Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista

Tehokas kilpailu tuottaa kuluttajille hyötyjä, kuten alhaiset hinnat, korkealaatuiset tuotteet, laajan tuote- ja palveluvalikoiman sekä innovaatioita. Valvomalla horisontaalisia sulautumia komissio estää sulautumat, jotka todennäköisesti veisivät kuluttajilta nämä hyödyt lisäämällä merkittävästi yritysten mahdollisuuksia vaikuttaa kilpailun tekijöihin niillä markkinoilla, joilla ne toimivat.

ASIAKIRJA

Suuntaviivat horisontaalisten sulautumien arvioinnista yrityskeskittymien valvonnasta annetun neuvoston asetuksen nojalla [EUVL C 31, 5.2.2004].

TIIVISTELMÄ

Tämän tiedonannon tarkoituksena on antaa ohjeistusta siitä, kuinka komissio arvioi horisontaalisia sulautumia, joissa fuusioituvat yritykset ovat joko todellisia tai mahdollisia kilpailijoita samoilla merkityksellisillä markkinoilla.

Komission arviointi sulautumisesta sisältää yleensä seuraavat osat:

  • merkityksellisten tuotemarkkinoiden ja maantieteellisten markkinoiden määrittely
  • sulautuman kilpailuvaikutusten arviointi.

Komissio määrittelee merkitykselliset markkinat vuoden 1997 tiedonannossaan (es de en fr). Arvioitaessa sulautuman kilpailuvaikutuksia kilpailua haittaavina pidetään tiedonannon mukaan ainoastaan sellaisia sulautumia ja yrityskauppoja, jotka lisäävät yritysten markkinavoimaa kyseessä olevilla merkityksellisillä markkinoilla niin, että kuluttajien asema todennäköisesti heikkenee (korkeammat hinnat, tuotteiden heikompi laatu, pienempi valikoima). Näin saattaa käydä, jos sulautumalla poistetaan kilpailija markkinoilta tai lisätään markkinoilla toimivien yritysten keskinäisen koordinoinnin todennäköisyyttä.

Komissio ei kuitenkaan puutu asiaan, jos markkinoiden yleinen keskittymisaste ei fuusion myötä ylitä tiettyjä markkinaosuuksien tai Herfindahl-Hirschmann-indeksin (HHI) enimmäisarvoja. HHI:ssä, joka lasketaan kaikkien markkinoilla toimivien yritysten markkinaosuuksien perusteella, painottuvat suhteellisesti enemmän suurten yritysten markkinaosuudet. Vaikka HHI:n absoluuttinen taso antaakin alustavia viitteitä kilpailupaineesta sulautuman jälkeisillä markkinoilla, erityisesti HHI:n muutos on hyödyllinen osoitus sulautuman suoraan aiheuttamasta keskittymisasteen muutoksesta.

Komissio ottaa arvioinnissaan huomioon myös tiettyjä tekijöitä (muun muassa kuluttajien mahdollisuudet vaihtaa palveluntarjoajaa tai kilpailijoiden mahdollisuudet reagoida sulautumaan), jotka saattavat vaikuttaa siihen, kuinka todennäköisesti sulautumasta aiheutuu merkittävää haittaa kilpailulle. Usein on kyse yhteensovitetuista toiminnoista, joiden myötä markkinoilla toimivat yritykset sopivat keskinäisestä koordinoinnista, sovittavat yhteen toimintatapojaan ja uhkailevat kostotoimenpiteillä niitä yrityksiä, jotka eivät mukaudu koordinointiin. Yhteensovittaminen voi kuitenkin onnistua vain, jos sen ulkopuolelle jäävät mahdolliset kilpailijat ja asiakkaat eivät reagoi tavalla, joka vaarantaa yhteensovittamisen odotetut tulokset.

Komissio ottaa arvioinnissaan huomioon myös yritysten ilmoitukset tehokkuuden ja tuottavuuden lisäämisestä sulautuman kielteisten kilpailuvaikutusten lieventämiseksi. Yritysten täytyy luonnollisesti osoittaa, että lisääntynyt tehokkuus on sulautuman ansiota ja hyödyttää kuluttajia.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta ("EY:n sulautuma-asetus") [EUVL L 24, 29.1.2004].

Viimeisin päivitys 21.02.2007

Top