Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euro-Välimeri-liikenneverkon kehittäminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Euro-Välimeri-liikenneverkon kehittäminen

1) TAVOITE

Tavoitteena on edistää yhteistyötä Välimeren eteläpuoleisten maiden kanssa liikenneinfrastruktuurien kehittämiseksi sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden tietämyksen parantamiseksi.

2) ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille Euro-Välimeri-liikenneverkon kehittämisestä [KOM(2003) 376 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

3) TIIVISTELMÄ

TAUSTAA

Tiedonannossa analysoidaan Euro-Välimeri-liikenneverkon kehittämiseen liittyviä taloudellisia, poliittisia ja rahoituksellisia näkökohtia. Tavoitteena on määritellä, mistä verkossa on kysymys, painottamalla samalla turvallisuuteen, turvatoimiin ja rahoitukseen liittyviä huolenaiheita valmistauduttaessa Euroopan unionin (EU) laajentumiseen.

Välimeren kahden puolen välinen liikenne on itse asiassa hyvin vilkasta, ja EU on muun muassa Maghreb-maiden tärkein kumppani meri- ja lentoliikenteessä. Samalla on noussut esiin uusia rajoitteita ja tarpeita, jotka liittyvät matkailun kehittymiseen, turvallisuutta ja turvatoimia koskeviin huolenaiheisiin sekä kansainväliseen terrorismiin.

SISÄLTÖ

Verkon suunnittelu ja ensisijaisten infrastruktuurihankkeiden määrittely

Verkon suunnittelu ja ensisijaisten infrastruktuurihankkeiden määrittely on juuri aloitettu MEDA-ohjelman yhteydessä.

On välttämätöntä määritellä ensisijaiset infrastruktuurihankkeet ja saada Euro-Välimeri-alueen liikenneministerien hyväksyntä ensisijaisiksi määriteltyjen hankkeiden luettelolle. Tätä varten komissio suosittelee käytettäväksi liikennekäytäviin perustuvaa lähestymistapaa, jonka avulla hankkeet voidaan asettaa paremmuusjärjestykseen.

Esimerkiksi seuraavat kaksi multimodaalikäytävää voivat edistää alueellista yhdentymistä:

- Multimodaalinen Transmaghreb-liikennekäytävä: rautatie- ja tieverkkojen ansiosta Marokon, Algerian ja Tunisian tärkeimmät kaupungit voidaan yhdistää toisiinsa.

- Itäisen Välimeren kaksihaarainen liikennekäytävä: käytävä alkaa Bulgariasta, kulkee Turkin halki ja jakautuu kahteen haaraan, joista toinen seuraa rannikkoa Syyrian, Libanonin ja Israelin kautta Egyptiin ja toinen kulkee Syyrian ja Jordanian tasankojen kautta.

Liikennepolitiikan yhteisten tavoitteiden huomioon ottaminen

- Lähimerenkulku: On erittäin tärkeää luoda "merten moottoritiet", joilla yhdistetään jäsenvaltioiden ja niiden maantieteellisten naapureiden liikennekäytävät ja rannikot. Välimeren alue soveltuu erinomaisesti merten moottoriteiden kehittämiseen.

Lähimerenkulun intermodaalisuutta voidaan täydentää myös osallistumalla mahdollisesti Marco Polo -ohjelman pilottihankkeisiin.

- Merikuljetukset: Tavoitteena on estää Välimeren alueen öljyn merikuljetuksia aiheuttamasta uusia Erikan ja Prestigen kaltaisia onnettomuuksia suljetulla ja ekologisesti haavoittuvalla merellä. Erika I (es de en fr) ja II -toimenpidepaketteihin sisältyvät uudet ehdotukset laajennetaan koskemaan Euro-Välimeri-aluetta. Tärkeimmät ehkäisytoimet on keskitetty uuteen alueelliseen MEDA-ohjelman hankkeeseen.

- Lentoliikenne: Lentoliikenteen merkitys on suuri muun muassa matkailun kehittymisen ja siirtolaisväestön liikkuvuuden vuoksi. Tavoitteena on parantaa lentokenttien kapasiteettia sekä edistää lentoliikenteen hallintajärjestelmien yhtenäistämistä eurooppalaisen ilmatilan luomiseksi. Näitä toimia täydennetään solmimalla mahdollisesti EU:n ja kiinnostuneiden Välimeren alueen kumppanimaiden välisiä " open skies " -sopimuksia sekä osallistumalla Euroopan lentoturvallisuusvirastoon.

- Rautatieliikenne: Tavoitteena on rautatieverkon kehittäminen etelä-etelä-kaupan edistämiseksi, yhteentoimivuuden (es de en fr) parantamiseksi ja CO2-päästöjen vähentämiseksi.

- Galileo: Galileo-järjestelmä on toimintavalmis vuodesta 2008 alkaen, ja sen tarkoituksena on käyttää eurooppalaista satelliittinavigointijärjestelmää Välimeren turvallisuuden ja suojelun parantamiseen. Tavoitteena on kannustaa Välimeren alueen kumppanimaita ja niiden yrityksiä osallistumaan Galileo-yhteisyritykseen sijoittamalla sen pääomaan.

- Tutkimusohjelmat: Välimeren alueen kumppanimaat voivat osallistua tutkimuksen kuudenteen puiteohjelmaan, erityisesti aihealueisiin " Ilmailu ja avaruus " ja "Kestävä pintaliikenne", Euro-Välimeri-liikenneverkon turvallisuuden ja turvatoimien parantamiseksi.

Verkon rahoitus

Yksityiset investoinnit muodostavat suurimman ongelman. Julkinen rahoitus, myös EU:sta saatavilla oleva rahoitus, tulee jatkossakin olemaan merkittävässä asemassa infrastruktuurien alalla. Tässä suhteessa tiedonannossa suositellaan julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta sekä ehdotetaan riippumattoman rakenteen perustamista huolehtimaan verkon edistämisestä sekä suurten infrastruktuurihankkeiden rahoitusjärjestelyistä.

Toisaalta Euroopan komission ja Euroopan investointipankin (EIP) yhteistyöllä on perustettu EIP:hen Euro-Välimeri-alueen investointeja ja kumppanuutta koskeva rahoitusväline (FEMIP).

4) täytäntöönpanotoimet

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille "Laajempi Eurooppa ja naapuruus: uusi kehys suhteille EU:n itäisiin ja eteläisiin naapureihin" [KOM(2003) 104 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille "Euro-Välimeri-yhteistyön lujittaminen liikenteen ja energian aloilla" [KOM(2001) 126 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

Komission tiedonanto "Euroopan laajuisen liikenneverkon kehittäminen: Uusia rahoituskeinoja - Sähköisen maksunkeruun yhteentoimivuus" [KOM(2003) 32 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä].

5) jatkotoimet

Viimeisin päivitys 25.11.2003

Top