Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroalueen laajentuminen 1. toukokuuta 2004 jälkeen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Euroalueen laajentuminen 1. toukokuuta 2004 jälkeen

Kymmenen uutta jäsenvaltiota liittyi Euroopan unioniin 1. toukokuuta 2004. Bulgaria ja Romania liittyivät unioniin 1. tammikuuta 2007. Yhteiseen rahaan ei kuitenkaan siirrytty liittymisen yhteydessä. Uusien jäsenvaltioiden on ensin osoitettava olevansa valmiita euron käyttöönottoon, ja niiden on täytettävä "lähentymisperusteet". Kun kaikki nämä edellytykset täyttyvät, uusien jäsenvaltioiden on siirryttävä euron käyttöön.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan keskuspankille, annettu 10 päivänä marraskuuta 2004 – Ensimmäinen kertomus euroalueen tulevan laajentumisen käytännön valmisteluista [KOM(2004) 748 lopullinen – EUVL C 49, 28.2.2006].

TIIVISTELMÄ

Euron käyttöönotto vaatii huolellisia käytännön valmisteluja. Euroopan komissio laatii säännöllisesti kertomuksia siitä, kuinka euron käyttöönoton käytännön valmisteluissa on edistytty. Edellä mainittu tiedonanto on lajissaan ensimmäinen, ja sen tarkoituksena on tiedottaa asiasta kaikille asianomaisille, kuten unionin toimielimille, jäsenvaltioille, suurelle yleisölle ja tiedotusvälineille. Kertomuksilla pyritään tiedottamaan, eikä niillä ole oikeudellista arvoa. Niitä ei pidä sekoittaa lähentymiskertomuksiin.

Yhteisen rahan käyttöönottoon valmistautuminen

Euron käyttöönottoon on valmistauduttava ajoissa. Euroalueeseen ensimmäiseksi liittyneissä maissa sovellettiin käytännöllisistä ja logistisista syistä kolmen vuoden siirtymäkautta eurovaluutan käyttöönoton ja varsinaisen eurokäteisen käyttöönoton välillä. Saattaisi kuitenkin olla eduksi ottaa varsinainen eurokäteinen käyttöön samanaikaisesti euroalueeseen liittymisen kanssa, varsinkin koska eurokolikot ja ‑setelit tunnetaan jo EU:n jäsenvaltioissa.

Euroon siirtymisestä saadun aiemman kokemuksen hyödyntäminen

Komissio toteaa, että euron käyttöönotto ensimmäisissä euroalueen maissa oli suuri menestys, mutta monia osatekijöitä voidaan kuitenkin parantaa. Euron käyttöönottoon kannattaa valmistautua huolellisesti ja ennakoiden, jotta voidaan taata nopea siirtyminen ja varmistaa, että suuri yleisö hyväksyy uuden rahan. Komissio arvioi, että kolmen vuoden siirtymäaika oli liian pitkä, ja toivoo, että eurokäteinen otettaisiin nopeasti käyttöön, sillä siitä olisi etua kaikille osapuolille. Komissio katsoo, että rinnakkaiskäytön jakson olisi oltava mahdollisimman lyhyt.

Lisäksi komissio korostaa, että kansallisten viranomaisten on toteutettava toimenpiteitä hintavaikutusten välttämiseksi. Olisi esimerkiksi huolehdittava siitä, etteivät kauppiaat muunna hintoja virheellisesti. Kuluttajansuojajärjestöjen aktiivinen osallistuminen olisi suotavaa. Viranomaiset voivat myös vaatia yksittäisiä vähittäiskauppiaita osoittamaan julkisesti, että ne ovat sitoutuneet noudattamaan tarkoin hintojen muuntosääntöjä luottamuksen lisäämiseksi ja jotta kuluttajilla olisi mahdollisuus vaikuttaa vähittäiskauppiaiden päätöksiin.

Taustaa

Vuonna 2004 tapahtuneen laajentumisen jälkeen euroalueeseen on liittynyt useita uusia jäsenvaltioita:

Nykyisin 17 jäsenvaltiota 27:stä käyttää euroa yhtenäisvaluuttana.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Kymmenes kertomus euroalueen tulevan laajentumisen käytännön valmisteluista [KOM(2010) 398 lopullinen – EUVL C 121, 19.4.2011].

Tiedonannossa eritellään Viron viimeisiä valmisteluja euron käyttöön ottamiseksi 1. tammikuuta 2011. Lisäksi siinä esitellään mielipidetutkimuksia, joita on tehty muissa yhtenäisvaluutan käyttöönottoa tavoittelevissa jäsenvaltioissa.

Euroopan komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan keskuspankille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle sekä alueiden komitealle: Yhdeksäs kertomus euroalueen tulevan laajentumisen käytännön valmisteluista [COM(2009) 692 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Tiedonannossa esitetään yhteenveto euron käyttöönottoon liittyvien käytännön valmistelujen edistymisestä niissä jäsenvaltioissa, jotka haluavat ottaa käyttöön yhtenäisvaluutan. Siinä esitetään myös kansalaisten näkemyksiä eurosta kyseisissä jäsenvaltioissa.

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan keskuspankille: Kahdeksas kertomus euroalueen tulevan laajentumisen käytännön valmisteluista, annettu 12 päivänä joulukuuta 2008 [KOM(2008) 843 lopullinen – EUVL C 76, 25.3.2010].

Tässä tiedonannossa käsitellään ja arvioidaan Slovakian valmistautumista euron käyttöönottoon: euroseteleiden ja -kolikoiden käyttöönottoon liittyviä valmisteluja, yritysten ja julkishallinnon mukautumista euron käyttöönottoon ja kansalaisille eurosta järjestettyä tiedotuskampanjaa.

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan keskuspankille: Seitsemäs kertomus euroalueen tulevan laajentumisen käytännön valmisteluista, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2008 [KOM(2008) 480 lopullinen – EUVL C 76, 25.3.2010].

Komissio käsittelee euroon siirtymisen käytännön valmistelujen tilannetta Slovakiassa, jossa käyttöönoton on määrä tapahtua 1. tammikuuta 2009 "kertarysäyksellä". Komissio arvioi perustetun koordinointirakenteen tehokkuutta ja kehottaa parantamaan euron käyttöönottovalmistelujen keskitettyä seurantaa.

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan keskuspankille – Kuudes kertomus euroalueen tulevan laajentumisen käytännön valmisteluista, annettu 27 päivänä marraskuuta 2007 [KOM(2007) 756 lopullinen – EUVL C 55, 28.2.2008].

Euroopan komissio arvioi tiedonannossa Kyproksen ja Maltan valmisteluja euron käyttöönottamiseksi 1. tammikuuta 2008.

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan keskuspankille – Viides kertomus euroalueen tulevan laajentumisen käytännön valmisteluista, annettu 16 päivänä heinäkuuta 2007 [KOM(2007) 434 lopullinen – EUVL C 246, 20.10.2007].

Euroopan komissio keskittyy tässä tiedonannossa Maltassa ja Kyproksessa käynnissä oleviin valmisteluihin. Molemmat Välimeren saaret valitsivat ns. "big bang" -suunnitelman, eli eurosetelit ja ‑kolikot otetaan käyttöön samaan aikaan kuin euro otetaan käyttöön asianomaisen jäsenvaltion valuuttana. Kertomuksessa arvioidaan myös Slovakian valmistelutoimia.

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan keskuspankille – Neljäs kertomus euroalueen tulevan laajentumisen käytännön valmisteluista, annettu 10 päivänä marraskuuta 2006 [KOM(2006) 671 lopullinen – EUVL C 78, 11.4.2007].

Kertomuksessa keskitytään käytännön valmisteluihin Sloveniassa, Kyproksessa ja Maltalla.

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan keskuspankille – Kolmas kertomus euroalueen tulevan laajentumisen käytännön valmisteluista, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2006 [KOM(2006) 322 lopullinen – Ei julkaistu EUVL:ssä].

Kertomuksessa keskitytään käytännön järjestelyihin Sloveniassa. Komissio katsoo, että valmistelut ovat edistyneet mutta kuluttajien luottamuksen lisäämiseksi tarvitaan lisätoimenpiteitä.

Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, alueiden komitealle ja Euroopan keskuspankille: Toinen kertomus euroalueen tulevan laajentumisen käytännön valmisteluista, annettu 4 päivänä marraskuuta 2005 [KOM(2005) 545 lopullinen – EUVL C 49, 28.2.2006].

Tiedonannossa kuvataan, miten euron käyttöönottoon liittyvät käytännön valmistelut ovat edenneet 1. toukokuuta 2004 unioniin liittyneissä jäsenvaltioissa.

See also

Viimeisin päivitys 04.11.2011

Top