Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Eurokolikoiden kansallisten puolien muuttaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Eurokolikoiden kansallisten puolien muuttaminen

Komission suositus sisältää yhteisiä sääntöjä eurokolikoiden kansallisiin puoliin tehtävistä muutoksista. Vuodesta 2004 alkaen jäsenvaltiot voivat laskea liikkeeseen nimellisarvoltaan 2 euron suuruisia juhlarahoja huomattavien henkilöiden tai tapahtumien kunniaksi. Kolikoiden vakiomuotoiseen kansalliseen puoleen ei tule tehdä muutoksia ennen vuoden 2008 loppua.

ASIAKIRJA

Komission suositus 2003/734/EY, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, yhteisestä käytännöstä liikkeeseen laskettavien eurokolikoiden kansallisten puolien muuttamisessa.

TIIVISTELMÄ

Suositus on laadittu tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Sen tarkoituksena on luoda yhteiset säännöt liikkeeseen laskettavien eurokolikoiden kansallisten puolien muuttamisesta. Suositus koskee sekä vakiomuotoisia kolikoita että juhlarahoja.

Eurokolikoiden kansallisia puolia ei tule muuttaa ennen vuoden 2008 loppua

Komissio suosittelee, ettei liikkeeseen laskettavien vakiomuotoisten eurokolikoiden kansallisiin puoliin tehtäisi muutoksia ennen vuoden 2008 loppua. Poikkeuksena sallitaan kuvan muuttaminen, jos kolikossa kuvattu valtionpäämies vaihtuu.

Joulukuun 28. päivänä 2006 antamassaan tiedonannossa "Viisi vuotta euroseteleiden ja -kolikoiden käyttöönotosta" (pdf) komissio toteaa uudelleen, että euron ulkonäkö on säilytettävä johdonmukaisena.

Juhlarahoja on voitu laskea liikkeeseen vuodesta 2004 alkaen

Neuvosto päätti 23. marraskuuta 1998, että "uusien seteleiden ja kolikoiden ensimmäisinä käyttövuosina juhlarahoja ei lasketa liikkeeseen". Komissio suositti, että juhlarahoja voitaisiin laskea liikkeeseen vuodesta 2004 alkaen. Neuvosto otti komission suosituksen myönteisesti vastaan 8. joulukuuta 2003 (ks. "Muut asiaan liittyvät asiakirjat").

Vuodesta 2004 alkaen jäsenvaltiot voivat siis laskea liikkeeseen euromääräisiä juhlarahoja, jotka on tarkoitettu liikkeeseen ja jotka ovat laillisia maksuvälineitä kaikissa euroalueen jäsenvaltioissa. Näitä juhlarahoja voidaan laskea liikkeeseen seuraavin ehdoin:

 • ainoastaan kansallista puolta muutetaan
 • kullakin jäsenvaltiolla on lupa vain yhteen liikkeeseenlaskuun vuodessa
 • liikkeeseen voidaan laskea ainoastaan 2 euron arvoisia juhlarahoja
 • liikkeeseen laskettavien juhlarahojen määrä on rajoitettu, eikä se saa ylittää korkeinta seuraavista enimmäismääristä:

- 0,1 prosenttia kaikista euroalueella liikkeeseen lasketuista 2 euron kolikoista. Raja-arvoa voidaan nostaa 2 prosenttiin juhlistettaessa symboliarvoltaan erittäin merkittävää tapahtumaa. Tällöin liikkeeseenlaskeva jäsenvaltio ei neljän seuraavan vuoden aikana saisi laskea liikkeeseen vastaavia juhlarahoja.

- 5,0 prosenttia kaikista liikkeeseenlaskevan jäsenvaltion liikkeeseen laskemista 2 euron kolikoista.

Juhlarahojen kansallisten puolien kuva-aiheita on rajoitettu. Niitä koskevat erityisesti seuraavat rajoitukset:

 • kansallisen puolen kuva-aihetta tulee reunustaa 12 tähteä
 • liikkeeseenlaskuvuoden tulee näkyä.

Kaikista muutoksista on ilmoitettava komissiolle viimeistään kuusi kuukautta ennen kolikoiden liikkeeseenlaskua. Juhlarahojen liikkeeseenlaskulle on saatava talous- ja rahoituskomitean (esdeenfr) hyväksyntä, jos kolikot on tarkoitettu liikkeeseen ja jos liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrä ylittää edellä mainitun 0,1 prosentin rajan. Kaikki uusia kuva-aiheita koskeva aiheellinen tieto julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Yhteisen käytännön soveltaminen valuuttasuhteista tehdyissä sopimuksissa

Euroopan yhteisö on tehnyt Monacon ruhtinaskunnan, San Marinon tasavallan ja Vatikaanivaltion kanssa sopimuksen valuuttasuhteista (EN). Näiden sopimusten perusteella kyseiset valtiot voivat laskea liikkeeseen tietyn määrän eurokolikoita. Kyseisten valtioiden liikkeeseen laskemiin eurokolikoihin on myös sovellettava yhteistä käytäntöä.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Komission suositus 2003/734/EY

1.1.2004

-

EUVL L 264, 15.10.2003

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Yleisten asioiden ja ulkosuhteiden neuvoston 8 päivänä joulukuuta 2003 tekemät päätelmät [ei julkaistu EUVL:ssä].

Neuvosto suhtautuu päätelmissään (FR, pdf) myönteisesti komission suosituksiin, jotka annettiin 29. syyskuuta 2003. Neuvosto hyväksyy erityisesti seuraavat kohdat:

Jäsenvaltiot pidättäytyvät muuttamasta liikkeeseen laskettavien eurokolikoiden kansallisia puolia vuoden 2008 loppuun saakka, paitsi, jos kolikossa kuvattu valtionpäämies vaihtuu.

Juhlarahojen liikkeeseenlaskua koskeva kielto on poistettava. Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto (Ecofin-neuvosto) määräsi tämän kiellon 23. marraskuuta 1998. Vuodesta 2004 lähtien jäsenvaltiot voivat siis laskea liikkeeseen kahden euron juhlarahoja, kunhan tietyt edellytykset, esimerkiksi liikkeeseen laskettavien kolikoiden määrä, täyttyvät.

Juhlarahat aikajärjestyksessä:

Kreikka - Olympialaiset Ateenassa vuonna 2004 [EUVL C 91, 15.4.2004]

 • Kuva: Suoritukseensa valmistautuvaa antiikin kiekonheittäjää esittävä patsas, viisi olympiarengasta.
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: enintään 50 miljoonaa kolikkoa.

Suomi - Euroopan unionin laajentuminen kymmenellä uudella jäsenvaltiolla [EUVL C 243, 30.9.2004]

 • Kuva: Tyylitellystä pylväästä kasvaa ylöspäin suuntautuvia versoja.
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: enintään 1 miljoonaa kolikkoa.

Luxemburg - suurherttua Henri [EUVL C 243, 30.9.2004]

 • Kuva: Suurherttua Henrin profiili ja monogrammi.
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: enintään 2,49 miljoonaa kolikkoa.

San Marinon tasavalta - Bartolomeo Borghesi [EUVL C 298, 3.12.2004]

 • Kuva: Bartolomeo Borghesi (historioitsija, numismaatikko).
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: enintään 110 000 kolikkoa.

Italia - Maailman elintarvikeohjelman viides vuosikymmen [EUVL C 313, 18.12.2004]

 • Kuva: Maapallo ja teksti "WORLD FOOD PROGRAMME". Maapallon takaa nousee vehnän- ja maissintähkä ja riisin röyhy, jotka edustavat maailman ravinnon peruslähteitä.
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: enintään 16 miljoonaa kolikkoa.

Vatikaanivaltio - Vatikaanivaltion perustamisen 75-vuotisjuhla [EUVL C 321, 28.12.2004]

 • Kuva: Keskiosassa on luonnostelma Vatikaanivaltiota ympäröivistä muureista, etualalla Pietarinkirkko.
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: enintään 100 000 kolikkoa.

Luxemburg - Suurherttua Henrin 50. syntymäpäivä, hänen valtaistuimelle nousunsa 5. vuosipäivä ja suurherttua Adoplhen kuoleman 100. vuosipäivä [EUVL C 11, 15.1.2005]

 • Kuva: Suurherttua Henrin ja entisen suurherttuan Adolphen profiilit.
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: enintään 2,8 miljoonaa kolikkoa.

Belgia - Belgian ja Luxemburgin talousliitto [EUVL C 61, 11.3.2005]

 • Kuva: Luxemburgin suurherttua Henrin ja Belgian kuningas Albert II:n profiilit.
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: enintään 6 miljoonaa kolikkoa.

Itävalta - Itävallan valtiosopimuksen 50-vuotisjuhla [EUVL C 61, 11.3.2005]

 • Kuva: Itävallan valtiosopimuksen viimeisellä sivulla olevat allekirjoitukset ja sinetit.
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: enintään 7 miljoonaa kolikkoa.

Espanja - 400 vuotta 'Mielevä hidalgo Don Quijote Manchalainen' -kirjan ensipainoksesta [EUVL C 131, 28.5.2005]

 • Kuva: Don Quijote pitelee kädessään peistä. Taustalla on tuulimyllyjä. Erilliseen alueeseen on lyötynä sana "ESPAÑA".
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: 8 miljoonaa kolikkoa.

San Marinon tasavalta - Kansainvälinen fysiikan vuosi 2005 [EUVL C 244, 4.10.2005]

 • Kuva: Vapaa tulkinta vertauskuvallisesta maalauksesta "La fisica antica", joka kuvaa Galileo Galileita tutkimassa planeettoja. Euroopan unionin kaksitoista tähteä ovat kolikon ulkokehällä.
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: 130 000 kolikkoa.

Suomi - Yhdistyneet Kansakunnat 60 vuotta ja Suomen YK-jäsenyys 50 vuotta [EUVL C 244, 4.10.2005]

 • Kuva: Kolikon sisäosassa on palapelin osista koostuva rauhankyyhky. Euroopan unionin kaksitoista tähteä ovat kolikon ulkokehällä.
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: 2 miljoonaa kolikkoa.

Italia - Euroopan perustuslakisopimuksen allekirjoittamisen 1. vuosipäivä [EUVL C 283, 16.11.2005]

 • Kuva: Kolikon sisäosassa on Europa ja härkä. Europalla on kädessään sulkakynä ja Euroopan perutuslain teksti. Sanat "COSTITUZIONE EUROPEA" muodostavat vajaan puoliympyrän kolikon ulkokehän alaosassa. Kolikon ulkokehän yläosassa on kaksitoista tähteä.
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: 18 miljoonaa kolikkoa.

Vatikaanivaltio - Kölnissä elokuussa 2005 pidetty 20:s maailman nuorisotapahtuma [EUVL C 283, 16.11.2005]

 • Kuva: Kolikon sisäosassa on Kölnin tuomiokirkko ja kuvion yläosassa komeetta. Sanat "XX GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU" muodostavat puoliympyrän. Kolikon ulkokehän yläosassa on kaksitoista tähteä.
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: 100 000 kolikkoa.

Luxemburg - kruununperijän, suurherttua Guillaumen, 25-vuotispäivä [EUVL C 20, 27.1.2006]

 • Kuva: Kolikon keskiosan vasemmalla puolella on oikealle katsovan suurherttua Henrin profiili ja osittain sen alla keskiosan oikealla puolella, kruununperijän, suurherttua Guillaumen, profiili. Profiilien alla on vuosiluku 2006.
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: 1,1 miljoonaa kolikkoa.

Saksa - Schleswig-Holstein [EUVL C 33, 9.2.2006]

 • Kuva: Kolikon kansallisen puolen sisäosassa on Lyypekin kaupungin maamerkki Holstentorportti. Kolikon ulkokehän yläosassa kaksitoista tähteä muodostaa puoliympyrän, jonka katkaisee keskeltä kolikon lyöntivuosi "2006". Ulkokehän alaosassa puoliympyrän muodostavat sanat "Bundesrepublik Deutschland".
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: 30 miljoonaa kolikkoa.

Italia - 20. talviolympiakisat Torinossa vuonna 2006 [EUVL C 33, 9.2.2006]

 • Kuva: Etualalla on rinteessä kiitävä alppihiihtäjä, jonka taustalla on tyyliteltyä grafiikkaa. Ylhäällä vasemmalla on Italian tasavallan monogrammi "R"-kirjaimen päällä oleva "I"-kirjain. Sen alla on "R"-kirjain ja Torinon maamerkki Mole Antonelliana -rakennus. Kuva-aiheen ympärillä on Euroopan unionin kaksitoista tähteä.
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: 40 miljoonaa kolikkoa.

Belgia - Atomium [EUVL C 53, 3.3.2006].

 • Kuva: Kolikon sisäosassa on Atomium. Ulkokehällä kuva-aihetta ympäröivät kaksitoista tähteä. Kolikon yläosassa kahden tähden välissä on monogrammi "B" ja alaosassa kahden tähden välissä kolikon lyöntivuosi "2006".
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: 5 miljoonaa kolikkoa.

Suomi - Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden 100. vuosipäivä [EUVL C 248, 14.10.2006]

 • Kuva: Kolikon sisäosassa on kahdet kasvot. Kolikon ulkorenkaalla on Euroopan unionin lipun kaksitoista tähteä.
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: 2,5 miljoonaa kolikkoa.

San Marinon tasavalta - Kristoffer Kolumbuksen kuoleman 500. vuosipäivä [EUVL C 248, 14.10.2006]

 • Kuva: Kolikossa on Kristoffer Kolumbuksen muotokuva ja kolmen karavelin kuva. Muotokuvan yläpuolella on sanat "SAN MARINO" ja tuuliruusun kuva.
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: 120 000 kolikkoa.

Vatikaanivaltio - Sveitsiläiskaarti 500 vuotta [EUVL C 260, 28.10.2006]

 • Kuva: Kolikossa on sveitsiläiskaartilainen vannomassa valaa kaartin lipulle.
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: enintään 100 000 kolikkoa.

Belgia, Saksa, Kreikka, Espanja, Ranska, Irlanti, Italia, Luxemburg, Alankomaat, Itävalta, Portugali, Slovenia ja Suomi - Rooman sopimuksen allekirjoittamisen 50. vuosipäivä [EUVL C 65, 21.3.2007]

 • Kuva: Kolikon keskellä on kuuden perustajajäsenvaltion allekirjoittama sopimuskirja, jonka taustalla oleva kuvio viittaa Michelangelon suunnittelemaan kiveykseen Campidoglion aukiolla Roomassa, jossa sopimus allekirjoitettiin 25. maaliskuuta 1957. Sopimuskirjan yläpuolella on käännös sanasta "Eurooppa".
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: määrää vaihtelee jäsenmaittain (Slovenian 0,4 miljoonasta kolikosta Saksan 30 miljoonaan kolikkoon).

Saksa - Mecklenburg-Vorpommern [EUVL C 76, 4.4.2007]

 • Kuva: Kolikon kansallisen puolen sisäosassa on Schwerinin linna. Linnan alapuolelle on kaiverrettu sanat "Mecklenburg-Vorpommern". Kolikon ulkokehän yläosassa kaksitoista tähteä muodostaa puoliympyrän, jonka katkaisee keskeltä kolikon lyöntivuosi "2007". Ulkokehän alaosassa puoliympyrän muodostavat sanat "Bundesrepublik Deutschland"
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: 30 miljoonaa kolikkoa

Monaco - Ruhtinatar Gracen kuoleman 25. vuosipäivä [EUVL C 172, 25.7.2007]

 • Kuva: Kolikon keskellä on ruhtinatar Gracen vasemmalle katsova profiilikuva. Sana "Monaco", jonka jäljessä on valmistusleima, vuosiluku "2007" ja rahapajan johtajan tunnus; on keskiosan oikeassa alakulmassa ympyränkaaren muodossa. Kolikkoa reunustaa Euroopan unionin 12 tähteä.
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: enintään 20 001 kolikkoa.

San Marinon tasavalta - Giuseppe Garibaldin syntymän 200-vuotisjuhla [EUVL C 233, 5.10.2007]

 • Kuva: Kolikon sisäosassa on Giuseppe Garibaldin kuva. Kuvan vasemmalle puolelle on kaiverrettu sanat "San Marino" ja oikealle puolelle vuosiluku "2007" sisäympyrän kaarta myötäillen.
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: 1 30 000 kolikkoa.

Vatikaanivaltio - Paavi Benedictus XVI:n 80-vuotispäivä [EUVL C 233, 5.10.2007]

 • Kuva: Kolikon sisäosassa on paavi Benedictus XVI:n vasemmalle katsova profiilikuva.
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: 100 000 kolikkoa.

Saksa - Hampuri [EUVL C 13, 18.1.2008]

 • Kuva: Kolikon keskellä on kuva Hampurin Pyhän Mikaelin kirkosta. Sen alapuolella on osavaltion nimi "HAMBURG".
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: 30 miljoonaa kolikkoa.

Italia - Ihmisoikeusjulistuksen 60. vuosipäivä [EUVL C 89, 10.4.2008].

 • Kuva: Kolikon sisäosassa on mies ja nainen sekä symbolit, jotka kuvaavat oikeutta rauhaan, ravintoon, työhön ja vapauteen esitettyinä oliivinoksalla, vehnäntähkällä, hammaspyörällä ja piikkilangalla, sekä luku "60" ketjutettuna.
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: 5 miljoonaa kolikkoa.

San Marinon tasavalta - 2008, Euroopan kulttuurienvälisen vuoropuhelun teemavuosi [EUVL C 89, 10.4.2008].

 • Kuva: Kolikon sisäosa kuvastaa Euroopan mantereen viiden alueen eri kulttuureja, joiden symboleina ovat viisi ihmissiluettia.
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: 130 000 kolikkoa.

Slovenia - Primoz Trubarin syntymän 500-vuotispäivä [EUVL C 125, 22.5.2008].

 • Kuva: Kolikon keskellä on Primoz Trubarin (slovenialainen protestanttireformaattori) vasemmalle katsova profiilikuva.
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: 1 miljoonaa kolikkoa

Belgia: Ihmisoikeusjulistuksen 60. vuosipäivä [EUVL C 125, 22.5.2008].

 • Kuva: Kolikon sisäosassa kaarevat linjat kehystävät suorakulmiota, jonka sisällä on numero 60. Kuvion yläpuolella on vuosiluku 2008 ja alapuolella sanat "Universal Declaration of Human Rights". Maan nimi kolmella virallisella kielellä "België - Belgique - Belgien" muodostaa puoliympyrän alhaalla.
 • Liikkeeseen laskettavien rahojen määrä: 5 miljoonaa kolikkoa.

See also

Lisätietoja saa seuraavista verkko-osoitteista:

- Euroopan keskuspankki: Kolikkojen kuva-aiheet ja linkkejä keräilykappaleisiin.

- Euroopan komission verkkosivut, talouden ja rahoituksen pääosaston (PO) euroaiheiset sivut, joilla on myös kolikkojen kuva-aiheita (EN).

Viimeisin päivitys 28.05.2008

Top