Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurometallirahojen yhteisen sivun mallioikeuden suoja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurometallirahojen yhteisen sivun mallioikeuden suoja

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Tiedonanto (KOM(2001) 600 lopullinen) eurometallirahojen yhteisen sivun mallioikeuden suojasta

TIEDONANNON TARKOITUS

Tiedonannossa esitetään säännöt eurometallirahojen yhteisen sivun mallioikeuden suojaamista varten ja tarkistetaan niiden jäljentämistä koskevia sääntöjä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Eurometallirahojen yhteisten sivujen ulkonäkömallit valittiin Euroopan laajuisen kilpailun perusteella. Niissä on kuvattuina kolme erilaista Euroopan karttaa ja karttojen taustalla on Euroopan unionin (EU) tunnuksena olevat 12 tähteä.
  • Eurometallirahojen yhteiset sivut on suojattu mallioikeudella, joka kuuluu EU:lle. Euroopan komissio luovuttaa oikeudet kaikille euron käyttöön ottaville EU-maille ja edellyttää niiden varmistavan, että mallioikeutta kunnioitetaan niiden alueella.
  • Eurometallirahojen yhteisen sivun tai sen osan jäljentäminen on luvallista vain tietyissä tapauksissa, kuten valokuvien tai filmien muodossa. Jäljentäminen ei sen sijaan ole sallittua metallista valmistettuihin mitaleihin tai rahakkeisiin, jotta niitä ei sekoitettaisi metallirahoihin. Kaikelle muulle jäljentämiselle on saatava lupa Euroopan komissiolta (euroalueen ulkopuolisissa maissa) tai EU-maan nimetyltä viranomaiselta (euroalueen maissa).
  • Tehokkaan koordinoinnin varmistamiseksi EU-maita pyydetään ilmoittamaan komissiolle toimista, joilla ne panevat mallioikeuden täytäntöön oman maansa alueella. Jos havaitaan luvattomia jäljennöksiä, kyseisen maan on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin varmistaakseen, että jäljentäminen loppuu ja jäljennökset vedetään pois liikkeestä. Komissio tai euroalueen maat voivat nostaa kanteen tai syytteen vastuussa olevaa henkilöä vastaan kyseisen maan lain mukaisesti.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto eurometallirahojen yhteisen sivun mallioikeuden suojasta (KOM(2001) 600 lopullinen) (EYVL C 318, 13.11.2001, s. 3–4)

Viimeisin päivitys: 22.02.2017

Top