Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kypros ja Malta ottavat käyttöön euron (2008)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Kypros ja Malta ottavat käyttöön euron (2008)

Euro on Kyproksen ja Maltan virallinen valuutta 1. tammikuuta 2008 alkaen. Neuvosto hyväksyi heinäkuussa 2008 tekemillään päätöksillä yhtenäisvaluutan ottamisen käyttöön kyseisissä kahdessa jäsenvaltiossa. Näin 1. toukokuuta 2004 Euroopan unioniin liittyneet Kypros ja Malta ovat kasvattaneet euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden määrän 13:sta 15:een. Kaikkiaan Euroopan unioniin kuuluu 27 jäsenvaltiota.

SÄÄDÖKSET

Neuvoston päätös 2007/503/EY, tehty 10 päivänä heinäkuuta 2007, perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Kyproksessa 1 päivänä tammikuuta 2008

Neuvoston päätös 2007/504/EY, tehty 10 päivänä heinäkuuta 2007, perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Maltassa 1 päivänä tammikuuta 2008

TIIVISTELMÄ

Kyseisissä päätöksissä neuvosto toteaa, että Kypros ja Malta täyttävät kaikki euron käyttöönoton edellytykset:

  • Kypros ja Malta täyttävät lähentymisperusteissa vahvistetut vaatimukset: hintatason vakaus, julkistalouden tilanne, Euroopan valuuttajärjestelmän valuuttakurssijärjestelmään osallistuminen, pitkien korkojen tyydyttävä taso.
  • Kyproksella ja Maltalla on euron käyttöönoton edellyttämä kansallinen lainsäädäntö.

Neuvosto siis päättää, että euro otetaan käyttöön kyseisissä maissa 1. tammikuuta 2008.

Menettely

Talous- ja raha-asioiden neuvosto hyväksyi 10. heinäkuuta 2007 pidetyssä istunnossaan euron ottamisen käyttöön Kyproksessa ja Maltassa . Tätä ennen komissio oli todennut lähentymisraporteissa, että kyseiset maat täyttävät talous- ja rahaliiton kriteerit.

Kyseiset kaksi päätöstä on osoitettu jäsenvaltioille. Niiden mukaan Kypros ja Malta täyttävät yhtenäisvaluutan käyttöönotolle asetetut edellytykset. Päätöksillä kumotaan poikkeukset, joita on sovellettu Kyprokseen ja Maltaan vuoden 2003 liittymisasiakirjan 4 artiklan nojalla (EN).

Neuvosto nimeää komission ehdotuksesta määräenemmistöllä jäsenvaltiot, jotka täyttävät euron käyttöönotolle asetetut edellytykset eli joiden lainsäädäntö on yhdenmukainen yhteisön säännöstön kanssa ja jotka täyttävät EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artiklassa (Euroopan yhteisön perustamissopimuksen aiemmassa 121 artiklassa) esitetyt lähentymiskriteerit. Kyseiset päätökset on tehty komission 16. toukokuuta 2007 tekemien ehdotusten (Kypros: CNS/2007/0090 ja Malta: CNS/2007/0092) perusteella.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2007/503/EY

Tiedoksiantopäivä

-

EUVL L 186, 18.7.2007

Päätös 2007/504/EY

Tiedoksiantopäivä

-

EUVL L 186, 18.7.2007

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan keskuspankille euron käyttöönotosta Kyproksessa ja Maltassa [KOM(2008) 204 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä]. Komissio esittää selonteon yhtenäisvaluutan käyttöönoton seurauksista Kyproksessa ja Maltassa. Komissio hyödyntää kyseisiä kokemuksia, kun Euroopan unionin jäsenvaltioissa vastaisuudessa siirrytään euroon.

See also

  • Euroopan komission talous- ja rahoitusasioiden pääosaston verkkosivuilla on lisätietoa

Viimeisin päivitys 17.10.2011

Top