Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Verkkovierailut matkapuhelinverkoissa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Verkkovierailut matkapuhelinverkoissa

Asetuksen tavoitteena on varmistaa, että matkapuhelimien käyttäjät eivät maksa liikaa Euroopan unionin laajuisista verkkovierailupalveluista (puheluista, tekstiviesteistä ja internetin käytöstä) matkustaessaan EU:n sisällä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 531/2012, annettu 13 päivänä kesäkuuta 2012, verkkovierailuista yleisissä matkapuhelinverkoissa unionin alueella (uudelleenlaadittu).

TIIVISTELMÄ

Tämän asetuksen päätavoite on edistää kilpailua markkinoilla, jotka on suunnattu matkapuhelimien käyttäjille, jotka hyödyntävät puhelintaan soittamiseen, tekstiviestien lähettämiseen tai internetin selailuun matkustaessaan ulkomailla EU:n alueella. Tätä kutsutaan verkkovierailuksi.

Asetuksessa esitetään kaksi pääasiallista muutosta.

EU:n uudet, verkkovierailua koskevat säännöt tulivat voimaan 1. heinäkuuta 2012. Niiden mukaan verkkovierailumaksujen eroja EU:n sisällä matkustettaessa pienennetään edelleen alentamalla hintakattoja. Uusien hintakattojen seurauksena internetin käyttö matkapuhelimella karttojen, kuvien, sosiaalisen median ja sähköpostin katselemiseksi muissa EU-maissa matkustettaessa muuttuu paljon edullisemmaksi. Sama koskee myös puhelujen ja tekstiviestien lähettämistä ja vastaanottamista.

Tämän lisäksi EU:n ulkopuolella matkustavat saavat 1. heinäkuuta 2012 lähtien tekstiviestitse, sähköpostitse tai ponnahdusikkunan kautta ilmoituksen, kun dataliikenne alkaa lähestyä 50 euron rajaa tai ennalta sovittua enimmäisrajaa. Näin tällä hetkellä EU:ssa hyödynnettävän ilmoitusjärjestelmän käyttöalue laajenee.

Kuluttajat voivat 1. heinäkuuta 2014 lähtien valita erillisen verkkovierailusopimuksen ennen matkaansa tai - mikäli sellainen on saatavilla - matkapuhelinten dataverkkovierailupalvelujen tarjoajan suoraan vierailun kohteena olevassa verkossa. Kuluttajat voivat siis helposti vertailla verkkovierailutarjouksia (muista matkapuhelinpalveluistaan riippumatta) ja hyötyä alhaisemmista hinnoista.

Verkkovierailupalveluja käyttävät kuluttajat maksavat 1. heinäkuuta 2014 lähtien korkeintaan 19 senttiä minuutilta puheluista, korkeintaan 5 senttiä minuutilta puhelujen vastaanottamisesta, korkeintaan 6 senttiä tekstiviestien lähettämisestä ja korkeintaan 20 senttiä megatavulta (Mt) tiedon lataamisesta tai internetselauksesta ulkomailla matkustaessaan (laskutus jokaista käytettyä kilotavua kohden).

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Asetus (EU) N:o 531/2012

1.7.2012

-

EUVL L 172, 30.6.2012

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 717/2007, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2007, verkkovierailuista yleisissä matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella sekä direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/21/EY, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2002, sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä (puitedirektiivi) (EYVL L 108, 24.4.2002).

EHDOTUS

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä sekä direktiivien 2002/20/EY, 2002/21/EY ja 2002/22/EY ja asetusten (EY) N:o 1211/2009 ja (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta( COM(2013)627 final, 11.9.2013 - ei julkaistu EUVL:ssä).

Tarkoituksena on luoda sähköisen viestinnän sisämarkkinat, joilla kansalaiset ja yritykset voivat käyttää sähköisen viestinnän palveluja riippumatta siitä, missä niitä tarjotaan EU:n alueella (ilman rajatylittävien palvelujen rajoituksia tai perusteettomia lisäkustannuksia). Sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja tarjoavat yritykset voivat hallinnoida ja tarjota verkkoja ja palveluja riippumatta siitä, minne ne ovat sijoittautuneet ja missä niiden asiakkaat sijaitsevat EU:n alueella.

Verkkovierailujen osalta ehdotuksella pyritään varmistamaan kuluttajansuojan korkea taso koko EU:n alueella ja yhteiset markkinaolosuhteet, kuten muun muassa toimet verkkovierailun lisämaksujen poistamiseksi asteittain ja avoimen internetin käytön suojaamiseksi.

Viimeisin päivitys: 05.02.2014

Top