Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lentoliikenteen hallinta: Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Text

Lentoliikenteen hallinta: Yhtenäinen eurooppalainen ilmatila

Komission tavoitteena on optimoida lentoliikenteen hallinta ja vastata kaikkien ilmatilan käyttäjien - siviili- ja sotilasilmailun - tarpeisiin. Ilmatila on yhteistä omaisuutta, jota on hallinnoitava yhdessä välittämättä valtioiden rajoista.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto neuvostolle ja Euroopan parlamentille, annettu 1 päivänä joulukuuta 1999: yhtenäinen eurooppalainen ilmatila. [KOM(1999) 614 lopullinen - ei julkaistu EYVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Komissio katsoo, että tarvitaan laajamittaisia toimia sen varmistamiseksi, että lentoliikenteen hallinta on sisämarkkinoiden toimivuutta koskevan yhteisön periaatteen mukaista ja että se mahdollistaa näin todellisen yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan luomisen.

Toiminnan tarpeesta kertoo selvimmin lentoliikenteen ruuhkautuminen, joka on nykyisin yleistä Euroopan ilmatilassa. Lukuisten lentojen myöhästymiset Euroopassa johtuvat usein ilmatilan ja infrastruktuurin täyttymisestä.

Ruuhkautuminen edellyttää sellaisia toimenpiteitä, joiden ansiosta kaikki käyttäjät voivat välttyä kriisitilanteilta.

Komission näkemyksen mukaan yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa ei voida luoda pelkästään ratkaisemalla yhteiset tekniset ja toiminnalliset kysymykset, vaan yhteisön ilmatilan rakennetta ja käyttöä on järjesteltävä yhdessä niin, että sitä voidaan hallinnoida kaikkien käyttäjien etujen mukaisesti.

Uudelleenjärjestelyssä on noudatettava tarkasti määriteltyjä periaatteita:

  • Jotta ilmatilaa voitaisiin käyttää tehokkaasti, sektorijako ja reittien määrittely on tehtävä riippumatta valtioiden rajoista.
  • Ilmatila on jaettava siviili- ja sotilaskäyttöön uuden geopoliittisen tilanteen pohjalta yhdenmukaisesti ja tehokkaasti.

Komissio on tietoinen siitä, että näiden suuntaviivojen mukainen toiminta ja kehitys vaativat asianomaisten toimijoiden yhteistyötä. Etenkin Eurocontrolin (johon kuuluu nykyään 28 valtiota, muun muassa kaikki yhteisön jäsenvaltiot lukuun ottamatta Suomea, joka käy parhaillaan jäsenyysneuvotteluja) pitäisi jatkossakin saada osallistua aktiivisesti toimien toteuttamiseen asiantuntemuksensa ansiosta. On kuitenkin mahdollista, että ne Eurocontrolin jäsenet, jotka eivät ole yhteisön jäseniä, eivät halua osallistua tähän uudelleenjärjestelyyn.

Siinä tapauksessa yhteisön on annettava asianmukaiset ehdotukset perustamissopimuksen päämäärien saavuttamiseksi muilla keinoilla.

Välttääkseen ehdotusten toteuttamiseen liittyviä vaikeuksia komissio on perustanut kaksi erityistä työskentelyfoorumia:

  • Työmarkkinaosapuolten kanssa käynnistetään vuoropuhelu. Juuri työmarkkinaosapuolet käyttävät yhtenäistä ilmatilaa ja huolehtivat sen toiminnasta.
  • Perustetaan korkean tason ryhmä, jonka puheenjohtaja on liikenneasioista vastaava komission jäsen. Ryhmään kuuluvat lentoliikenteen hallinnasta jäsenvaltioissa vastaavat tahot, ja se työskentelee tiedonannon liitteissä esitettyjen toimintaehdotusten pohjalta.Toimintaehdotuksia ovat esimerkiksi seuraavat:- eurooppalaisen atm-järjestelmän arviointi- ilmailun infrastruktuurin kapasiteetin kehittäminen- kapasiteetin suunnittelu- kannustimet- tutkimus ja teknologinen kehittäminen- järjestelmien standardointi.

Komissio laatii kuuden kuukauden kuluessa raportin tiedonannossa ehdotettujen toimien toteutumisesta.

Viimeisin päivitys 24.01.2007

Top