Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Katsaukset Euroopan unionin kansalaisuuteen: EU:n edistyminen oikeuksien harjoittamisen esteiden poistamisessa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Katsaukset Euroopan unionin kansalaisuuteen: EU:n edistyminen oikeuksien harjoittamisen esteiden poistamisessa

Katsauksessa Euroopan unionin (EU) kansalaisuuteen ehdotetaan käytännön toimia niiden jäljellä olevien esteiden poistamiseksi, jotka estävät kansalaisia harjoittamasta EU:n takaamia oikeuksiaan jokapäiväisessä elämässään. Siihen liittyy kolmen vuoden välein julkaistava kertomus edistymisestä kohti tosiasiallista unionin kansalaisuutta, jossa arvioidaan EU-sääntöjen soveltamista unionin kansalaisoikeuksiin.

SÄÄDÖS

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle: Vuoden 2013 katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen, EU:n kansalaiset: sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi (COM(2013) 269 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä).

TIIVISTELMÄ

EU:n kansalaisuus ja siihen liittyvät oikeudet, kuten vapaan liikkuvuuden oikeudet ja vahvat poliittiset oikeudet, ovat Euroopan unionin peruspilareita. Kaikilla EU-maiden kansalaisilla on tämä asema, joka täydentää mutta ei poista jäsenvaltion kansalaisuutta.

Katsauksessa Euroopan unionin kansalaisuuteen esitetään käytännön toimia unionin kansalaisoikeuksien parantamiseksi lukuisilla aloilla. Tarkoituksena on varmistaa, että EU:n kansalaiset voivat hyödyntää tehokkaasti oikeuksiaan jokapäiväisessä elämässään työskennellessään, opiskellessaan, asuessaan, matkustaessaan tai tehdessään ostoksia EU:n alueella sekä osallistuessaan EU:n päätöksentekoprosessiin.

12 avaintoimea

Vuoden 2013 katsauksessa komissio ehdottaa 12 uutta avaintoimea niiden esteiden poistamiseksi, jotka estävät kansalaisia hyödyntämästä EU-oikeuksiaan. Ne kattavat kuusi eri aluetta:

  • esteiden poistaminen työntekijöiltä ja harjoittelijoilta EU:ssa
  • byrokratian vähentäminen jäsenvaltioissa
  • haavoittuvimpien suojelu EU:ssa
  • ostosten tekemiseen EU:ssa liittyvien esteiden poistaminen
  • kohdennettu ja helposti saatavilla oleva tieto EU:ssa
  • osallistuminen EU:n demokraattiseen elämään.

Monia ehdotuksia sovelletaan EU:n kaikkiin 500 miljoonaan kansalaiseen. Jotkut heistä hyötyvät enemmän, kuten 13,6 miljoonaa EU:n kansalaista, jotka elävät eri EU-maassa kuin synnyinmaassaan, tai 210 miljoonaa kansalaista, jotka matkustavat vuosittain EU:n sisällä työn tai koulutuksen vuoksi tai vapaa-ajalla.

Kaikki ensimmäisessä katsauksessa unionin kansalaisuuteen vuodelta 2010 esitetyt 25 käytännön toimea on nyt käynnistetty. Kehityksestä laaditussa taukukossa esitetään toteutetut toimet. Ne kattavat EU:n kansalaisten vapaan liikkuvuuden ja oleskelun, konsuliviranomaisten antaman suojelun, vaalioikeudet ja EU:n kansalaisten aloiteoikeuden, terveyteen liittyvät oikeudet ja kuluttajanoikeudet.

Vuoden 2013 katsaus valmistelu perustui julkiseen kuulemiseen, johon osallistui kansalaisia, kansalaisyhteiskunta ja muut EU:n toimielimet. Katsauksella myös vastataan tiedusteluihin ja valituksiin, joita komissio saa vuosittain EU:n kansalaisilta Europe Direct -tiedotuspalvelun ja Sinun Eurooppasi -portaalin kautta.

Vuoden 2013 katsaukseen unionin kansalaisuuteen liittyy kertomus edistymisestä kohti tosiasiallista unionin kansalaisuutta vuosina 2011-2013 (SEUT-sopimuksen 25 artiklan mukaisesti), jossa esitetään, miten unionin kansalaisuutta koskevia perustamissopimuksen säännöksiä (EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen II osasto) on toteutettu vuodesta 2011 lähtien.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle SEUT-sopimuksen 25 artiklan mukaisesti edistymisestä kohti tosiasiallista unionin kansalaisuutta vuosina 2011-2013 (Euroopan komission 7. katsaus unionin kansalaisuuteen) (COM(2013) 270 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä).

Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010: Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen [COM(2010) 603 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä).

Komission kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle SEUT-sopimuksen artiklan 25 mukaisesti edistymisestä kohti tosiasiallista unionin kansalaisuutta vuosina 2007-2010 (Euroopan komission 6. kertomus unionin kansalaisuudesta).

Euroopan komission viides kertomus unionin kansalaisuudesta(1. toukokuuta 2004 - 30. kesäkuuta 2007) (COM(2008) 85 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä).

Euroopan komission neljäs kertomus unionin kansalaisuudesta (1. toukokuuta 2001 - 30. huhtikuuta 2004) (COM(2004) 695 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä).

Euroopan komission kolmas kertomus unionin kansalaisuuden toteutumisesta (COM(2001) 506 lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä).

Euroopan komission toinen kertomus unionin kansalaisuudesta (COM(97) 230 lopullinen - ei julkaistu virallisessa lehdessä).

Euroopan komission kertomus unionin kansalaisuudesta (COM(93) 702lopullinen - ei julkaistu EUVL:ssä).

Viimeisin päivitys 19.05.2014

Top