Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Euroopan unionin oikeuslähteet

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Euroopan unionin oikeuslähteet

Euroopan unionin oikeuslähteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään eli primaarioikeuden, johdetun oikeuden ja toissijaisen oikeuden lähteisiin.

Primaarioikeuden lähteitä ovat lähinnä Euroopan unionin perustamissopimukset.

Johdetun oikeuden lähteitä ovat perussopimuksiin perustuvat oikeudelliset asiakirjat. Johdettuun oikeuteen kuuluvat yksipuolinen johdettu oikeus ja sopimusoikeus.

Toissijaisen oikeuden lähteitä ovat perussopimuksiin perustumattoman oikeuden osat. Niihin kuuluvat unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö, kansainvälinen oikeus ja yleiset oikeusperiaatteet.

Euroopan unionin (EU) oikeuslähteet voidaan jakaa kolmeen ryhmään eli primaarioikeuden, johdetun oikeuden ja toissijaisen oikeuden lähteisiin.

Primaarioikeuden lähteet

Primaarioikeuden lähteet ovat pääasiassa peräisin perustamissopimuksista, toisin sanoen EU:sta tehdystä sopimuksesta ja EU:n toiminnasta tehdystä sopimuksesta. Näissä sopimuksissa määrätään toimivallan jakautumisesta unionin ja jäsenvaltioiden kesken ja luodaan perusta EU:n toimielinten toimivallalle. Niissä määritellään siis se oikeudellinen kehys, jossa EU:n toimielimet panevat täytäntöön EU:n politiikkoja.

Primaarioikeuteen sisältyvät myös seuraavat:

  • EU:ta koskevat muutossopimukset
  • perustamissopimuksiin ja muutossopimuksiin liitetyt pöytäkirjat
  • EU:n jäsenvaltioiden liittymissopimukset.

Johdetun oikeuden lähteet

Johdettuun oikeuteen kuuluvat yksipuoliset säädökset ja asiakirjat sekä sopimukset.

Yksipuoliset säädökset voidaan jakaa kahteen ryhmään:

  • ne, jotka mainitaan EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 288 artiklassa eli asetukset, direktiivit, päätökset, lausunnot ja suositukset
  • ne, joita ei mainita EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 288 artiklassa. Näitä ovat säädöksistä poikkeavat asiakirjat, kuten tiedonannot, suositukset ja valkoiset ja vihreät kirjat.

Sopimuksia ovat seuraavat:

  • EU:n ja kolmannen maan tai järjestön allekirjoittamat kansainväliset sopimukset
  • jäsenvaltioiden väliset sopimukset
  • EU:n toimielinten väliset sopimukset.

Toissijaisen oikeuden lähteet

Toissijaisen oikeuden lähteitä ovat unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön lisäksi kansainvälinen oikeus ja yleiset oikeusperiaatteet. Näiden oikeuslähteiden avulla tuomioistuin on voinut paikata primaarioikeuden ja/tai johdetun oikeuden puutteita.

Kansainvälinen oikeus on ollut yhtenä perustana unionin tuomioistuimen oikeuskäytännölle. Tuomioistuin käyttää sitä viitaten kirjoitettuun lakiin, tapaoikeuteen ja lainkäyttöön.

Yleiset oikeusperiaatteet ovat kirjoittamattomia oikeuslähteitä, jotka perustuvat unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Niiden ansiosta tuomioistuin on voinut ottaa käyttöön sääntöjä eri aloilla, joista ei ole määräyksiä perustamissopimuksissa.

Viimeisin päivitys 18.08.2010

Top