Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euron ja kansallisten rahayksiköiden väliset muuntokurssit

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euron ja kansallisten rahayksiköiden väliset muuntokurssit

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EY) N:o 2866/98 — euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen väliset muuntokurssit

ASETUKSEN TARKOITUS

  • Sillä vahvistetaan euron ja euroalueen maiden aiempien kansallisten valuuttojen väliset muuntokurssit.
  • Nämä kurssit vahvistettiin 31. joulukuuta 1998, kun yksitoista ensimmäistä EU-maata otti euron käyttöön (Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Luxemburg, Portugali, Ranska, Saksa ja Suomi).

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Voidakseen liittyä euroalueeseen, EU:n talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen, EU-maan on täytettävä tietyt taloudelliset ja oikeudelliset edellytykset, jotka tunnetaan lähentymisperusteina. Perusteiden tarkoituksena on varmistaa, että maat osoittavat vakautta — tietyissä maaritellyissä rajoissa – hinnoissa, taloudellisessa tilanteessa, valuuttakursseissa ja pitkän aikavälin korkotasoissa.
  • Asetusta on muutettu useita kertoja euroalueeseen liittyvien uusien maiden muuntokurssien vahvistamiseksi seuraavasti:
  • EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 140 artiklan mukaan euron ja EU-maiden valuuttojen väliset muuntokurssit vahvistaa EU:n neuvosto. Se tekee ratkaisunsa euroalueen maiden ja asianomaisen EU-maan yksimielisyydellä komission ehdotuksesta sekä Euroopan keskuspankkia kuultuaan.

Muuntokurssit kiinnitetään peruuttamattomasti:

1 euro =

Vaihtokurssi

Aiempi kansallinen valuutta

 

40,34

Belgian frangia

 

1,96

Saksan markkaa

 

15,65

Viron kruunua

 

340,75

Kreikan drakmaa

 

166,39

Espanjan pesetaa

 

6,56

Ranskan frangia

 

0,79

Irlannin puntaa

 

1 936,27

Italian liiraa

 

0,59

Kyproksen puntaa

 

0,70

Latvian latia

 

3,45

Liettuan litiä

 

40,34

Luxemburgin frangia

 

0,43

Maltan liiraa

 

2,20

Alankomaiden guldenia

 

13,76

Itävallan šillinkiä

 

200,48

Portugalin escudoa

 

239,64

Slovenian tolaria

 

30,13

Slovakian korunaa

 

5,95

Suomen markkaa

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 1. tammikuuta 1999 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 2866/98, annettu 31 päivänä joulukuuta 1998, euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista (EUVL L 359, 31.12.1998, s. 1–2)

Asetukseen (EY) N:o 2866/98 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu vain dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 25.07.2016

Top