Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lennolle pääsyn epäämistä ja lentojen viivästymistä koskeva EU:n korvausjärjestelmä

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Lennolle pääsyn epäämistä ja lentojen viivästymistä koskeva EU:n korvausjärjestelmä

Lentoliikenteen alalla toteutettavan EU:n toiminnan erityisenä tavoitteena on varmistaa matkustajien suojelun korkea taso. Asetuksessa vahvistetaan lennolle pääsyn epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen yhteydessä lentomatkustajille annettavaa korvausta ja apua koskevat yhteiset säännöt.

TIIVISTELMÄ

Tätä asetusta sovelletaan:

 • matkustajiin, jotka lähtevät EU-maan alueella sijaitsevalta ja EU:n perustamissopimusten soveltamisalaan kuuluvalta lentoasemalta;
 • matkustajiin, jotka lähtevät kolmannessa maassa sijaitsevalta lentoasemalta EU-maan alueella sijaitsevalle ja EU:n perustamissopimusten soveltamisalaan kuuluvalle lentoasemalle.

Edellytyksenä on, että matkustajalla on vahvistettu varaus kyseiselle lennolle ja, jollei ole kyse peruutustapauksesta, hän ilmoittautuu lähtöselvitykseen etukäteen ilmoitetussa määräajassa, tai jos määräaikaa ei ole ilmoitettu, vähintään 45 minuuttia ennen julkistettua lähtöaikaa.

Asetuksessa tunnustetaan matkustajien oikeudet seuraavissa tilanteissa:

 • lennolle pääsyn epääminen vastoin matkustajien tahtoa;
 • matkustajien lennon peruuttaminen;
 • lennon viivästyminen.

Tätä asetusta ei sovelleta matkustajiin, jotka matkustavat ilmaiseksi tai alennettuun hintaan, jota ei tarjota suoraan tai välillisesti yleisölle.

Lennolle pääsyn epääminen

Kun lennosta vastaava lentoliikenteen harjoittaja perustellusti arvioi lennolle pääsyn epäämisen olevan todennäköistä, sen on ensimmäiseksi etsittävä vapaaehtoisia, jotka voivat luopua varauksistaan tiettyjä etuuksia vastaan. Jos vapaaehtoisia ei ilmoittaudu riittävästi, jotta matkustajat voitaisiin päästää lennolle, lentoliikenteen harjoittaja voi evätä matkustajilta pääsyn lennolle vastoin näiden tahtoa myöntämällä näille siitä korvauksen.

Lentoliikenteen harjoittajien on ensisijaisesti kuljetettava liikuntarajoitteiset henkilöt ja kaikki heidän kanssaan matkustavat henkilöt.

Lennon peruutuksen tai lennolle pääsyn epäämisen tapauksessa asianomaisilla matkustajilla on:

 • oikeus lipusta maksetun hinnan palauttamiseen seitsemän päivän kuluessa tai paluulentoon ensimmäiseen lähtöpaikkaan taikka matkan uudelleenreititykseen lopulliseen määräpaikkaan;
 • oikeus huolenpitoon (ateriat ja virvokkeet, hotellimajoitus, lentoaseman ja majoituspaikan välinen kuljetus, kaksi ilmaista puhelua, teleksiä, telekopiota tai sähköpostiviestiä);
 • oikeus korvaukseen, jonka määräksi vahvistetaan
  • 250 euroa enintään 1 500 kilometrin pituisten lentojen osalta
  • 400 euroa EU:n sisäisten, yli 1 500 kilometrin pituisten lentojen osalta ja muiden yli 1 500:n mutta alle 3 500 kilometrin pituisten lentojen osalta
  • 600 euroa kaikkien sellaisten lentojen osalta, joihin ei voida soveltaa edellisiä alakohtia.

Viivästykset

Asetuksessa otetaan käyttöön järjestelmä, johon sisältyy kolme korvausasteikkoa:

 • pitkät viivästykset (vähintään kaksi tuntia lennon pituuden mukaan): matkustajille on tarjottava kaikissa tapauksissa ateriat ja virvokkeet sekä kaksi ilmaista puhelua, teleksiä, telekopiota tai sähköpostiviestiä;
 • lähtöajaksi ilmoitetaan seuraava päivä: matkustajille on tarjottava lisäksi hotellimajoitus ja kuljetus majoituspaikkaan sekä majoituspaikasta lentoasemalle;
 • vähintään viiden tunnin viivästys: matkustajat voivat valita lipun koko hinnan palauttamisen tai tapauksen mukaan paluulennon ensimmäiseen lähtöpaikkaan.

Matkustusluokan muuttaminen

Jos lentoliikenteen harjoittaja sijoittaa matkustajan tämän hankkimassa lentolipussa edellytettyä alempaan matkustusluokkaan, sen on seitsemän päivän kuluessa maksettava takaisin:

 • 30 prosenttia matkustajan lipun hinnasta kaikkien enintään 1 500 kilometrin pituisten lentojen osalta;
 • 50 prosenttia matkustajan lipun hinnasta EU:n sisäisten yli 1 500 kilometrin pituisten lentojen osalta, lukuun ottamatta EU-maiden eurooppalaisten alueiden ja Ranskan merentakaisten departementtien välisiä lentoja, ja muiden yli 1 500 mutta alle 3 500 kilometrin pituisten lentojen osalta;
 • 75 prosenttia matkustajan lipun hinnasta niiden lentojen osalta, joihin ei voida soveltaa edellisiä alakohtia, EU-maiden eurooppalaisten alueiden ja Ranskan merentakaisten departementtien väliset lennot mukaan lukien.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 17. helmikuuta 2005.

TAUSTAA

Lentomatkustajien oikeudet

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004,, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta - Komission lausuma (EUVL L 46, 17.2.2004, s. 1–8)

Viimeisin päivitys: 13.12.2015

Top