Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euron suojeleminen väärentämiseltä – Europol

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Euron suojeleminen väärentämiseltä – Europol

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Päätös 2005/511/YOS Europolin nimeämisestä euron väärentämisen torjunnan keskustoimistoksi

PÄÄTÖKSEN TARKOITUS

Siinä nimetään Europol euron väärentämisen torjunnan keskustoimistoksi vuonna 1929 väärän rahan valmistamisen vastustamisesta tehdyn Geneven kansainvälisen yleissopimuksen (Geneven yleissopimus) soveltamiseksi tehokkaasti ja yhteistyön lisäämiseksi Euroopan unionin (EU) maiden välillä sekä EU-maiden ja Europolin ja kolmansien maiden välillä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

EU lisää yhteistyötä EU-maiden välillä sekä EU-maiden ja Europolin välillä suojellakseen euroa väärentämiseltä kansainvälisellä tasolla. Kolmannet maat tarvitsevat keskusyhteyspisteen euroväärennöksiä koskevia tietoja varten. Kaikki tällaiset tiedot on toimitettava Europoliin analysoitaviksi. Europol toimii euron väärentämisen torjunnan keskustoimistona Geneven yleissopimuksen mukaisesti.

Europolin asema

 • Europol toimii euron väärentämisen torjunnan keskustoimistona Geneven yleissopimuksen 12 artiklan mukaisesti, jonka mukaan jokaisessa maassa väärentämistä koskevat tutkimukset suorittaa keskustoimisto kansallisen lainsäädännön mukaisesti.
 • Toimeksiantonsa puitteissa Europol huolehtii seuraavista tehtävistä:
  • Europoliin keskitetään ja se käsittelee kaikki tiedot, jotka saattavat helpottaa euron väärentämisen tutkintaa, ehkäisemistä ja torjuntaa, ja se toimittaa kyseiset tiedot viipymättä EU-maiden keskustoimistoille
  • se on suoraan yhteydessä kolmansien maiden keskustoimistoihin henkilötietojen välittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti
  • se toimittaa aiheellisiksi katsomissaan tapauksissa kolmansien maiden keskustoimistoille näytekappaleet aidoista euroista
  • se ilmoittaa kolmansien maiden keskustoimistoille säännöllisesti tarvittavat yksityiskohtaiset tiedot liikkeeseen lasketuista uusista rahoista ja liikkeestä poistetuista rahoista, paljastuneista vääristä tai väärennetyistä eurorahoista sekä paljastuneista väärennöksistä jne.
 • Kaiken muun rahanväärennöksen osalta kansalliset keskustoimistot säilyttävät nykyisen toimivaltansa.

Vuoden 1929 Geneven yleissopimuksen tehokas soveltaminen

 • Geneven yleissopimusta olisi sovellettava tehokkaammin. Siinä vahvistetaan tehokkaat säännöt väärentämisen torjumiseksi ja ehkäisemiseksi. Sana ”valuutta” viittaa seteleihin ja kolikoihin, jotka ovat laillisia maksuvälineitä.
 • Neuvosto katsoo aiheelliseksi, että kaikki EU-maat ovat yleissopimuksen sopimusosapuolia.

MISTÄ ALKAEN PÄÄTÖSTÄ SOVELLETAAN?

Sitä on sovellettu 16. heinäkuuta 2005 alkaen.

ASIAKIRJA

Neuvoston päätös 2005/511/YOS, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2005, euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä Europol euron väärentämisen torjunnan keskustoimistoksi (EUVL L 185, 16.7.2005, s. 35–36)

Viimeisin päivitys: 23.03.2017

Top