Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Lyhytaikaista oleskelua varten tarkoitettujen viisumien myöntämisen helpottaminen yhteistyössä Venäjän kanssa

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Lyhytaikaista oleskelua varten tarkoitettujen viisumien myöntämisen helpottaminen yhteistyössä Venäjän kanssa

Euroopan yhteisön ja Venäjän välisellä sopimuksella pyritään helpottamaan lyhytaikaista oleskelua varten tarkoitettujen viisumien myöntämistä molempien osapuolten kansalaisille. Tavoitteena on vähentää byrokratiaa, nopeuttaa viisumihakemusten käsittelyä ja myöntää ilmainen viisumi tietyille henkilöryhmille.

Tämän sopimuksen kanssa samana päivänä tuli voimaan toinenkin sopimus, joka puolestaan koskee laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinottoa.

SÄÄDÖS

Neuvoston päätös 2007/340/EY, tehty 19 päivänä huhtikuuta 2007, lyhytaikaista oleskelua varten myönnettävien viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä.

TIIVISTELMÄ

Päätöksellä on tarkoitus tehdä Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välillä sopimus, jolla helpotetaan vastavuoroisuutta noudattaen lyhytaikaista oleskelua varten tarkoitettujen viisumien myöntämistä. Sopimus koskee viisumien myöntämistä Euroopan unionin (EU) ja Venäjän federaation kansalaisille sellaista oleskelua varten, joka kestää enintään 90 päivää 180 päivän mittaisen ajanjakson aikana.

Päätöksessä on liitteenä Euroopan yhteisön ja Venäjän välinen sopimus sekä niitä jäsenvaltioita, jotka eivät täysin sovella Schengenin säännöstöä, koskeva sopimuksen pöytäkirja.

Sopimuksen sisältö

Seuraavilta Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaisten ryhmiltä vaaditaan toisen osapuolen alueelle suuntautuvan matkan perusteluksi vain seuraavat asiakirjat:

 • virallisten valtuuskuntien jäseniltä vaaditaan virallinen kokouskutsu ja jäsenvaltion tai Venäjän toimivaltaisen viranomaisen kirje, jossa vahvistetaan kyseessä olevan henkilön olevan virallisen valtuuskunnan jäsen
 • Euroopan yhteisön ja Venäjän välistä kansainvälistä liikennettä hoitavilta kuljettajilta vaaditaan Venäjän federaation tieliikenteen kuljetusyhtiöiden kansallisen liiton tai jäsenvaltioiden tieliikenteen kuljetusyhtiöiden kansainvälisen liiton laatima kirjallinen kutsu
 • liikemiehiltä vaaditaan vastaanottajana toimivan oikeushenkilön, yrityksen tai organisaation kirjallinen kutsu
 • toimittajilta vaaditaan ammattialajärjestön antama todistus siitä, että asianomainen henkilö on ammatiltaan toimittaja, ja työnantajan antama asiakirja, jossa todistetaan, että matkan tarkoituksena on toimittajan työn tekeminen
 • kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvilta henkilöiltä ja heidän mukanaan olevilta henkilöiltä vaaditaan vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu
 • lähisukulaisilta vaaditaan vastaanottajana toimivan henkilön kirjallinen kutsu
 • henkilöiltä, jotka osallistuvat johonkin toimintaan tieteen, kulttuurin tai taiteen alalla vaaditaan vastaanottajana toimivan organisaation kirjallinen kutsu
 • koululaisilta, opiskelijoilta ja mukana olevilta opettajilta vaaditaan vastaanottajana toimivan koulun tai yliopiston kirjallinen kutsu tai ilmoittautumistodistus.

Jäsenvaltioiden ja Venäjän diplomaatti- ja konsuliedustustot myöntävät toistuvaisviisumeja seuraaville henkilöryhmille:

 • enintään viisi vuotta voimassa olevia viisumeja voidaan myöntää kansallisten ja alueellisten hallitusten ja parlamenttien jäsenille, perustuslakituomioistuinten ja ylimpien tuomioistuinten jäsenille sekä Venäjän federaation tai jäsenvaltioiden alueella laillisesti oleskelevien Euroopan unionin tai Venäjän federaation kansalaisten puolisoille ja lapsille
 • enintään yhden vuoden voimassa olevia viisumeja voidaan myöntää virallisten valtuuskuntien jäsenille, liikemiehille, Euroopan yhteisön ja Venäjän välistä kansainvälistä liikennettä hoitaville kuljettajille, kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuville henkilöille, johonkin tiede-, kulttuuri- tai taidetoimintaan osallistuville henkilöille sekä toimittajille. Voimassaoloa voidaan tietyin ehdoin pidentää 2-5 vuoteen asti.

Viisumihakemusten käsittelystä peritään 35 euron maksu. Seuraaviin ryhmiin kuuluvat henkilöt vapautetaan viisumihakemuksen käsittelymaksusta:

 • asianomaisen lähisukulaiset, puoliso ja lapset
 • virallisten valtuuskuntien jäsenet
 • kansallisten ja alueellisten hallitusten ja parlamenttien jäsenet, perustuslakituomioistuinten ja ylimpien tuomioistuinten jäsenet
 • koululaiset, opiskelijat ja mukana olevat opettajat
 • vammaiset ja heidän saattajansa
 • kansainvälisiin urheilutapahtumiin osallistuvat henkilöt
 • henkilöt, jotka osallistuvat johonkin toimintaan tieteen, kulttuurin tai taiteen alalla
 • henkilöt, jotka ovat asiakirjoin osoittaneet matkustavansa terveyteen tai perheeseen liittyvistä syistä.

Jäsenvaltioiden ja Venäjän federaation diplomaatti- ja konsuliedustustot tekevät päätöksen viisumin myöntämisestä 10 kalenteripäivän kuluessa viisumihakemuksen ja sen liiteasiakirjojen vastaanottamisesta. Hakemuksen käsittelyaikaa voidaan pidentää 30 kalenteripäivään yksittäistapauksissa, erityisesti silloin kun hakemuksen käsittely vaatii lisätarkistuksia.

Euroopan unionin ja Venäjän federaation kansalaiset, jotka ovat kadottaneet henkilöasiakirjansa tai joilta ne on varastettu heidän oleskellessaan Venäjän federaation tai jäsenvaltioiden alueella, voivat lähteä kyseiseltä alueelta esittämällä jäsenvaltioiden tai Venäjän federaation diplomaatti- tai konsuliedustuston heille myöntämän voimassa olevan henkilöasiakirjan.

Tausta

Pietarin huippukokouksessa 31. toukokuuta 2003 hyväksytyssä yhteisessä julkilausumassa Euroopan unioni ja Venäjän federaatio sopivat tarkastelevansa viisumivapaan matkustamisen edellytyksiä pitkän aikavälin mahdollisuutena. EU:n laajentumista ja EU:n ja Venäjän välisiä suhteita koskevassa yhteisessä julkilausumassa, joka hyväksyttiin 27. huhtikuuta 2004, vahvistetaan EU:n ja Venäjän pyrkimys helpottaa viisumien myöntämistä EU:n ja Venäjän federaation kansalaisille ja käynnistää neuvottelut sopimuksen tekemistä varten. Samana päivänä kuin tässä tarkasteltu sopimus tehtiin myös takaisinottosopimus (19. huhtikuuta 2007).

Asiakirja

Voimaantulo

Täytäntöönpanon määräaika jäsenvaltioissa

Päätös 2007/340/EY

-

-

Viimeisin päivitys 16.06.2007

Top