Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskeva ohjelma 2009–2013 (Safer Internet ‑ohjelma)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskeva ohjelma 2009–2013 (Safer Internet ‑ohjelma)

Verkkoympäristö on yhä helpommin saatavilla, ja sen tuomien etujen lisäksi sen käyttäjät altistuvat erilaisille riskeille. Lapset ja nuoret, joista on tulossa yhä aktiivisempia internetin käyttäjiä, ovat myös erityisen haavoittuvia. Safer Internet ‑ohjelman tavoitteena on parantaa lasten turvallisuutta verkkoympäristössä torjumalla laittoman sisällön lisäksi myös haitallista käyttäytymistä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1351/2008/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta 2008, internetiä ja muita viestintäteknologioita käyttävien lasten suojelua koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta.

TIIVISTELMÄ

Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskeva yhteisön ohjelma 2009–2013 (Safer internet) perustetaan tällä päätöksellä. Se jatkaa vuonna 2005 aloitetun Safer Internet Plus ‑ohjelman tavoitteita.

Ohjelman tavoitteena on parantaa lasten turvallisuutta verkkoympäristössä, ja siinä on kaksi keskeistä tavoitetta:

  • lisätä tietoa lasten tavoista käyttää uusia teknologioita
  • tunnistaa ja torjua lapsiin kohdistuvia riskejä.

Ohjelmalla torjutaan laittoman ja haitallisen sisällön lisäksi myös haitallista käyttäytymistä.

Toimet

Ohjelman toteuttamisessa hyödynnetään seuraavia neljää toimintalinjaa:

  • yleisön tietoisuuden lisääminen: Tiedotustoimet suunnataan erityisesti lapsille, vanhemmille ja opettajille. Riskejä ja niiden ennaltaehkäisyä koskevaa tiedotusta lisätään, jotta se tavoittaisi mahdollisimman monet internetin käyttäjät. Näihin toimiin kuuluvat kustannustehokkaiden tiedottamismenetelmien kehittäminen ja levittäminen sekä yhteyspisteet, joista saa neuvoja verkkoturvallisuutta koskevissa kysymyksissä
  • laittoman sisällön ja haitallisen käyttäytymisen torjunta: Näillä toimilla pyritään vähentämään verkossa jaeltavan laittoman sisällön määrää ja torjumaan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavaa materiaalia sekä sähköistä kiusaamista ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtäävää viekoittelua (grooming). Ohjelmaan kuuluvat koko Euroopan kattavat yhteyspisteet, joihin yleisö voi ilmoittaa tällaisista väärinkäytöksistä. Tavoitteena on myös torjua haitallista käyttäytymistä ratkomalla siihen liittyviä psykologisia ja sosiologisia näkökohtia sekä suosimalla teknisten ratkaisujen käyttöä. Lisäksi ohjelmalla edistetään kansallista, kansainvälistä ja EU:n tason yhteistyötä ja kannustetaan keskeisten sidosryhmien välistä tietojen ja parhaiden käytäntöjen vaihtoa
  • turvallisemman verkkoympäristön edistäminen: Näillä toimilla pyritään kannustamaan alan itse- ja yhteissääntelyaloitteita. Niillä kannustetaan lapsia osallistumaan turvallisemman verkkoympäristön luomiseen
  • tietämyspohjan luominen: Tietämyspohja kootaan lasten nykyisistä ja tulevista verkon käyttötavoista ja niihin liittyvistä riskeistä ja seurauksista. Tietämyspohja luodaan yhteistyössä lasten verkkoturvallisuuden asiantuntijoiden kanssa koko Euroopan tasolla.

Toteuttaminen

Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat oikeussubjektit:

  • Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiot
  • Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimuspuolina olevat Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) jäsenvaltiot
  • EU:hun liittymistä valmistelevat maat ja ehdokasmaat sekä Länsi‑Balkanin maat ja Euroopan naapuruuspolitiikan maat niiden yhteisöohjelmiin osallistumisesta tehtyjen sopimusten mukaisesti
  • kolmas maa, joka on yhteisön kanssa tehdyn kansainvälisen sopimuksen osapuolena.

Komissio vastaa ohjelman yleisestä toteuttamisesta ja vuosittaisten työohjelmien valmistelusta. Näissä tehtävissä sitä avustaa hallintokomitea.

Ohjelmalle myönnetty kokonaistalousarvio vuosina 2009–2013 on 55 miljoonaa euroa.

Taustaa

Internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskeva ohjelma tukee ja täydentää muita yhteisön politiikkoja, ohjelmia ja toimia, erityisesti i2010 – kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta ‑aloitetta, yhteisön tutkimuksen ja teknologisen kehittämisen ohjelmia ja Daphne III ‑ohjelmaa.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo – Voimassaolon päättymispäivä

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös N:o 1351/2008/EY

24.12.2008 – 31.12.2013

-

EUVL L 348, 24.12.2008

Viimeisin päivitys 26.05.2009

Top