Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Yhtenäinen viisumin kaava muille kuin EU:n kansalaisille

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Yhtenäinen viisumin kaava muille kuin EU:n kansalaisille

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Neuvoston asetus (EY) N:o 1683/95 – yhtenäisestä viisumin kaavasta

TIIVISTELMÄ

ASETUKSEN TARKOITUS

Vuonna 1995 EU loi yhtenäisen kaavan EU-viisumille. Kyseessä on tarra, joka kiinnitetään viisumivelvollisuuden piiriin kuuluvien muiden kuin EU:n kansalaisten matkustusasiakirjaan.

Tässä asetuksessa säädetään yhtenäistä viisumin kaavaa koskevista säännöistä, jotka koskevat Schengen-maiden* lisäksi myös Yhdistyneitä kuningaskuntia ja Irlantia.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Yhtenäistä kaavaa sovelletaan:

  • kun tarkoituksena on oleskella yhdessä tai useammassa Schengen-alueen maassa korkeintaan kolme kuukautta;
  • kun kyseessä on kauttakulku Schengen-maiden lentokenttien kansainvälisten alueiden kautta (”lentokentän kauttakulkuviisumi”).

Schengen-maiden kohdalla esimerkiksi yhden Schengen-maan myöntämä lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettu viisumi oikeuttaa haltijansa matkustamaan kaikissa 26 maassa korkeintaan 90 päivää 180 päivän jakson aikana.

Tämän määräajan ylittävät viisumit säilyvät kansallisten menettelyiden mukaisina (esim. viisumit, jotka oikeuttavat haltijansa vastaanottamaan töitä tai harjoittamaan liiketoimintaa, kauppaa tai ammattia).

Viisumitarran sisältämät tiedot

Yhtenäisessä viisumitarrassa mainitaan, kuinka monta päivää muu kuin EU:n kansalainen saa oleskella Schengen-alueella ja Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Schengen-viisumin ollessa kyseessä päivät on laskettava alkaen siitä päivästä, kun henkilö on saapunut Schengen-alueelle (maahantuloleima) aina siihen päivään, kun hän poistuu Schengen-alueelta (maastalähtöleima), nämä päivät mukaan lukien.

Viisumin tarkka voimassaoloaika on merkitty viisumitarraan otsikon ”oleskelun kesto” alle.

Tekniset eritelmät

Yhtenäisen viisumin on vastattava:

  • EU-lainsäädännössä määriteltyjen teknisten ominaisuuksien listaa, jossa vahvistetaan yleisesti tunnistetut turvaominaisuudet, jotka voidaan paljain silmin selvästi erottaa (esim. korkeiden turvallisuusvaatimusten mukaisesti valmistettu valokuva, piilokuvana tunnus, joka koostuu viisumin myöntäneen maan osoittavasta kirjaimesta - tai maiden, jos kyseessä ovat Benelux-maat);
  • muita teknisiä lisäturvaominaisuuksia, joilla pyritään estämään viisumien väärentäminen tai jäljentäminen ja jotka tarjoavat menetelmiä viisumin täyttämiseen.

Kukin EU-maa nimeää vain yhden elimen, jolla on viisumien painatusvastuu. EU-maan on ilmoitettava tämän elimen nimi Euroopan komissiolle ja muille EU-maille.

MISTÄ ALKAEN ASETUSTA SOVELLETAAN?

Asetusta on sovellettu 3. elokuuta 1995 alkaen.

TAUSTAA

Lisätietoja löytyy viisumipolitiikkaa käsittelevältä Euroopan komission verkkosivustolta.

KESKEINEN TERMI

* Schengen-maat: Alankomaat, Belgia, Espanja, Islanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Luxemburg, Malta, Norja, Portugali, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro.

SÄÄDÖS

Neuvoston asetus (EY) N:o 1683/95, annettu 29 päivänä toukokuuta 1995, yhtenäisestä viisumin kaavasta (EUVL L 164, 14.7.1995, s. 1–4)

Asetukseen (EY) N:o 1683/95 tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty perussäädökseen. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Neuvoston asetus (EY) N:o 333/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, sellaisen lomakkeen yhtenäisestä kaavasta, johon kiinnitetään jäsenvaltioiden niille henkilöille myöntämät viisumit, joiden matkustusasiakirjaa lomakkeen laativa jäsenvaltio ei tunnusta (EUVL L 53, 23.2.2002, s. 4–6)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 810/2009, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö) (EUVL L 243, 15.9.2009, s. 1–58). Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 29.04.2016

Top