Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktorit ja maa- tai metsätalouskoneet: takaosaan asennettavat turvalaitteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktorit ja maa- tai metsätalouskoneet: takaosaan asennettavat turvalaitteet

Euroopan unioni yhtenäistää kapearaiteisten traktorien takaosaan kaatumisen varalta asennettavien suojarakenteiden tekniset vaatimukset. Tällä tavoin se osallistuu direktiivillä 74/150/ETY käyttöön otetun yhteisön tyyppihyväksyntämenettelyn täytäntöönpanoon. Kyseinen direktiivi on sittemmin kumottu ja korvattu direktiivillä 2003/37/EY.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 86/298/EY kapearaiteisten pyörillä varustettujen maatalous- ja metsätraktoreiden takaosaan kaatumisen varalta asennetuista suojarakenteista [Ks. muutossäädökset].

TIIVISTELMÄ

Direktiiviä sovelletaan traktoreihin, joilla on seuraavat ominaisuudet:

  • maavara on enintään 600 millimetriä;
  • leveimmillä renkailla varustetun akselin pienin raideväli on alle 1 150 millimetriä;
  • kuormittamaton omamassa on yli 600 kilogrammaa.

Kukin jäsenvaltio myöntää osan tyyppihyväksynnän kaikentyyppisille kaatumissuojarakenteille yhdessä niiden traktorikiinnityksen kanssa, jos ne täyttävät direktiivin liitteissä asetetut suunnittelu- ja testausvaatimukset. Tällöin sille myönnetään EY-tyyppihyväksyntämerkki.

Jäsenvaltiot eivät saa kieltää direktiivin vaatimukset täyttävän traktorin saattamista markkinoille eivätkä evätä siltä EY- tai kansallista hyväksyntää.

Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on ilmoitettava toisilleen kaikista toimista, joihin ne ryhtyvät varmistaakseen että suojarakenteet ovat osan tyyppihyväksynnän mukaiset. Ne saattavat tarvittaessa peruuttaa EY-tyyppihyväksynnän, kun kyseessä on vakava ja toistuva vaatimustenvastaisuus.

Direktiiviä muutetaan sen mukauttamiseksi tekniseen kehitykseen.

Direktiivi 86/298/EY kumotaan asetuksella (EU) N:o 167/2013 1. päivästä tammikuuta 2016 alkaen.

VIITTEET

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 86/298/ETY

2.6.1986

2.6.1988

EYVL L 186, 8.7.1986

Muutossäädökset

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 89/682/ETY

4.1.1990

3.1.1991

EYVL L 398, 30.12.1989

Liittymisasiakirja

1.1.1995

-

EYVL C 241, 29.8.1994

Direktiivi 2000/19/EY

4.5.2000

30.6.2001

EYVL L 94, 14.4.2000

Liittymisasiakirja

1.5.2004

1.5.2004

EUVL L 236, 23.9.2003

Direktiivi 2005/67/EY

8.11.2005

-

EUVL L 273, 19.10.2005

Direktiivi 2006/96/EY

1.1.2007

1.1.2007

EUVL L 363, 20.12.2006

Direktiivi 2010/22/EU

30.4.2010

30.4.2011

EUVL L 91, 10.4.2010

Direktiivi 2013/15/EU

1.7.2013

1.7.2013

EUVL L 158, 10.6.2013

Direktiiviin 86/298/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset ja korjaukset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan viitteeksi.

Viimeisin päivitys 02.07.2014

Top