Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttoreiden tilinpitoasiakirjat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ulkomaisten luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttoreiden tilinpitoasiakirjat

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 89/117/ETY – sellaisten luotto- ja rahoituslaitosten, joiden päätoimipaikka on toisessa jäsenvaltiossa, sivukonttoreiden velvollisuudesta julkistaa tilinpäätösasiakirjat

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiivillä poistetaan sellaisten ulkomaisten pankkien ja muiden rahoituslaitosten, joiden pääkonttori on toisessa valtiossa (EU:ssa tai sen ulkopuolella), sivukonttoreiden velvollisuus julkistaa erillisiä tilinpäätösasiakirjoja.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Direktiiviä sovelletaan kaikkiin EU:n jäsenvaltiossa sijaitseviin sivukonttoreihin, jotka kuuluvat kyseessä olevan EU-valtion ulkopuolella pääkonttoriaan pitäviin pankkeihin ja muihin rahoituslaitoksiin.
  • Direktiivillä poistetaan velvollisuus julkistaa erillisiä sivukonttorin tilinpäätösasiakirjoja. Toisessa EU:n jäsenvaltiossa pääkonttoriaan pitävien luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttoreiden on kuitenkin julkistettava koko laitoksen tilinpäätösasiakirjat, konsernitilinpäätös, vuosikertomus jne. Nämä on julkistettava ja tarkastettava sen EU:n jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jossa pääkonttori sijaitsee. Ennen yhteensovittamista EU:n jäsenvaltiot voivat vaatia sivukonttoreita julkistamaan lisätietoja, kuten tiedot tuloista ja kuluista ja kaikista sivukonttorin saamisista ja veloista.
  • Niiden luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttoreiden, joiden pääkonttori sijaitsee muussa valtiossa kuin EU:n jäsenvaltiossa, on julkistettava samat asiakirjat kuin niiden sivukonttoreiden, joiden pääkonttori sijaitsee EU:n jäsenvaltiossa. Asiakirjat on julkistettava ja tarkastettava tuon muun valtion lainsäädännön mukaisesti. Jos kyseiset säännöt kuitenkin poikkeavat EU:n kirjanpitovaatimuksista, EU:n jäsenvaltiot voivat vaatia sivukonttoreita julkistamaan tilinpäätösasiakirjat omista toimistaan.
  • EU:n jäsenvaltiot voivat vaatia, että asiakirjoista julkistetaan oikeaksi todistetut käännökset jäsenvaltion virallisella tai virallisilla kielillä.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 14. tammikuuta 1989 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. tammikuuta 1991 mennessä.

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 89/117/ETY, annettu 13 päivänä helmikuuta 1989, jäsenvaltioon sijoittautuneiden sellaisten luotto- ja rahoituslaitosten sivukonttoreiden velvollisuudesta julkistaa tilinpäätösasiakirjat, joiden kotipaikka ei ole siinä jäsenvaltiossa (EYVL L 44, 16.2.1989, s. 40–42)

Viimeisin päivitys: 23.10.2017

Top