Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kilpailuihin tarkoitetut hevoset ja aasit — kauppaa koskevat säännöt

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kilpailuihin tarkoitetut hevoset ja aasit — kauppaa koskevat säännöt

 

TIIVISTELMÄ ASIAKIRJASTA:

Direktiivi 90/428/ETY kilpailuihin tarkoitettujen hevoseläinten kaupasta ja kilpailuihin osallistumisen edellytyksistä

DIREKTIIVIN TARKOITUS

  • Direktiivissä asetetaan säännöt, joita noudatetaan käytäessä EU:n sisällä kauppaa kilpailuihin tarkoitetuilla hevoseläimillä eli kesytetyillä hevosen- tai aasinsukuisiin eläimiin kuuluvilla eläimillä tai näiden lajien risteytysten jälkeläisillä (muuleilla ja muuliaaseilla).
  • Sääntöjen tavoitteena on purkaa hevoseläinten kauppaa vaikeuttavia esteitä poistamalla eroja, joita EU-maiden välillä esiintyy kilpailuun pääsyn edellytyksissä.

TÄRKEIMMÄT KOHDAT

Direktiivissä asetetaan edellytykset, joita sovelletaan kilpailuihin tarkoitettujen hevoseläinten kauppaan ja niiden osallistumiseen EU:ssa järjestettäviin kilpailuihin.

Kilpailulaji

Termillä ”kilpailu” tarkoitetaan kaikkia hevoskilpailuja, mukaan lukien ravi- ja laukkakilpailut, esteratsastus, kenttäkilpailut, kouluratsastus, ajokilpailut ja näyttelyt.

Kilpailuihin osallistuminen

Kilpailusäännöissä ei saa luoda syrjintää sen perusteella, mistä hevoseläimet ovat peräisin tai missä ne on rekisteröity EU:ssa. EU-maista peräisin olevia hevoseläimiä on kohdeltava tasapuolisesti erityisesti kysymyksissä, jotka koskevat

  • kilpailuun pääsyn perusteita
  • kilpailun tuomitsemista
  • palkintorahoja tai voittoja, joita kilpailusta voi kertyä.

Tämä velvollisuus ei kuitenkaan estä järjestämästä

  • kilpailuja, jotka on varattu rodun parantamiseksi tarkoitetussa kantakirjassa rekisteröidyille hevoseläimille
  • alueellisia kilpailuja valikointitarkoituksessa
  • historiallisia tai perinteisiä tapahtumia.

EU-maat voivat varata tietyn prosenttiosuuden palkintorahoista tai voitoista jalostustoiminnan turvaamiseen, kehittämiseen ja parantamiseen maassa, jossa kilpailu järjestettiin.

MISTÄ ALKAEN DIREKTIIVIÄ SOVELLETAAN?

Direktiiviä on sovellettu 17. heinäkuuta 1990 alkaen. EU-maiden oli saatettava se osaksi kansallista lainsäädäntöä 1. heinäkuuta 1991 mennessä.

TAUSTAA

Lisätietoja:

ASIAKIRJA

Neuvoston direktiivi 90/428/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, kilpailuihin tarkoitettujen hevoseläinten kaupasta ja kilpailuihin osallistumisen edellytyksistä (EYVL L 224, 18.8.1990, s. 60–61)

Direktiiviin 90/428/ETY tehdyt peräkkäiset muutokset on sisällytetty alkuperäiseen tekstiin. Konsolidoitu toisinto on tarkoitettu ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.

MUUT ASIAAN LIITTYVÄT ASIAKIRJAT

Komission päätös 92/216/ETY, tehty 26 päivänä maaliskuuta 1992, tietojen keräämisestä neuvoston direktiivin 90/428/ETY 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista hevoskilpailuista (EYVL L 104, 22.4.1992, s. 77)

Ks. konsolidoitu toisinto.

Viimeisin päivitys: 25.07.2016

Top