Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Länsi-Balkanin maiden kanssa tehtävät sopimukset viisumien myöntämisen helpottamisesta

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Länsi-Balkanin maiden kanssa tehtävät sopimukset viisumien myöntämisen helpottamisesta

Euroopan unionin (EU) ja Länsi-Balkanin maiden välisillä sopimuksilla, joilla helpotetaan viisumien myöntämistä, pyritään yksinkertaistamaan ja nopeuttamaan Länsi-Balkanin maiden kansalaisiin sovellettavia viisumien myöntämismenettelyjä. Näihin sopimuksiin liitetään periaatteessa myös takaisinottosopimuksia.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2007/821/EY, tehty 8 päivänä marraskuuta 2007, viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan välillä.

Neuvoston päätös 2007/822/EY, tehty 8 päivänä marraskuuta 2007, viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä.

Neuvoston päätös 2007/823/EY, tehty 8 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan yhteisön ja Montenegron tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä.

Neuvoston päätös 2007/824/EY, tehty 8 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä.

Neuvoston päätös 2007/825/EY, tehty 8 päivänä marraskuuta 2007, Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä.

TIIVISTELMÄ

Albanian, Bosnia ja Hertsegovinan, Montenegron, entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Serbian (jäljempänä 'kumppanimaat') kanssa tehdyillä sopimuksilla pyritään helpottamaan lyhytaikaisten viisumien myöntämistä kyseisten maiden kansalaisille. Sopimuksen perusteella myönnettävä viisumi oikeuttaa enintään 90 päivän oleskeluun Euroopan unionissa 180 päivän aikana.

Tällaisia lyhytaikaisia viisumeita hakevat edellä mainittujen kumppanimaiden kansalaiset hyötyvät helpotetuista asiakirjavaatimuksista, kun he laativat perusteluja Euroopan unioniin (EU) suuntautuvan matkansa tarkoituksesta. Kirjalliset todisteet, joita heidän on esitettävä ovat virallisia asiakirjoja, kuten kirjallinen kutsu isäntäorganisaatiolta tai jokin muu todistus riippuen siitä, mihin ryhmään hakija kuuluu (muun muassa liikemiehet, kansainvälisen liikenteen autonkuljettajat, toimittajat, opiskelijat, matkailijat, lääketieteellisistä syistä matkustavat henkilöt sekä kansalaisjärjestöjen edustajat).

EU-maiden diplomaatti- ja konsuliedustustot voivat myöntää enintään viisi vuotta voimassa olevia toistuvaisviisumeita kumppanimaiden hallitusten ja parlamenttien jäsenille sekä perustuslakituomioistuinten ja ylimpien tuomioistuinten jäsenille, virallisten valtuuskuntien pysyville jäsenille sekä EU-maan alueella laillisesti oleskelevien kumppanimaiden kansalaisten luona vieraileville puolisoille ja alle 21-vuotiaille lapsille. Henkilöryhmille, jotka hyötyvät helpotetuista asiakirjavaatimuksista, voidaan myös myöntää enintään yhden vuoden voimassa olevia toistuvaisviisumeita. Tällaisten henkilöiden on kuitenkin täytynyt saada ja käyttää ainakin yhtä viisumia edellisen vuoden aikana, ja heillä on oltava pätevät syyt hakea toistuvaisviisumia. Jos tällainen henkilö on käyttänyt vuoden voimassaolevaa toistuvaisviisumia edeltävien kahden vuoden aikana, hänelle voidaan myöntää toistuvaisviisumi, joka on voimassa vähintään kaksi ja enintään viisi vuotta.

Kumppanimaiden kansalaisten tekemien viisumihakemusten käsittelystä peritään 35 euron perusmaksu. Käsittelymaksusta on kuitenkin vapautettu tiettyihin ryhmiin kuuluvat henkilöt, kuten lähisukulaiset, virallisten valtuuskuntien jäsenet, opiskelijat, vammaiset, alle kuusivuotiaat lapset, toimittajat, eläkeläiset sekä kansainvälisen liikenteen autonkuljettajat.

Viisumit toimitetaan 10 kalenteripäivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Jos hakemuksen käsittely vaatii lisätarkistuksia, määräaika voidaan pidentää 30 kalenteripäivään. Kiireellisissä tapauksissa päätös voidaan tehdä kolmessa päivässä tai sitäkin nopeammin.

Taustaa

Thessalonikissa Kreikassa 21. kesäkuuta 2003 pidetyn EU:n ja Länsi-Balkanin maiden huippukokouksen ("Thessalonikin toimintasuunnitelma") osanottajat sopivat viisumijärjestelmän vapauttamisen periaatteesta. Osapuolet aloittivat neuvottelut asiaa koskevista sopimuksista. Tässä prosessissa neuvoteltiin myös takaisinottosopimuksista, ja prosessin jälkeen neuvosto teki 8. marraskuuta 2007 päätökset sopimuksen tekemisestä kunkin kumppanimaan kanssa. Sopimukset perustuvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 62 artiklaan ja 300 artiklaan (kyseiset artiklat ovat nykyisin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 77 ja 218 artikla).

Viitteet

Säädös

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

EUVL

Päätös 2007/821/EY

8.11.2007

_

EUVL L 334, 19.12.2007

Päätös 2007/822/EY

8.11.2007

_

EUVL L 334, 19.12.2007

Päätös 2007/823/EY

8.11.2007

_

EUVL L 334, 19.12.2007

Päätös 2007/824/EY

8.11.2007

_

EUVL L 334, 19.12.2007

Päätös 2007/825/EY

8.11.2007

_

EUVL L 334, 19.12.2007

Viimeisin päivitys 09.05.2011

Top