Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lentoyhtiöiden on ilmoitettava matkustajatiedot

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Lentoyhtiöiden on ilmoitettava matkustajatiedot

Tällä direktiivillä velvoitetaan lentoliikenteen harjoittajat keräämään matkustajia koskevat tiedot ja toimittamaan ne rajatarkastuksista vastaaville määräjäsenvaltion viranomaisille. Velvoitteen laiminlyönnistä voidaan määrätä sakkoja, ja vakavissa tapauksissa kulkuneuvo voidaan takavarikoida tai liikennelupa peruuttaa.

SÄÄDÖS

Neuvoston direktiivi 2004/82/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, liikenteenharjoittajien velvollisuudesta toimittaa tietoja matkustajista.

TIIVISTELMÄ

Tällä direktiivillä velvoitetaan lentoliikenteen harjoittajat * keräämään tiedot matkustajista, joiden matka suuntautuu jollekin Euroopan unionin (EU) ulkorajan rajanylityspaikalle *. Tiedot on toimitettava viranomaisille, jotka vastaavat EU:n ulkorajoilla * tehtävistä henkilötarkastuksista *. Tarkoituksena on parantaa rajatarkastuksia ja tehostaa siten laittoman maahanmuuton torjuntaa.

Tiedot toimitetaan viranomaisille matkustajien rekisteröintiä varten yleensä sähköisessä muodossa.

Liikenteenharjoittajien on toimitettava muun muassa seuraavat tiedot: käytetyn matkustusasiakirjan numero ja tyyppi, matkustajan kansalaisuus, nimi ja syntymäaika, rajanylityspaikka, jossa maahantulo EU:n alueelle tapahtuu, lennon lähtö- ja saapumisaika sekä matkustajien kokonaislukumäärä.

Periaatteessa viranomaiset poistavat nämä tiedot 24 tunnin kuluttua niiden toimittamisesta, kun matkustajat ovat saapuneet jäsenvaltioiden alueelle. Liikenteenharjoittaja poistaa henkilötiedot 24 tunnin kuluttua lentokoneen saapumisesta.

Jos liikenteenharjoittajat laiminlyövät ilmoittamisvelvollisuuden, jäsenvaltioiden on otettava käyttöön tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia. Seuraamuksia voidaan määrätä liikenteenharjoittajille, jotka tarkoituksellisesti eivät ole toimittaneet tietoja lainkaan tai jotka ovat toimittaneet epätäydellisiä tai virheellisiä tietoja. Seuraamusten enimmäismäärä on vähintään 5 000 euroa kutakin matkaa kohti. Vähimmäismäärä on vähintään 3 000 euroa matkaa kohti.

Jäsenvaltiot voivat määrätä myös muunlaisia seuraamuksia, jos laiminlyönti on vakava. Näitä seuraamuksia voivat olla:

  • kulkuneuvon liikkumisen estäminen, sen takavarikointi ja menetetyksi tuomitseminen;
  • liikenteenharjoittajan liikenneluvan peruuttaminen väliaikaisesti tai pysyvästi.

Liikenteenharjoittajat voivat hakea muutosta niitä vastaan toteutettuihin toimenpiteisiin. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että muutoksenhakuoikeutta voidaan käyttää tehokkaasti.

Taustaa

Direktiivi annettiin Madridin terrori-iskujen jälkeen 25. ja 26. maaliskuuta 2004 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston aloitteesta. Direktiivissä säädetyt velvoitteet täydentävät Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 26 artiklassa määrättyjä velvollisuuksia. Niitä oli jo aiemmin täydennetty neuvoston direktiivillä 2001/51/EY, joka koskee niiden kolmansien maiden kansalaisten takaisin kuljettamista, joilta on evätty maahantulo määräjäsenvaltioon.

Asiakirjan avainkäsitteet

  • liikenteenharjoittaja: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka ammattina on kuljettaa henkilöitä ilmateitse.
  • ulkorajat: jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden väliset ulkorajat.
  • rajatarkastukset: tarkastus, joka suoritetaan rajalla pelkästään rajanylityksen vuoksi.
  • rajanylityspaikka: paikka, jonka toimivaltaiset viranomaiset ovat vahvistaneet ulkorajojen ylityspaikaksi.

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Direktiivi 2004/82/EY

5.9.2004

5.9.2006

EUVL L 261, 6.8.2004

Viimeisin päivitys 24.08.2008

Top