Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhdenmiehen rajavastuuyhtiö

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Yhdenmiehen rajavastuuyhtiö

Tämän direktiivin tavoitteena on luoda oikeudellinen väline yksittäisen yrittäjän vastuun rajoittamiseksi Euroopan unionissa (EU).

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/102/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, yhtiöoikeuden alalla yhdenmiehen rajavastuuyhtiöistä (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

TIIVISTELMÄ

Tässä direktiivissä vahvistetaan rajavastuuyhtiöihin sovellettava oikeusperusta.

Yhtiössä voi olla yksi ainoa jäsen silloin, kun yhtiö perustetaan, ja myös silloin, kun yhtiön kaikki osuudet kertyvät yhdelle (yhdenmiehen yhtiö).

Jos yhtiöstä tulee yhdenmiehen yhtiö sen vuoksi, että kaikki sen osuudet kertyvät yhdelle, tieto tästä sekä ainoan jäsenen henkilöllisyydestä on merkittävä joko yhtiön pitämään rekisteriin, josta jokainen voi saada tietoja, tai otettava asiakirjavihkoon tai merkittävä rekisteriin.

Yhtiön ainoa jäsen käyttää yhtiökokoukselle kuuluvaa toimivaltaa. Ainoan jäsenen päätökset sekä ainoan jäsenen edustaessa yhtiötä hänen sen kanssa tekemänsä sopimukset on merkittävä pöytäkirjaan tai tehtävä muuten kirjallisesti.

Jos jäsenvaltiot sallii, että myös osakeyhtiöt voivat olla yhdenmiehen yhtiöitä, sovelletaan direktiivin määräyksiä.

Tällä direktiivillä kumotaan direktiivi 89/667/EY.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2009/102/EY

21.10.2009

-

EUVL L 258, 1.10.2009

Viimeisin päivitys 05.05.2011

Top