Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vaarallisista aineista aiheutuvat suuronnettomuudet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Vaarallisista aineista aiheutuvat suuronnettomuudet

Eurooppalaisille tiedotetaan paremmin heidän asuinalueellaan sijaitsevien teollisuuslaitosten aiheuttamista merkittävistä vaaroista 13 päivänä elokuuta 2012 voimaan tulleiden uusien sääntöjen myötä.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/18/EU, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2012, vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta sekä neuvoston direktiivin 96/82/EY muuttamisesta ja myöhemmästä kumoamisesta.

TIIVISTELMÄ

Voimassa oleva säädös

EU:n lainsäädäntö vaarallisista aineista, erityisesti kemikaaleista, aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta.

Mistä on kyse?

Tätä lainsäädäntöä on muutettu yleisön oikeuksien vahvistamiseksi. Sillä parannetaan tiedon saatavuutta läheisten teollisuuslaitosten mahdollisesti aiheuttamista riskeistä ja oikeista toimintatavoista onnettomuuden sattuessa.

Tämän tiedon, jossa selvitetään, miten hälytykset annetaan ja miten yleisön pitää toimia, on oltava saatavilla internetissä.

Mikä on muuttunut?

Säädöksen piirissä on nyt kaikkialla EU:ssa noin 10 000 teollisuuslaitosta, joissa käytetään tai varastoidaan kemikaaleja tai petrokemikaaleja tai jalostetaan metalleja.

Jokaisella EU-maalla on oltava käytössä asianmukaiset toimet onnettomuuksien varalta alueilla, joilla on suuria määriä vaarallisia tuotteita varastoivia teollisuuslaitoksia:

Tietyt kynnysarvot ylittävän määrän näitä aineita käsittelevien yritysten on

  • tiedotettava säännöllisesti ihmisille, joihin onnettomuus voi vaikuttaa
  • toimitettava turvallisuusselvityksiä
  • otettava käyttöön turvallisuusjohtamisjärjestelmä
  • otettava käyttöön sisäinen pelastussuunnitelma.

Lisäksi uudella säädöksellä

  • tiukennetaan menettelyjä, jotka koskevat julkista kuulemista lainsäädännön piiriin kuuluvien teollisuuslaitosten hankkeista, suunnitelmista ja ohjelmista
  • muutetaan maankäytön suunnittelua koskevaa lainsäädäntöä sen varmistamiseksi, että uudet laitokset sijoitetaan turvalliselle etäisyydelle entisistä
  • annetaan kansalaisille mahdollisuus viedä asia tuomioistuimeen, jos he katsovat, ettei heille ole tiedotettu asianmukaisesti tai ettei heitä ole otettu asianmukaisesti mukaan prosessiin
  • otetaan käyttöön tiukemmat tarkastusvaatimukset eri laitoksia varten sen varmistamiseksi, että turvallisuussäännöt pannaan tehokkaasti täytäntöön.

EU-maiden on sovellettava uusia sääntöjä 1 päivästä kesäkuuta 2015 alkaen.

Miksi lainsäädäntöä päivitettiin?

Viimeisimmässä lainsäädännössä otetaan huomioon tietyt unionissa ja kansainvälisesti sovitut muutokset kemikaalien luokittelussa.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Direktiivi 2012/18/EU

13.8.2012

31.5.2015 Soveltaminen 1.6.2015 alkaen.

EUVL L 197, 24.7.2012

Viimeisin päivitys: 15.01.2014

Top