Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Henkistä omaisuutta koskevat vuokraus- ja lainausoikeudet sekä tietyt muut tekijänoikeuden lähioikeudet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Henkistä omaisuutta koskevat vuokraus- ja lainausoikeudet sekä tietyt muut tekijänoikeuden lähioikeudet

Tällä direktiivillä yhdenmukaistetaan vuokrausoikeuden, lainausoikeuden ja tiettyjen lähioikeuksien asema lainsäädännössä, jotta kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaa voitaisiin parantaa. Direktiivissä vaaditaan EU:n valtioita säätämään lakeja, jotka koskevat oikeutta sallia tai kieltää tekijänoikeudella suojattujen teosten alkuperäiskappaleiden ja kopioiden vuokraus ja lainaus. Siinä määritetään tällaisten oikeuksien haltijat ja vahvistetaan tiettyjä oikeuksien käyttöä koskevia menettelyjä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/115/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, vuokraus- ja lainausoikeuksista sekä tietyistä tekijänoikeuden lähioikeuksista henkisen omaisuuden alalla (kodifioitu toisinto).

TIIVISTELMÄ

EU:n maiden on säädettävä lakeja, joilla annetaan oikeus sallia tai kieltää tekijänoikeudella suojattujen teosten alkuperäiskappaleiden ja kopioiden vuokraus ja lainaus.

  • Vuokraus tarkoittaa, että teos annetaan käyttöön rajoitetuksi ajaksi suoraa tai välillistä taloudellista tai kaupallista etua vastaan.
  • Lainaus tarkoittaa, että teos annetaan käyttöön rajoitetuksi ajaksi ilman suoraa tai välillistä taloudellista tai kaupallista etua, kun se tapahtuu yleisölle avointen laitosten välityksellä.

Oikeudenhaltijat

Vuokraus- ja lainausoikeuksien haltijoita ovat tekijät, kuten elokuvien pääohjaajat, esittäjät, äänitetuottajat ja elokuvatuottajat. Elokuvan esiintyjien oikeuksien siirtoon sovelletaan erityissääntöjä.

Oikeuden päättyminen tai siirtäminen

Jos tekijä tai esittäjä on siirtänyt tai luovuttanut äänitteen taikka elokuvan alkuperäiskappaleen tai kopion vuokrausoikeuden, hänellä on edelleen oikeus saada kohtuullinen korvaus vuokrauksesta. Korvausoikeudesta ei voida luopua. Sen hallinnointi voidaan kuitenkin siirtää tekijöitä tai esittäviä taiteilijoita edustaville yhteisvalvontajärjestöille.

Lainausoikeutta koskeva poikkeus

EU:n maat voivat poiketa yksinomaisesta lainausoikeudesta, jos ainakin tekijät saavat maksun tällaisesta lainauksesta. EU:n maat voivat vapaasti vahvistaa lainauksesta maksettavan maksun ottaen huomioon kulttuurin edistämistä koskevat tavoitteensa.

Tekijänoikeuden lähioikeudet

Tekijänoikeuden lähioikeuksiin liittyvissä kysymyksissä EU:n maiden on varmistettava, että esittäjät ja yleisradio-organisaatiot saavat yksinoikeudet esitystensä tallennukseen. EU:n maiden on varmistettava myös, että esittäjillä on yksinoikeus suorien esitystensä yleisradiointiin ja niiden välittämiseen yleisölle. Kaupallisessa tarkoituksessa julkaistun äänitteen käyttäminen yleisradiointiin tai välittämiseen yleisölle antaa esittäjille ja äänitteiden tuottajille oikeuden korvaukseen. Yleisradio-organisaatioilla on yksinoikeus sallia tai kieltää lähetystensä uusintalähetys sekä lähetystensä välittäminen yleisölle, jos se tapahtuu julkisilla alueilla ja jos siitä maksetaan pääsymaksu.

EU:n maiden on varmistettava, että esittäjillä, äänitteiden tuottajilla, elokuvien ensimmäisten tallennusten tuottajilla ja yleisradio-organisaatioilla on yksinoikeus antaa myymällä tai muilla tavoin yleisön käyttöön esitystensä tallenteita, äänitteitään, elokuviensa alkuperäiskappaleita ja lähetystensä tallenteita. Levitysoikeus sammuu EU:ssa, jos tällaisten kappaleiden ensimmäinen myynti tapahtuu joko oikeudenhaltijan toimesta tai tämän suostumuksella.

EU:n maat voivat säätää rajoituksia lähioikeuksiin, jotka koskevat yksityistä käyttöä, lyhyiden katkelmien käyttöä tai joitakin muita käyttötarkoituksia.

Tämän direktiivin mukainen tekijänoikeuden lähioikeuksien suoja ei saa vaikuttaa millään tavoin tekijänoikeuden suojaan.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2006/115/EY

16.1.2007

1.7.1994 (kumotun) direktiivin 92/100/ETY säännöksille, 30.6.1995 (kumotun) direktiivin 93/98/ETY säännöksille, 21.12.2002 (kumotun) direktiivin 2001/29/EY säännöksille

EUVL L 376, 27.12.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/26/EU tekijänoikeuden ja lähioikeuksien kollektiivisesta hallinnoinnista sekä usean valtion alueen kattavasta musiikkiteosten oikeuksien lisensioinnista verkkokäyttöä varten sisämarkkinoilla [EUVL L 84, 20.3.2014].

Direktiivin tarkoituksena on antaa verkkopalvelujen tarjoajille mahdollisuus hankkia EU:n maiden rajat ylittäviä musiikkipalveluja varten lisenssejä EU:n rajojen yli toimivilta yhteishallinnointiorganisaatioilta. Sen on määrä myös selkeyttää ja tehostaa tekijänoikeuksien yhteishallinnointiorganisaatioiden toimintaa.

Viimeisin päivitys 16.06.2014

Top