitosten ydinturvallisuutta koskevan yhteisön kehyksen perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Euroopan unioni on julkaissut direktiivin, jonka tarkoitus on taata ydinlaitosten (ydinvoimalaitosten, rikastus- ja jälleenkäsittelylaitosten jne.) turvallisuus. Tarkoituksena on suojella väestöä ja työntekijöitä laitosten aiheuttamilta riskeiltä.

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä otetaan käyttöön eurooppalainen kehys, jonka avulla pidetään yllä ja edistetään ydinturvallisuuden ja sen valvomisen jatkuvaa parantamista. Siinä asetetaan kunnianhimoinen EU:n laajuinen turvallisuustavoite, jotta voidaan estää onnettomuuksia ja välttää ydinlaitoksissa syntyvää radioaktiivista jätettä.

AVAINKOHDAT

EU-maihin kohdistuvat velvoitteet

  • ydinlaitosten turvallisuutta koskevan kansallisen kehyksen laatiminen,
  • riippumattoman kansallisen turvallisuusviranomaisen perustaminen vastaamaan ydinvoimalaitosten haltijoiden toiminnan valvonnasta,
  • turvallisuusarvioinnin suorittaminen ennen ydinvoimalaitoksen rakentamista ja laitoksen turvallisuuden uudelleenarvioiminen vähintään 10 vuoden välein,
  • sen varmistaminen, että työntekijöiden ja kansalaisten saatavana on avointa tietoa ydinlaitoksista, sekä tavallisen toiminnan aikana että ongelma- ja onnettomuustilanteissa,
  • kansallisen kehyksen ja valvontaviranomaisten määräaikaisen itsearvioinnin suorittaminen 10 vuoden välein,
  • vertaisarvioinnin pyytäminen erityisistä turvallisuusongelmista 6 vuoden välein, EU-maiden turvallisuusviranomaisten suorittamana, Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmän (ENSREG) ja Länsi-Euroopan ydinalan sääntelyviranomaisten järjestö (WENRA) asiantuntemuksen avulla; ensimmäinen arviointi alkaa vuonna 2017,
  • organisaatiorakenteen laatiminen kansalliseen kehykseen, jotta voidaan varautua hätätilanteisiin ja toimenpiteisiin laitosalueilla.

Muiden sidosryhmien velvollisuudet

Luvanhaltija on pääasiallisesti vastuussa ydinturvallisuudesta eikä voi missään tapauksessa siirtää tätä vastuuta muille. Hän vastaa ydinlaitosten turvallisuuden arvioinnista ja jatkuvasta parantamisesta.

Direktiivissä korostetaan inhimillisen tekijän merkitystä ydinturvallisuuden edistämisessä laitoksen turvallisuudesta vastaavan henkilöstön tiedotuksen ja jatkuvan koulutuksen kautta.

MILLOIN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiivi 2009/71/Euratom astui voimaan 22.7.2009 ja direktiivi 2014/87/Euratom 14.8.2014.

TAUSTAA

EU:n ydinturvallisuutta koskeva yhteisön kehys otettiin käyttöön vuonna 2009. Fukushimassa vuonna 2011 tapahtuneen onnettomuuden jälkeen komissio toteutti kattavan ydinlaitosten turvallisuutta koskevan arviointikampanjan koko EU:ssa. Näiden testien perusteella komissio pyrki parantamaan voimassa ollutta lainsäädäntöä.

Lisätietoa on ENSREG:n ja WENRA:n verkkosivustoilla.

Tutustu myös komission energian pääosaston sivun Ydinturvallisuus-välilehteen, komission lehdistötiedotteeseen EU:n uudesta ydinturvallisuutta koskevasta direktiivistä sekä neuvoston tämän direktiivin hyväksyntää koskevaan lehdistötiedotteeseen.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpano jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2009/71/Euratom

22.7.2009

22.7.2011

EUVL L 172, 2.7.2009, s. 18-22

Direktiivi 2014/87/Euratom

14.8.2014

15.8.2017

EUVL L 219, 25.7.2014, s. 42-52

Viimeisin päivitys: 05.01.2015

Top