Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kiinteistön ostaminen toisesta EU-maasta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kiinteistön ostaminen toisesta EU-maasta

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 4 luku (63, 64, 65 ja 66 artikla) koskien kiinteistön ostamista toisesta Euroopan unionin (EU) maasta

ARTIKLOJEN TARKOITUS

Niissä määritetään pääomien vapaata liikkuvuutta* koskevat lait Euroopan unionissa (EU), mukaan lukien oikeus ostaa kiinteistö toisesta EU-maasta, ja tähän yleiseen periaatteeseen liittyvät poikkeukset.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa (SEUT-sopimus) määrätään pääomien vapaan liikkuvuuden yleiset periaatteet EU-maissa sekä niiden ja kolmansien maiden välillä. Tähän kuuluu kansalaisten oikeus ostaa kiinteistö, kuten loma-asunto tai toinen asunto.

Vapaa liikkuvuus koskee kaikkia EU-maita ja EU:hun liittyviä uusia maita, mutta pääomien vapaan liikkuvuuden osalta on neuvoteltu tietyt siirtymäkaudet ja poikkeukset, jotka liittyvät kiinteistöjen sekä maatalous- ja metsämaan ostamiseen eräissä maissa. Poikkeukset on määritelty useissa SEUT-sopimuksen pöytäkirjoissa ja EU-maiden liittymisasiakirjoissa.

Niihin kuuluvat erityisesti seuraavat:

TAUSTAA

Lisätietoja:

* KESKEISET TERMIT

Pääomien vapaa liikkuvuus: on yksi EU:n sisämarkkinoiden neljästä perusvapaudesta (ihmisten, tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkumisen lisäksi). Sen ansiosta kansalaiset ja yritykset voivat toteuttaa monia investointitoimia muissa EU-maissa.

ASIAKIRJA

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto - Kolmas osa: Unionin sisäiset politiikat ja toimet - IV osasto: Henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus - 4 luku: Pääomat ja maksut - 63 artikla (entinen SEUT 56 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s 71)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto - Kolmas osa: Unionin sisäiset politiikat ja toimet - IV osasto: Henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus - 4 luku: Pääomat ja maksut - 64 artikla (entinen SEUT 57 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 72)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto - Kolmas osa: Unionin sisäiset politiikat ja toimet - IV osasto: Henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus - 4 luku: Pääomat ja maksut - 65 artikla (entinen SEUT 58 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 72–73)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto - Kolmas osa: Unionin sisäiset politiikat ja toimet - IV osasto: Henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus - 4 luku: Pääomat ja maksut - 66 artikla (entinen SEUT 59 artikla) (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 73)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Belgian kuningaskunnan, Bulgarian tasavallan, Tšekin tasavallan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Viron tasavallan, Irlannin, Helleenien tasavallan, Espanjan kuningaskunnan, Ranskan tasavallan, Italian tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Luxemburgin suurherttuakunnan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Alankomaiden kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Portugalin tasavallan, Romanian, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan, Ruotsin kuningaskunnan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan (Euroopan unionin jäsenmaat) ja Kroatian tasavallan välinen sopimus Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin (EUVL L 112, 24.4.2012, s. 6–110)

Asiakirja Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu – Pöytäkirja N:o 6 vapaa-ajan asuntojen hankinnasta Maltassa (EUVL L 236, 23.9.2003, s. 947)

Asiakirja Norjan kuningaskunnan, Itävallan tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu – Pöytäkirja N:o 2 Ahvenanmaasta (EYVL C 241, 29.8.1994, s. 352)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoitu toisinto – Pöytäkirja N:o 32 kiinteän omaisuuden hankkimisesta Tanskassa (EUVL C 202, 7.6.2016, s. 317)

Viimeisin päivitys: 16.03.2017

Top