Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevat EU:n säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevat EU:n säännöt

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 2003/96/EY – energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan EU:n järjestelmän uudistaminen

DIREKTIIVIN TARKOITUS

 • Direktiivissä vahvistetaan sähkön, kaikkien moottoripolttoaineiden ja useimpien lämmityspolttoaineiden verotusta koskevat Euroopan unionin (EU) säännöt.
 • Sillä varmistetaan EU:n energian sisämarkkinoiden häiriötön toiminta ja vältetään kansallisten verojärjestelmien suurista eroista mahdollisesti aiheutuva kaupan ja kilpailun vääristyminen.
 • Säännöillä edistetään laajempien päämäärien saavuttamista, kuten siirtymistä kilpailukykyiseen, vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen talouteen.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

 • Ainoastaan moottoripolttoaineina tai lämmittämiseen käytettäviä energiatuotteita verotetaan.
 • Direktiivillä otetaan käyttöön moottoripolttoaineiden, lämmityspolttoaineiden ja sähkön verotuksen vähimmäistasot, joita on sovellettu 1. tammikuuta 2004 alkaen.
 • Lämmittämiseen, maataloudessa, kiinteästi asennetuissa moottoreissa, rakennusteollisuudessa ja julkisissa rakennusurakoissa käytettäviä energiatuotteita voidaan verottaa vähemmän kuin ajoneuvojen polttoaineita.
 • Hallitukset voivat kantaa vähemmän veroa ammattitarkoitukseen (käyttö tavara- tai matkustajaliikenteessä) kuin muuhun kuin ammattitarkoitukseen käytettävästä dieselpolttoaineesta.
 • Direktiivissä säädetään verovapautuksia ja veronalennuksia erityisesti ympäristöön liittyvistä ja terveyspoliittisista syistä. Hallitukset voivat vapauttaa verosta uusiutuvat energialähteet, kuten biopolttoaineet, tai tavaroiden taikka matkustajien kuljettamiseen rautatie-, metro-, raitiovaunu- tai johdinautoliikenteessä käytettävät polttoaineet ja sähkön.
 • Direktiivin mukaan alennettua verokantaa voidaan soveltaa energiaintensiivisiin yrityksiin, jotka ovat toteuttaneet eniten kulutuksen vähentämiseen tähtääviä toimia. Ne EU-maat, joiden oli vaikea toteuttaa uusia toimenpiteitä, saattoivat ottaa käyttöön siirtymäkauden järjestelyjä ennen direktiivin täytäntöönpanoa (Belgia, Saksa, Irlanti, Kreikka, Espanja, Ranska, Italia, Luxemburg, Alankomaat ja Portugali).
 • Samanlaisia väliaikaisia poikkeuksia ja siirtymäkausia myönnettiin vuosina 2004 ja 2007 EU:hun liittyneille maille.
 • Lainsäädäntöä ei sovelleta joihinkin energiaintensiivisiin toimialoihin (esim. metallien valmistus ja jalostus) tai energiatuotteiden käyttöön kaksikäyttötuotteina eli niiden käyttämiseen sekä lämmityspolttoaineeksi että muihin tarkoituksiin (esim. tiettyjen kemikaalien valmistukseen).

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 31. lokakuuta 2003 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 31. joulukuuta 2003 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 2003/96/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 2003, energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta (EUVL L 283, 31.10.2003, s. 51–70)

Direktiiviin 2003/96/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys: 28.11.2016

Top