Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nopeat rajainterventioryhmät (RABIT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Nopeat rajainterventioryhmät (RABIT)

Asetuksen tavoitteena on perustaa järjestelmä, jossa nopean toiminnan rajainterventioryhmien muodossa annetaan rajoitetun ajan teknistä ja operatiivista vahvistusta jäsenvaltioiden rajavartiolaitosten yhteistyönä. Nämä joukot puuttuvat jäsenvaltion pyynnöstä kiireelliseen ja poikkeukselliseen tilanteeseen, johon jäsenvaltio voi joutua, jos sinne saapuu äkillisesti suuri määrä laittomia maahanmuuttajia.

SÄÄDÖS

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 863/2007, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2007, nopeiden rajainterventioryhmien perustamista koskevan mekanismin käyttöön ottamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2004 muuttamisesta mainitun mekanismin sekä vierailevien virkamiesten tehtävien ja toimivallan osalta.

TIIVISTELMÄ

Saatuaan pyynnön jäsenvaltiolta Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (jäljempänä Frontex) pääjohtaja tekee mahdollisimman nopeasti päätöksen yhden tai useamman nopean rajainterventioryhmän käytöstä, viimeistään viiden työpäivän kuluttua pyynnön vastaanottamisesta.

Frontex ja apua pyytävä jäsenvaltio laativat tämän jälkeen toimintasuunnitelman, jossa määritellään yhden tai useamman ryhmän interventiota koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt.

Pääjohtaja nimittää Frontexin henkilöstön joukosta yhden tai useamman asiantuntijan hoitamaan seuraavia tehtäviä:

  • toimimaan yhteyshenkilönä toisaalta Frontexin ja toisaalta vastaanottavan jäsenvaltion ja ryhmän jäsenten välillä
  • valvomaan toimintasuunnitelman täytäntöönpanoa
  • toimittamaan Frontexille arvion ryhmän komennuksen vaikutuksesta.

Jäsenvaltiot nimittävät yhteyshenkilön, jonka tehtävänä on hoitaa paikallisten viranomaisten ja Frontexin välisiä suhteita.

Frontex päättää kansallisista reserveistä koostuvien ryhmien kokoonpanosta ja huolehtii näiden lähettämisestä. Se järjestää koulutusta ja harjoituksia sen mukaan, minkälaisia tehtäviä ryhmät ovat saaneet suoritettavakseen.

Ryhmän jäsenten asema ja toimivalta

Ulkorajatarkastuksista ja -valvonnasta vastaavien ryhmien jäsenten on kunnioitettava yhteisön lainsäädäntöä ja vastaanottavan jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä. Komennuksen aikana ryhmän jäsenet ovat vastaanottavan jäsenvaltion alaisuudessa. He noudattavat tämän ohjeita ja toimivat kansallisten rajavartijoiden ollessa paikalla.

He säilyttävät oman jäsenvaltionsa rajavaltiolaitoksen henkilöstön aseman, ja heillä on oikeus kantaa omaa virka-asettaan ja virkapukuaan. Virkapuvussa on kuitenkin sininen käsivarsinauha, jossa on Euroopan unionin ja Frontexin tunnukset.

Ryhmän jäsenet voivat käyttää vastaanottavan valtion tietokantoja ja heillä on tarvittaessa oikeus voimankäyttöön.

Kun ryhmien jäsenet toimivat vastaanottavassa jäsenvaltiossa, tämä jäsenvaltio on vastuussa heidän virantoimituksessa mahdollisesti aiheuttamistaan vahingoista. Ryhmien toiminnan aikana maahan kutsutut asiantuntijat rinnastetaan vastaanottavan jäsenvaltion virkamiehiin, kun kyseessä ovat rikkomukset, joiden kohteeksi he joutuvat tai joihin he syyllistyvät.

Tausta

Tämä asetus vastaa Haagin Eurooppa-neuvoston päätelmissä esitettyyn pyyntöön luoda kansallisten asiantuntijoiden ryhmiä, jotka pystyvät nopeasti antamaan teknistä ja operatiivista tukea apua pyytäneille jäsenvaltioille. Eurooppa-neuvosto kehotti joulukuun 15. ja 16. päivänä 2005 pidetyn kokouksen päätelmissä komissiota esittämään kevääseen 2006 mennessä Haagin ohjelman mukaisesti ehdotuksen tällaisten nopean toiminnan ryhmien perustamisesta. Komissio esitti tämän johdosta 19. heinäkuuta 2006 ehdotuksen tekstiksi, jolla oli tarkoitus muuttaa Frontexin perustamisesta annettua asetusta ja siten luoda oikeusperusta kyseisille ryhmille.

Viitteet

Asiakirja

Voimaantulo

Määräaika täytäntöönpanolle jäsenvaltioissa

Euroopan unionin virallinen lehti

Asetus 863/2007/EY

20.8.2007

-

EUVL L 199, 31.7.2007

Viimeisin päivitys 03.10.2007

Top