Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lakisääteiset asiat, jotka Euroopan unionin (EU) yhtiöiden sivuliikkeiden on paljastettava

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lakisääteiset asiat, jotka Euroopan unionin (EU) yhtiöiden sivuliikkeiden on paljastettava

Tällä direktiivillä määritetään julkistamisvaatimukset, jotka koskevat toisen jäsenvaltion tai kolmansien maiden osakeyhtiöiden jäsenvaltiossa avaamia sivuliikkeitä. Sen tarkoituksena on poistaa erot osakkeenomistajien ja ulkopuolisten suojassa ja taata mahdollisuus käyttää sijoittautumisoikeutta.

SÄÄDÖS

Yhdestoista neuvoston direktiivi 89/666/ETY, annettu 21 päivänä joulukuuta 1989, julkistamisvaatimuksista, jotka koskevat toisen valtion lainsäädännön alaisen, yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden jäsenvaltioon avaamia sivuliikkeitä [Katso muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Direktiivi koskee toisen jäsenvaltion lainsäädännön alaisia osakeyhtiöitä (lueteltu direktiivissä 2009/101/EY) tai kolmansien maiden lainsäädännön alaisia yhtiöitä, joiden oikeudellinen muoto on verrattavissa niihin ja jotka avaavat sivuliikkeen toisessa jäsenvaltiossa.

Muiden jäsenvaltioiden yhtiöiden sivuliikkeet

Pakollisia julkistamisvaatimuksia ovat:

 • osoite ja toiminnan tarkoitus,
 • yhtiön rekisteröintipaikka ja rekisterinumero,
 • yhtiön nimi ja oikeudellinen muoto sekä sivuliikkeen nimi (jos eri kuin yhtiöllä),
 • yhtiön edustajien asettaminen, tehtävän päättyminen ja henkilötiedot,
 • yhtiön purkautuminen, selvitysmiesten määrääminen ja heidän henkilötietonsa,
 • tilinpäätösasiakirjat,
 • sivuliikkeen lopettaminen.

Pakollisesti julkistettavat seikat on julkaistava keskus-, kauppa- ja yhtiörekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta, joka on perustettu direktiivillä 2012/17/EU ja käytettävissä vuoden 2017 puoleenväliin mennessä. Sivuliikkeillä on oltava yksilöllinen tunniste, jonka avulla ainakin jokin seuraavista on voitava tunnistaa:

 • rekisterin jäsenvaltio,
 • alkuperäinen kotirekisteri,
 • sivuliikkeen numero

Siinä pitäisi myös olla, jos sovellettavissa, ominaisuuksia tunnistusvirheiden välttämiseksi.

Sivuliikkeen jäsenvaltio voi edellyttää myös lisätietoja, esim. yhtiön edustajien allekirjoitusta tai perustamiskirjoja.

Jos yhtiön ja sivuliikkeen julkistamisvaatimukset eroavat toisistaan, sivuliikkeen vaatimukset koskevat toimia sivuliikkeen kanssa. Jos yhtiö avaa useita sivuliikkeitä jäsenvaltiossa, se voi valita rekisterissä, minkä sivuliikkeen kirjanpito- ja perustuskirjat se julkistaa, ja tehdä viittauksen muiden sivuliikkeiden rekistereihin.

Yhtiön rekisterissä on viipymättä julkaistava rekistereiden yhteenliittämisjärjestelmän kautta tiedot mahdollisista yhtiöiden purkautumisesta ja selvitystilasta sekä poistosta rekisteristä, jos sillä on juridisia seuraamuksia rekisterijäsenvaltiossa. Sivuliikkeen rekisterin pitää pystyä vastaanottamaan näitä tietoja rekisterien yhteenliittämisjärjestelmästä, jotta sivuliikkeet voidaan myös pyyhkiä rekisteristä.

Kolmansien maiden yhtiöiden sivuliikkeet

EU:n ulkopuolisten yhtiöiden, joiden oikeudellinen muoto vastaa EU:n osakeyhtiöitä, sivuliikkeiden pakollisiin julkistamisvaatimuksiin sisältyvät seuraavat lisäkohdat:

 • sen valtion lainsäädäntö, jonka piiriin yhtiö kuuluu,
 • perustuskirjat, muistio ja yhtiöjärjestys,
 • yhtiön oikeudellinen muoto

Ellei tilinpitoasiakirjoja ole laadittu EU:n lainsäädännön mukaisesti tai vastaavalla tavalla, jäsenvaltiot voivat edellyttää niiden laatimista ja julkistusta sivuliikkeen toimintojen osalta.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 89/666/ETY

3.1.1990

1.1.1992

EUVL L 395, 30.12.1989

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/17/EU

6.7.2012

7.7.2014

EUVL L 156, 16.6.2012

Direktiiviin 89/666/EY tehdyt korjaukset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Tämä konsolidoitu toisinto on tarkoitettu vain viittaamista varten.

Viimeisin päivitys 11.07.2014

Top