Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan GNSS-ohjelmien uudelleenprofilointi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan GNSS-ohjelmien uudelleenprofilointi

Tämä tiedonanto julkaistiin vastauksena neuvoston ja Euroopan parlamentin kysymyksiin Galileo- ja EGNOS-ohjelmien edistymisestä. Tekstissä käsitellään muun muassa infrastruktuurikustannuksia ja järjestelmän rakennus- ja käyttöönottovaiheen uudelleenorganisointia toimilupasopimusta koskevien neuvottelujen kariuduttua vuonna 2007.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle - Galileo eteenpäin: Euroopan GNSS-ohjelmien uudelleenprofilointi (KOM(2007) 534 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä).

TIIVISTELMÄ

Toimilupasopimusta koskevien neuvottelujen katkeaminen yksityisen sektorin konsortion kanssa esti Euroopan GNSS-järjestelmän käyttöönoton alkuperäisessä aikataulussa. Eurooppa-neuvosto vahvisti kuitenkin 21.-22. kesäkuuta 2007 pitämässään kokouksessa Galileon merkityksen Euroopan unionin (EU) keskeisenä hankkeena ja pyysi komissiota toimittamaan aiheesta lisäanalyysejä ja ehdotuksia.

Komission mukaan EU:n on tehtävä tarvittavat päätökset Euroopan GNSS-ohjelmasta, jotta se ei joutuisi turvautumaan pitkällä aikavälillä ulkomaisten järjestelmien signaaleihin. Galileo tarjoaa lisäksi merkittäviä makrotaloudellisia mahdollisuuksia eurooppalaisille valmistus- ja palveluyrityksille.

Järjestelmän infrastruktuurikustannukset

Komission arvion mukaan järjestelmän infrastruktuurikustannukset ovat 3,4 miljardia euroa kaudella 2007-2013.

Komissio muistuttaa arvion perustuvan siihen, että hankintatoimet toteutetaan heti, kun poliittinen päätös on tehty vuoden 2007 loppuun mennessä. Komissio muistuttaa myös, että hankintapolitiikassa tehdyillä valinnoilla on huomattava vaikutus lopullisiin kustannuksiin.

Riskinhallinta

Komissio ei pidä tarpeellisena ryhtyä tässä vaiheessa erityisiin talousarviotoimenpiteisiin. Komission mukaan havaitut riskit näyttäisivät olevan verrannolliset GNSS-ohjelmien laajuuden kanssa. Komissio sitoutuu ohjelman riskien kokonaisvaltaiseen hallintaan ohjelman kaikissa vaiheissa ja kaikilla tasoilla.

Taloudelliset hyödyt ja käyttötuotot

Tiedonannossa muistutetaan satelliittinavigoinnin merkityksestä Euroopan kansalaisten elämässä. Satelliittinavigointimarkkinat kehittyvät nopeasti, ja GNSS-markkinoista tulee yksi Euroopan talouden vetureista vuoden 2010 jälkeen. GNSS-vastaanottimien myynnin odotetaan yltävän 10 miljoonaan laitteeseen EU:ssa vuonna 2007 ja 230 miljoonaan laitteeseen vuonna 2011. Galileon tuottama odotettu käyttötulovirta on huomattavan suuri ja monipuolinen.

Eurooppalaisten GNSS-ohjelmien rahoitus

Komission ehdottama skenaario edellyttää 3,4 miljardin euron kokonaisrahoitusta vuosille 2007-2013. Tämän kauden yhteisön rahoituskehyksessä tähän on kuitenkin varattu vain miljardi euroa. Tästä syystä komissio tutkii muita vaihtoehtoja:

  • yhteisön rahoitus; tällöin monivuotista rahoituskehystä on muutettava,
  • hallitustenvälinen rahoitus, joka voidaan toteuttaa erilaisissa muodoissa (komissio toimitti tiedonannon ohessa ehdotuksen päätökseksi monivuotisen kehyksen muuttamisesta vaadittavan julkisen rahoituksen saamiseksi).

Komissio ehdottaa näin ollen seuraavia toimenpiteitä:

  • GNSS-valvontaviranomaisen roolin vahvistaminen antamalla sille koordinoiva ja keskeinen rooli eurooppalaisten GNSS-markkinoiden valmistelussa
  • Euroopan GNSS-ohjelmakomitean perustaminen
  • GNSS-ohjelmien ohjelmajohtajan ja teettäjän roolin antaminen komissiolle
  • työnjohtajan roolin antaminen Euroopan avaruusjärjestölle (ESA)
  • säännöllisten ja avointen raporttien toimittaminen neuvostolle ja Euroopan parlamentille.

Euroopan parlamentti ja neuvosto pääsivät 23. marraskuuta 2007 yhteisymmärrykseen rahoituksesta, ja liikenteestä vastaava neuvosto antoi 30. marraskuuta 2007 päätelmät, joissa hyväksytään komission ehdotusten olennainen pääsisältö.

Aikataulu

Komissio arvioi, että GNSS-ohjelmien täysi toimintavalmius (FOC) voidaan saavuttaa vuoden 2013 puoleenväliin mennessä, jos myönteinen päätös tehdään ennen vuoden 2007 loppua.

Viimeisin päivitys 06.12.2007

Top