Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Matkapuhelinten turvallinen käyttö ilma-aluksessa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Matkapuhelinten turvallinen käyttö ilma-aluksessa

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2008/294/EY – ilma-aluksissa tarjottavien matkaviestintäpalvelujen (MCA-palvelujen) käyttämiä radiotaajuuksia koskevat käyttöehdot

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

  • Sillä määritellään matkapuhelinten (MCA-palvelujen) turvallista käyttöä koskevat yhteiset säännöt, jotta lentomatkustajat voisivat soittaa puheluja ja lähettää tekstiviestejä (GSM-tilassa) lentäessään Euroopassa.
  • Päätöstä on myöhemmin muutettu päätöksellä 2013/654/EU, jotta lentomatkustajat voisivat muodostaa mobiililaitteillaan yhteyden ilma-aluksen vastaanottimeen/lähettimeen 3G- ja 4G-tietoliikennetekniikan avulla. Tämä mahdollistaa laajakaistapalvelujen, kuten internetin, käytön MCA-palvelut mahdollistavissa ilma-aluksissa.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Matkapuhelinten käyttöä ilma-aluksissa koskevat yhteiset puitteet edellyttävät kahta seikkaa:

Yhden maan myöntämä MCA-laitteen vaatimustenmukaisuutta koskeva lupa on voimassa kaikissa EU-maissa. Tämä takaa MCA-palvelujen keskeytyksettömän tarjonnan lentomatkustajille koko EU:n alueella.

Soveltamisala

  • Päätös koskee vain lentomatkustajien omien mobiililaitteiden ja ilma-aluksen matkustamoon asennetun vastaanottimen/lähettimen välisen yhteyden edellyttämiä teknisiä vaatimuksia.
  • Siinä ei säädetä siitä, miten signaali lähetetään ilma-aluksen ja maan välillä, eikä valtuuksista tai kaupallisista tai ilmailuun liittyvistä seikoista.
  • MCA-järjestelmän asennus on tarpeen vain, jos lentoyhtiö aikoo tarjota MCA-palveluja asiakkailleen. Lentoyhtiö voi valita, salliiko se matkustajien mukavuuden ja yksityisyyden takaamiseksi vain datapalvelut vai myös äänipuhelut.

Toiminta

  • Lentomatkustajien mobiililaitteet yhdistetään ilma-aluksen matkaviestintäverkkoon (ilma-aluksen tukiasemaan), joka puolestaan muodostaa yhteyden maahan yleensä satelliitin kautta.
  • Jotta lentomatkustajien matkapuhelimet eivät aiheuttaisi häiriötä maanpäällisiin radioverkkoihin, järjestelmä voidaan kytkeä päälle vasta ilma-aluksen ollessa yli 3 000 metrin lentokorkeudessa.
  • Maan ja 3 000 metrin välillä lennettäessä mobiililaitteet on kytkettävä lentotilaan.
  • Yli 3 000 metrin lentokorkeudessa MCA-palvelut mahdollistavan ilma-aluksen henkilökunta ilmoittaa lentomatkustajille, että nämä voivat kytkeä laitteensa ”normaalin” käyttötilaan ja soittaa ja vastaanottaa puheluja aivan kuten maassakin.
  • Verkkovierailupalvelu tarjotaan lisämaksusta, jonka määrittelee lentoyhtiö tai tietoliikennepalveluntarjoaja. Tämä ei kuulu päätöksen soveltamisalaan.

Turvallisuus

Jokaisella ilma-alukseen asennettavalla komponentilla on ennen asennusta oltava lentokelpoisuustodistus, jonka myöntää Euroopan lentoturvallisuusvirasto. Todistus takaa MCA-järjestelmän olevan ilmailun näkökulmasta turvallinen.

EU-maat voivat asettaa teknisiä rajoituksia, joilla vältetään lentomatkustajien mobiililaitteiden vastaanottamien ja niistä lähetettävien signaalien maanpäällisiin tietoliikenneverkkoihin aiheuttamat häiriöt ja muut ongelmat.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 7. huhtikuuta 2008 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja:

SÄÄDÖS

Komission päätös 2008/294/EY, tehty 7 päivänä huhtikuuta 2008, ilma-aluksissa tarjottavien matkaviestintäpalvelujen (MCA-palvelujen) käyttämiä radiotaajuuksia koskevien käyttöehtojen yhdenmukaistamisesta yhteisössä (EUVL L 98, 10.4.2008, s. 19–23)

Päätökseen 2008/294/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission suositus, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2008, ilma-aluksissa tarjottavia matkaviestintäpalveluja (MCA-palveluja) koskevista valtuutuksista Euroopan yhteisössä (EUVL L 98, 10.4.2008, s. 24–27)

Viimeisin päivitys: 28.06.2016

Top