Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Tiettyjen EU:n kilpailusääntöjen soveltaminen maataloustuotteisiin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Tiettyjen EU:n kilpailusääntöjen soveltaminen maataloustuotteisiin

Tällä asetuksella sovelletaan tiettyjä Euroopan unionin (EU) kilpailua koskevia sääntöjä maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan.

ASIAKIRJA

Neuvoston asetus (EY) N:o 1184/2006 tiettyjen kilpailusääntöjen soveltamisesta maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan [Ks. muutosasiakirjat].

TIIVISTELMÄ

Tässä asetuksessa säädetään, että eräitä jäljempänä mainittuja poikkeustapauksia lukuun ottamatta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEU) 101–106 artiklaa (aiemmin Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 81–86 artiklaa) sovelletaan kaikkiin sopimuksiin, päätöksiin ja menettelytapoihin, joihin viitataan SEU:n 101 artiklan 1 kohdassa ja 102 artiklassa (aiemmin perustamissopimuksen 81 artiklan 1 kohdassa ja 82 artiklassa), jotka koskevat maataloustuotteiden tuotantoa tai kauppaa.

Yleissääntöä ei sovelleta kolmessa poikkeustapauksessa

  • sopimukset, päätökset ja menettelytavat, jotka kuuluvat olennaisena osana kansallisiin markkinoihin
  • sopimukset, päätökset ja menettelytavat, jotka ovat tarpeen yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) tavoitteiden saavuttamiseksi
  • eräät yksittäisen Euroopan unionin (EU) jäsenmaan maataloustuottajien tai tuottajien yhteenliittymien sopimukset, päätökset ja menettelytavat, kun niihin ei sisälly velvoitetta noudattaa määrättyjä hintoja; tällöin ne eivät estä kilpailua eivätkä vaaranna YMP:n tavoitteita.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1184/2006

24.8.2006

-

EUVL L 214, 24.6.2006

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus (EY) N:o 1234/2007

23.11.2007

-

EUVL L 299, 16.11.2007

Asetus (EY) N:o 361/2008

14.5.2008

-

EUVL L 121,7.5.2008

Asetus (EY) N:o 491/2009

24.6.2009

-

EUVL L 154, 17.6.2009

Neuvoston asetukseen (EY) N:o 1184/2006 tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys 30.05.2011

Top