Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mobiili-tv:n sisämarkkinoiden vahvistaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Mobiili-tv:n sisämarkkinoiden vahvistaminen

Vuosi 2008 on keskeinen mobiili-tv:n laajentumiselle Euroopan unionissa. Komissio kannustaa tämän uuden jakelualustan käyttöönottoa. Se ottaa kaikki avaintekijät huomioon pyrkiessään voittamaan mobiili-tv:lle niin kuluttajien kuin operaattoreidenkin luottamuksen.

ASIAKIRJA

Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle, annettu 18. heinäkuuta 2007: mobiili-tv:n sisämarkkinoista vahvemmat [KOM(2007) 409 lopullinen - Ei julkaistu EUVL:ssä].

TIIVISTELMÄ

Mobiili-tv tarkoittaa audiovisuaalisen sisällön lähettämistä mobiililaitteeseen, toistaiseksi lähinnä matkapuhelimeen. Se tarjoaa mahdollisuuden katsella mitä tahansa sisältöä milloin ja missä vain. Tämä jakelualusta yhdistää televiestinnän dynamiikan audiovisuaalisen sisällön monipuolisuuteen.

Mobiili-tv:tä pidetään käänteentekevänä innovatiivisena palveluna. Se voi saavuttaa vuoteen 2015 mennessä noin 20 miljardin euron markkinat ja 200-500 miljoonaa asiakasta eri puolilla maailmaa.

Komissio kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ja alan toimijoita tekemään yhteistyötä ja vauhdittamaan mobiili-tv:n käyttöönottoa kaikkialla Euroopassa, jotta Eurooppa ei menettäisi mobiilipalveluihin liittyvää kilpailuetuansa.

Mobiili-tv:n menestyksen avaintekijät

Uuden jakelualustan menestys riippuu lähinnä kolmesta tekijästä:

  • Tekniset näkökohdat. DVB-H * -standardi on katsottu sopivimmaksi teknologiaksi. Komissio kannustaa käyttämään tätä yhteistä teknistä standardia lisäämällä DVB-H:n EU:n viralliseen standardiluetteloon. Kun standardi on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, jäsenvaltioilla on oikeudellinen velvoite edistää ja kannustaa DVB-H:n käyttöä, vaikka muidenkaan standardien käyttö ei ole kiellettyä. Komissio kehottaa yrityksiä takaamaan tehokkaan yhteentoimivuuden * edistämällä yhteisymmärrystä DVB-H:n yhteisestä käyttämisestä.
  • Yhdenmukaisen sääntelykehyksen luominen. Jäsenvaltiot eivät sovella samoja sääntöjä mobiili-tv-palvelujen lupamenettelyihin. Komissio haluaa poistaa sääntelylliset esteet luomalla yhdenmukaisen sääntelykehyksen, jota sovelletaan kaikkiin lupajärjestelmiin EU:ssa.
  • Radiotaajuuksien saanti. Mobiili-tv voi hyötyä taajuusylijäämästä. Siksi sille on taattava laadukkaat taajuusalueet ja koordinoitava niiden jakamista.

Mobiili-tv:n onnistuminen riippuu myös sisällön saatavuudesta. Mobiili-tv:n kautta voi paitsi katsoa televisiota matkaviestinlaitteissa myös tilata audiovisuaalisia palveluja. Nämä uudet mahdollisuudet edellyttävät myös uutta lähestymistapaa tekijänoikeuksiin. Tätä korostetaan verkkosisältöä koskevassa komission tiedonannossa.

Taustaa

Tämä uusi jakelualusta on esimerkki ns. digitaalisesta konvergenssista, jota tuetaan i2010-aloitteessa. Mobiili-tv-markkinoiden kehittäminen edistää EU:n kilpailukykyä ja eurooppalaisten hyvinvointia uudistetun Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategian tavoitteiden mukaisesti.

Keskeiset termit

  • DVB-H (Digital Video Broadcasting-Handheld): digitaalinen videokuvanlähetyspalvelu, joka perustuu maanpäällisen digitaalitelevision standardiin ja on optimoitu kannettaviin päätelaitteisiin. DVB on Euroopan telealan standardointilaitoksen (ETSI) tunnustama teollinen konsortio, joka kehittää digitaalisia videokuvan lähetysstandardeja. Näitä lähetysstandardeja ovat DVB-C (kaapeli), DVB-S (satelliitti) ja DVB-T (maanpäällinen). Näitä standardeja käytetään Euroopassa yleisesti.
  • Yhteentoimivuus: kahden järjestelmän kyky ymmärtää toisiaan ja toimia yhdessä.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2007/176/EY, tehty 11 päivänä joulukuuta 2006, kaikki aikaisemmat versiot korvaava luettelo standardeista ja/tai spesifikaatioista, joita sovelletaan sähköisiin viestintäverkkoihin ja -palveluihin sekä niiden liitännäistoimintoihin ja -palveluihin [EUVL L 86, 27.3.2007]. Tämä luettelo laaditaan jäsenvaltioiden kanssa tiettyjen kriteerien perusteella. Sen sisällöllä pyritään kannustamaan sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen sekä niiden liitännäistoimintojen ja -palvelujen yhdenmukaistettua tarjontaa.

Viimeisin päivitys 17.05.2011

Top