Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Elintarviketurvallisuus — pakkausten turvallisuus

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Elintarviketurvallisuus — pakkausten turvallisuus

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Asetus (EU) N:o 1935/2004 — elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

  • Asetuksella vahvistetaan yhteiset säännöt, jotka koskevat pakkausmateriaaleja ja -tarvikkeita, kuten pulloja ja astioita, jotka joutuvat tai saattavat joutua suoraan tai välillisesti kosketuksiin elintarvikkeen kanssa.
  • Sillä pyritään suojelemaan ihmisen terveyttä ja kuluttajien etuja sekä varmistamaan, että käytettäviä tuotteita voidaan myydä missä tahansa Euroopan talousalueella, joka on 28 EU-maan, Islannin, Liechtensteinin ja Norjan muodostama alue, jolla sovelletaan henkilöiden, tavaroiden, palvelujen ja pääoman vapaata liikkuvuutta.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

  • Säädöksessä mainitaan 17 materiaali- ja tarvikeryhmää, korkista ja lasista aina muoviin ja tekstiileihin, joiden osalta voidaan hyväksyä erityistoimenpiteitä.
  • Toimenpiteet voivat olla esimerkiksi puhtausvaatimuksia ja luettelo käytetyistä aineista.
  • Uuden aineen hyväksymistä koskeva hakemus on toimitettava asiasta vastaavalle kansalliselle viranomaiselle, joka toimittaa hakemukseen edelleen Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle lausunnon antamista varten.
  • Pakkauksissa käytettäviin materiaaleihin on lisättävä sanat ”elintarvikekäyttöön” sekä sopiva tunnus, kuten kahviautomaatti, viinipullo tai lusikka.
  • Jäljitettävyyttä koskevilla toimenpiteillä on mahdollistettava turvallisuudeltaan puutteellisten tuotteiden myynnistä poistaminen tai kuluttajille suunnattu tiedottaminen.
  • Kansalliset viranomaiset voivat keskeyttää tietyn materiaalin käyttämisen, jos on perusteltu syy uskoa, että sen käyttö voi vaarantaa ihmisten terveyden. Ne ilmoittavat päätöksestään välittömästi Euroopan komissiolle ja vastaaville viranomaisille kaikissa Euroopan talousalueen maissa.
  • Säännöissä sallitaan ”aktiiviset” ja ”älykkäät” pakkausmateriaalit ja -tarvikkeet, joiden avulla voidaan pidentää elintarvikkeen säilyvyysaikaa ja antaa tietoja sen tuoreudesta edellyttäen, etteivät ne vahingoita elintarvikkeen koostumusta.
  • Sääntöjä ei sovelleta antiikkitavaroihin (kuten keraamisiin antiikkiruukkuihin) eikä sellaisiin juuston, lihavalmisteiden tai hedelmien kuorina oleviin päällystemateriaaleihin, jotka ovat elintarvikkeen osia tai voidaan syödä yhdessä elintarvikkeen kanssa.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetus tuli voimaan 3. joulukuuta 2004.

TAUSTAA

Ks. kemiallinen elintarviketurvallisuus Euroopan komission verkkosivustolla.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1935/2004, annettu 27 päivänä lokakuuta 2004, elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista ja direktiivien 80/509/ETY ja 89/109/ETY kumoamisesta (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 4–17)

Asetukseen (EU) N:o 1935/2004 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

Viimeisin päivitys: 03.02.2016

Top