Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elintarvikkeiden vaaralliset jäljitelmät – kuluttajien turvallisuuden takaaminen

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elintarvikkeiden vaaralliset jäljitelmät – kuluttajien turvallisuuden takaaminen

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 87/357/ETY sellaisia tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, jotka näyttäessään muulta kuin ovat vaarantavat kuluttajien terveyttä tai turvallisuutta

DIREKTIIVIN TARKOITUS

Direktiiviä sovelletaan tuotteisiin, jotka eivät ole elintarvikkeita mutta jotka muotonsa, tuoksunsa, värinsä, ulkonäkönsä, pakkauksensa, päällysmerkintöjensä tai kokonsa takia saattavat vaikuttaa elintarvikkeilta. Lapset ovat erityisen alttiita erehtymään niiden suhteen ja saattavat yrittää syödä kyseisiä tuotteita.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • EU-maiden on
    • ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimiin lainsäädännön soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden myynnin, maahantuonnin ja valmistamisen kieltämiseksi
    • varmistettava, että mitään tämäntyyppisiä vaarallisia tuotteita ei pidetä kaupan niiden alueella
    • poistettava markkinoilta kaikki kyseiset tuotteet ja ilmoitettava Euroopan komissiolle tuotteesta ja syystä päätökseensä.
  • Komission on mahdollisimman pian toimitettava tiedot päätöksestä edelleen kaikille muille EU-maiden hallituksille.
  • EU-maiden hallitusten oli 26. kesäkuuta 1989 mennessä ja komission kertomuksen lainsäädännön täytäntöönpanosta perusteella päätettävä, laajennetaanko se kattamaan muut vaaralliset tuotteet.

EU-maiden hallitukset ja Euroopan parlamentti sopivat 3. joulukuuta 2001 yleistä tuoteturvallisuutta koskevasta lainsäädännöstä, joka edellyttää valmistajien varmistavan tuotteidensa turvallisuuden ennen kuin ne asetetaan myyntiin.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 26. kesäkuuta 1987 alkaen. EU-maiden tuli saattaa se osaksi kansallista lainsäädäntöä 26. kesäkuuta 1989 mennessä.

TAUSTAA

Maaliskuussa 2011 hyväksytyssä lausunnossa kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea huomautti, että kosmetiikan vahingossa tapahtuneesta syömisestä johtuva akuutin myrkytyksen riski lasten tai vanhusten osalta on alhainen. Kotitaloustuotteiden osalta vakavan seurauksen riski on hieman korkeampi. Lisäksi elintarvikkeita jäljittelevien ja/tai lapsiin vetoavia ominaisuuksia sisältävien kuluttajatuotteiden vahingossa tapahtuneesta nauttimisesta ei ole riittävästi yksityiskohtaista tietoa.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 87/357/ETY, annettu 25 päivänä kesäkuuta 1987, sellaisia tuotteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä, jotka näyttäessään muulta kuin ovat vaarantavat kuluttajien terveyttä tai turvallisuutta (EYVL L 192, 11.7.1987, s. 49–50)

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/95/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2001, yleisestä tuoteturvallisuudesta (EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4–17)

Direktiiviin 2001/95/EY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen säädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 01.08.2016

Top