Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhteisöpatenttituomioistuimen perustaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Yhteisöpatenttituomioistuimen perustaminen

Yhteisöpatentin perustamisen yhteydessä yhteisöjen tuomioistuimen yhteyteen perustettavalla yhteisöpatenttituomioistuimella on tarkoitus täydentää patenttisuojaa Euroopan unionissa. Patenttituomioistuimen etuna on riita-asioiden keskittäminen yhteen paikkaa, jolloin yhteisöpatenttien loukkausta ja pätevyyttä koskevien riitojen ratkaiseminen tehostuu. Patenttituomioistuimen tekemien päätösten vaikutus ulottuu koko Euroopan unioniin ja sen avulla voidaan välttää ongelmat, joita saattaa ilmetä silloin, kun asian ratkaisijoina ovat erilaiset kansalliset tuomioistuimet.

EHDOTUKSET

Ehdotus: neuvoston päätös yhteisöpatenttiriitoja koskevan toimivallan antamisesta yhteisöjen tuomioistuimelle, ja

Ehdotus: neuvoston päätös yhteisöpatenttituomioistuimen perustamisesta ja muutoksenhausta yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

TIIVISTELMÄ

Ehdotus yhteisöjen tuomioistuimen toimivallasta

Ensimmäisen komission ehdotuksen tarkoituksena on antaa yhteisöjen tuomioistuimelle yksinomainen toimivalta ratkaista yhteisöpatenttiriitoja.

Ehdotuksen mukaan yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta asioissa, jotka koskevat:

  • yhteisöpatenttien loukkausta ja pätevyyttä koskevien riitojen ratkaisemista,
  • keksinnön käyttöä yhteisöpatenttihakemuksen julkaisemisen jälkeen tai keksinnön aikaisempaan käyttöön perustuvaa oikeutta,
  • välitoimia ja todisteiden suojaamistoimenpiteitä aloilla, joita koskeva toimivalta sille on annettu,
  • vahingonkorvauksia edellä tarkoitetuissa tapauksissa,
  • uhkasakkoa tapauksissa, joissa päätöstä tai määräystä on jätetty noudattamatta.

Koska yhteisöpatenttituomioistuin perustetaan vasta siirtymäajan päättyessä (viimeistään vuonna 2010), ehdotus sisältää siirtymäsäännöksen, jonka mukaan kansalliset tuomioistuimet ovat siirtymäajan aikana toimivaltaisia. Lisäksi toimivallan siirto yhteisöjen tuomioistuimelle ei koske riita-asioita, jotka on pantu siirtymäajan aikana vireille kansallisessa tuomioistuimessa.

Ehdotus yhteisöpatenttituomioistuimen perustamisesta

Toisella ehdotuksella perustetaan yhteisöjen patenttituomioistuin yhteisöjen tuomioistuimen yhteyteen. Yhteisöpatenttituomioistuimen toimivalta perustuu edellä esiteltyyn neuvoston päätökseen, jossa yhteisöjen tuomioistuimelle annetaan toimivalta ratkaista yhteisöpatenttiin liittyviä riita-asioita. Yhteisöpatenttituomioistuimella on siis toimivalta ensimmäisenä oikeusasteena kyseisessä päätöksessä mainituissa asioissa (katso edellä).

Ehdotuksessa esitetään, että yhteisöpatenttituomioistuin muodostuisi seitsemästä tuomarista, jotka nimitetään kuudeksi vuodeksi. Tuomarit valitaan jäsenvaltioiden esittämistä ehdokkaista. Heidät nimittää ministerineuvosto patenttioikeudellisen asiantuntemuksen perusteella kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa. Näin nimitetyt tuomarit valitsevat keskuudestaan kolmeksi vuodeksi yhteisöpatenttituomioistuimen presidentin, joka voidaan valita uudeksi toimikaudeksi.

Yhteisöpatenttituomioistuin kokoontuu kolmen tuomarin jaostoissa. Tietyissä tapauksissa se voi kokoontua laajemmassa kokoonpanossa tai käyttää yhden tuomarin kokoonpanoa.

Patenttituomioistuin voi määrätä välitoimia ennen pääkäsittelyä.

Oikeudenkäyntikielenä on yleensä sen jäsenvaltion virallinen kieli, jossa vastaajan kotipaikka sijaitsee.

Yhteisöpatenttituomioistuimen päätökseen voidaan hakea muutosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kahden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi antamisesta. Ehdotuksessa esitetään patenttiasioihin erikoistuneen muutoksenhakujaoston perustamista ensimmäisen asteen tuomioistuimeen; sen tehtävänä olisi ratkaista yhteisöpatenttituomioistuimen päätöksiä koskevat muutoksenhaut. Muutoksenhaku voi koskea oikeuskysymyksiä (esimerkiksi menettelyvirheitä) tai tosiseikkoja (esimerkiksi tosiseikkojen tai todisteiden uudelleenarviointia).

Yhteisöpatenttituomioistuimen perustaminen merkitsee perusteellista muutosta, sillä yhteisöjen tuomioistuimella on näin ollen toimivalta ratkaista yksityisten välisiä riita-asioita. Yhteisöjen tuomioistuin on tähän asti ratkaissut tämäntyyppisiä riita-asioita ainoastaan ennakkoratkaisukysymysten yhteydessä.

Viitteet ja menettely

Ehdotus

EUVL

Menettely

KOM(2003) 827

-

Yhteispäätösmenettely CNS/2003/0326

KOM(2003) 828

-

Yhteispäätösmenettely CNS/2003/0324

Viimeisin päivitys 06.12.2007

Top