Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Rautatieliikenteen turvallisuus: vaarallisten aineiden rautatiekuljetukset

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Rautatieliikenteen turvallisuus: vaarallisten aineiden rautatiekuljetukset

Tällä direktiivillä pyritään yhdenmukaistamaan vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksiin jäsenvaltioissa ja yhteisössä sovellettavat säännöt. Sääntöjen yhdenmukaistaminen mahdollistaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta haittaavien esteiden poistamisen jäsenvaltioiden väliltä kuljetuskaluston osalta. Kyseiset kuljetukset hoituvat näin mahdollisimman turvallisesti.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 96/49/EY, annettu 23 päivänä heinäkuuta 1996, vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Tällä direktiivillä pyritään vahvistamaan kansalliset turvallisuusstandardit kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIFin) tasolle. Lisäksi siinä kaavaillaan yhteismarkkinoiden luomista vaarallisten aineiden kuljetuspalveluille.

Kansainväliset standardit

Kaikki jäsenvaltiot ovat sopijapuolia COTIFissa, jossa määritellään yhtenäiset säännöt tavaroiden kansainvälisestä rautatiekuljetussopimuksesta (CIM *). COTIF ei kata vaarallisten aineiden kansallisia rautatiekuljetuksia. CIM sisältää kansainväliset määräykset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksesta (RID *).

Soveltamisala ja poikkeukset

Jäsenvaltiot voivat sulkea soveltamisalan ulkopuolelle asevoimille kuuluvalla kuljetuskalustolla suoritettavan vaarallisten aineiden kuljetuksen.

Jäsenvaltioilla säilyy oikeus vahvistaa kansallisten tai kansainvälisten kuljetusten turvallisuutta koskevia vaatimuksia, jos ne jäävät tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Kysymykseen tulee esimerkiksi junien liikennöinti tai tavaravaunujen järjestäminen.

Jokaiselle jäsenvaltiolle jää niin ikään oikeus säännellä tai kieltää, mutta ainoastaan muista kuin turvallisuussyistä, tiettyjen vaarallisten aineiden kansalliset rautatiekuljetukset.

Direktiivi 96/49/EY kumotaan direktiivillä 2008/68/EY 30. kesäkuuta 2009 lähtien.

Keskeiset termit

  • "RID": kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) lisäyksen B liitteessä I olevat kansainväliset määräykset vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksista
  • "CIM": yhtenäiset määräykset tavaroiden kansainvälisestä rautatiekuljetussopimuksesta, jotka ovat kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) lisäyksessä B.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 96/49/EY [menettely SYN/1994/0284]

17.9.1996

1.1.1997

EYVL L 235, 17.9.1996

Muutosasiakirjat

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2000/62/EY

1.11.2000

1.5.2001

EYVL L 279, 1.11.2000

Direktiivi 2001/6/EY

21.2.2001

31.12.2001 / 31.12.2002

EYVL L 30, 1.2.2001

Päätös 2002/885/EY

1.7.2001

1.7.2001 / 1.7.2003

EYVL L308, 9.11.2002

Direktiivi 2003/29/EY

9.4.2003

1.7.2003

EUVL L 90, 8.4.2003

Direktiivi 2004/89/EY

6.10.2004

1.10.2004

EUVL L 293, 16.9.2004

Direktiivi 2004/110/EY

30.12.2004

1.7.2005

EUVL L 365, 10.12.2004

Direktiivi 2006/90/EY

24.11.2006

1.7.2007

EUVL L 305, 4.11.2006

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 2005/777/EY, tehty 13 päivänä lokakuuta 2005, jäsenvaltioille annettavasta luvasta myöntää tiettyjä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevia poikkeuksia neuvoston direktiivin 96/49/EY mukaisesti tehdyn päätöksen 2005/180/EY muuttamisesta [EUVL L 293, 9.11.2005]

Komission päätös 2005/180/EY, tehty 4 päivänä maaliskuuta 2005, jäsenvaltioille annettavasta luvasta myöntää tiettyjä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevia poikkeuksia neuvoston direktiivin 96/49/EY mukaisesti [EUVL L 61, 8.3.2005]

Neuvoston direktiivin 96/49/EY liitteet A ja B vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 96/49/EY mukauttamisesta tekniikan kehitykseen kolmannen kerran komission direktiivissä 2001/6/EY (kumottu) annetun ilmoituksen mukaisesti [EUVL L 121, 26.4.2004] Vaarallisten aineiden rautatiekuljetukset sallitaan, mikäli liitteissä vahvistettuja sääntöjä noudatetaan. Direktiivin liitteissä yksilöidään

Viimeisin päivitys 31.10.2008

Top