Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhteinen verojärjestelmä: sulautumiset, jakautumiset, varojensiirto, osakkeiden vaihdot sekä eurooppayhtiön (SE) tai eurooppaosuuskunnan (SCE) kotipaikan siirto

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Yhteinen verojärjestelmä: sulautumiset, jakautumiset, varojensiirto, osakkeiden vaihdot sekä eurooppayhtiön (SE) tai eurooppaosuuskunnan (SCE) kotipaikan siirto

Tällä direktiivillä otetaan käyttöön yritysten rajatylittäviin uudelleenjärjestelyihin sovellettava yhteinen verotusjärjestelmä.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2009/133/EY, annettu 19 päivänä lokakuuta 2009, eri jäsenvaltioissa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeiden vaihtoihin sekä eurooppayhtiön (SE) tai eurooppaosuuskunnan (SCE) sääntömääräisen kotipaikan siirtoon jäsenvaltioiden välillä sovellettavasta yhteisestä verojärjestelmästä.

TIIVISTELMÄ

Tässä käsiteltyä direktiiviä sovelletaan

  • kahdessa tai useammassa EU-maassa olevia yhtiöitä koskeviin sulautumisiin, jakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeidenvaihtoihin
  • eurooppayhtiön (SE) tai eurooppaosuuskunnan (SCE) sääntömääräisen kotipaikan siirtoon EU-maiden välillä.

Sulautumisiin, jakautumisiin, osittaisjakautumisiin, varojensiirtoihin ja osakkeiden vaihtoihin sovellettavat säännöt

Sulautuminen, jakautuminen tai osittaisjakautuminen ei saa johtaa siirrettyjen varojen ja vastuiden reaaliarvon ja niiden verotusarvon välisen arvonnousun verottamiseen kyseisen liiketoimen aikana, vaan vero kannetaan ainoastaan silloin, kun tällaiset arvonnousut toteutuvat tosiasiallisesti.

EU-maiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että osittaisesta tai täydestä verovapaudesta tavallisesti johtuvat varaukset siirtyvät siirtävän yhtiön EU-maassa sijaitsevan vastaanottavan yhtiön kiinteälle toimipaikalle.

Vastaanottavan tai hankkivan yhtiön yhtiöpääomia vastaavien arvopapereiden jakaminen siirtävän tai hankitun yhtiön osakkaalle ei saa johtaa osakkaan tulon, voiton tai arvonnousun verottamiseen.

Eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan sääntömääräisen kotipaikan siirtoon sovellettavat säännöt

Jos eurooppayhtiö tai eurooppaosuuskunta siirtää sääntömääräisen kotipaikkansa EU-maasta toiseen tai siitä tulee toisessa EU-maassa asuva yhtiö tai osuuskunta, tämä sääntömääräisen kotipaikan siirto ei saa itsessään johtaa osakkaiden tulojen, voittojen tai pääomavoittojen verotukseen. EU-maat voivat kuitenkin verottaa sääntömääräisen kotipaikkansa siirtävän eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan pääomaa vastaavien arvopapereiden myöhemmästä siirrosta johtuvia voittoja.

Samassa tilanteessa EU-maiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että jos eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan ennen sääntömääräisen kotipaikan siirtoa asianmukaisesti muodostamat muut kuin ulkomaisista kiinteistä toimipaikoista johtuvat varaukset on osittain tai kokonaan vapautettu verosta, eurooppayhtiön tai eurooppaosuuskunnan kiinteä toimipaikka, joka sijaitsee sen EU-maan alueella, josta sääntömääräinen kotipaikka siirrettiin, voi tehdä tällaiset varaukset samalla tavoin verosta vapautettuina.

Käsillä olevalla direktiivillä kumotaan direktiivi 90/434/EY.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2009/133/EY

15.12.2009

-

EUVL L 310, 25.11.2009

Direktiivi 2013/13/EU

1.7.2013

-

EUVL L 141, 28.5.2013

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

2012/772/EU : Komission suositus, annettu 6 päivänä joulukuuta 2012, aggressiivisesta verosuunnittelusta [EUVL L 338, 12.12.2012].

Aggressiivisessa verosuunnittelussa pyritään pienentämään verovelvollisuutta hyödyntämällä verojärjestelmän muotoseikkoja tai kahden tai useamman verojärjestelmän keskinäisiä eroja. Suosituksella on tarkoitus kannustaa EU-maita varmistamaan, etteivät kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehtävät sopimukset johda verottamatta jäämiseen, ja ottamaan käyttöön yleisen väärinkäytösten vastaisen säännön torjuakseen keinotekoisten järjestelyjen kaltaisia käytäntöjä.

Viimeisin päivitys 21.04.2014

Top